Libor Pešek

Verze pro tisk

Rytíř české kultury 2019

Dirigent

Libor Pešek, jeden z nejvýznamnějších českých a světových dirigentů, se narodil 22. června 1933 v Praze.

V oboru dirigování byl žákem Karla Ančerla, Václava Smetáčka a pesek-libor-rytir-220px.jpgVáclava Neumanna na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze. V mládí studoval hru na klavír, trombón a violoncello. V době gymnaziálních studií začal hrát jako trombonista ve svém vlastním jazzovém Orchestru Libora Peška. V roce 1958 založil Komorní harmonii, dechový ansámbl, který uváděl na pravidelných koncertech v Divadle Na zábradlí v Praze i premiéry děl mladých soudobých českých skladatelů. V letech 1965 — 1969 řídil další jím založený komorní soubor Sebastian orchestr, s nímž úspěšně vystupoval i v cizině.

Od roku 1970 hostoval u různých českých i zahraničních orchestrů. Byl přizván ke spolupráci s orchestry v Holandsku a krátce působil jako šéf Slovenské filharmonie v Bratislavě. V letech 1981 — 1990 byl stálým hostem České filharmonie.

Navzdory četným zahraničním angažmá a různým nabídkám zůstal věrný svému mravnímu étosu, nikdy neakceptoval ideály komunistické strany a navždy zůstal ukotven ve své vlasti.

Vrcholem kariéry je jeho desetileté (1987 — 1997) působení ve funkci uměleckého ředitele a šéfdirigenta Královského filharmonického orchestru v Liverpoolu (Royal Liverpool Philharmonic Orchestra), se kterým dodnes vystupuje jako čestný dirigent. V Anglii se významně zasloužil o systematickou propagaci české tvorby, zvláště díla Josefa Suka.

Od roku 1990 byl hlavním hostujícím dirigentem Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK. Nyní zastává post hlavního dirigenta Českého národního symfonického orchestru, pravidelně pracuje s předními českými orchestry a vystupuje v zahraničí.

Při příležitosti státní návštěvy britské královny Alžběty II. v České republice v roce 1996 obdržel Řád britského impéria. Téhož roku byl jmenován čestným členem Univerzity v hrabství Lancashire v Prestonu. V roce 1997 získal prestižní Cenu Classic a z rukou prezidenta Václava Havla Medaili Za zásluhy I. stupně.

 
 
https://