Marie Šandová

Verze pro tisk

Po absolvování Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění (1982) pracovala v televizní redakci dokumentaristiky a publicistiky, sandova-marie.jpgpoté v Krátkém filmu, mj. jako asistentka režie cyklu Manželské etudy. Do roku 2002 vyučovala na katedře dokumentární tvorby FAMU.

Dodnes natočila kolem 400 televizních programů od dokumentů po režii přenosů divadelních představení a je také nezávislou producentkou.

Ve své tvorbě se velkou měrou obrací ke krajině a k přírodě, zabývá se ekologií a duchovním rozměrem našeho života. Touhu po vnitřním řádu a harmonii vtiskla do většiny svých děl, ať se již týkala snímků se sociální tématikou, architektury či portrétů významných osobností.

Osobitou kapitolu jejího tvůrčího a etického profilu představují dokumenty o minulosti a svědecké výpovědi o obětech komunismu, například Šeřík, spravedlnost a čas,
Bez milosti, Doctissima Růženka ad.

Marie Šandová získala mnoho ocenění doma i v cizině, mj. Cenu města Basileje na MFF vzdělávacích filmů (IFEP), Zvláštní uznání FITES, Cenu J. A. Komenského AFO a Cenu vládního výboru ČR pro zdravotně postižené, Cenu Trilobit, Grand Prix z MFF Techfilm ad.

 
 
https://