Ing. Ladislav Vitoul

Verze pro tisk

Mecenáš české kultury 2019

Narodil se 18. prosince 1945 do rodiny majitele vápencového lomu a Vápenky v Měrotíně u Olomouce. vitoul-ladislav-mecenas-220px.jpgV roce 1948 byla firma znárodněna a rodina označena za nepřátele socialismu a vystěhována.

Navzdory úspěšně složenému přijímacímu řízení nebyl na vysokou školu přijat kvůli nevhodnému třídnímu původu. Předsevzal si dosáhnout vzdělání jinou cestou, a tak absolvoval nástavbu na střední průmyslové škole chemické a poté i Vojenskou akademii.

Když v rámci Zákona o restitucích dosáhl jeho pětaosmdesátiletý otec navrácení rodinného majetku, řízením společnosti pověřil svého syna.

Ladislav Vitoul si rozšířil své odborné znalosti studiem na Vysoké školy báňské a nyní již 27 let stojí v čele úspěšné firmy Vápenka.

Ladislav Vitoul vyrůstal v rodině, vyznávající harmonii ducha a těla. Aktivní provozování mnoha sportovních disciplín se prolíná s pěstováním vkusu a vzděláváním v oblasti umění. Jen tak mimochodem lze zmínit, že rodina má již od roku 1924 nepřetržitě přeplacenou lóži v divadle na všechna premiérová představení, pomáhá začínajícím výtvarníkům a muzikantům, podporuje charitativní projekty, adventní koncerty a přispívá na desítky občansky prospěšných iniciativ. Mimořádný respekt zasluhuje účast Ladislava Vitoula při obnově a tvorbě mnoha sakrálních objektů v teritoriu olomoucké arcibiskupské diecéze, záchrana barokních schrán, oprava a údržba kapliček a nesčetné řady kulturních památek historického významu.

Ladislav Vitoul svou mecenášskou činnost velkou měrou směřuje také na pomoc lidem v těžké životní situaci. Mimo jiné podporuje onkologické centrum v Ješově, Domov sociálních služeb pro muže s mentálním postižením v Nových Zámcích u Litovle, pomáhá paralympionikům.

Jako hrdý patriot a pokračovatel rodinných tradic kontinuálně přispívá na provoz místního fotbalového mužstva, pořádá soutěže pro spolky dobrovolných hasičů a spoluorganizuje řadu projektů vzdělávacího a humanitního zaměření.

Osobnost Ladislava Vitoula představuje vzácný typ osvíceného podnikatele, který investuje nejen do své firmy a do svých zaměstnanců, ale svým osobním příkladem motivuje a kultivuje široké společenství.

 
 
https://