Karol Sidon

Verze pro tisk

Rytíř české kultury 2019

Vrchní zemský rabín, dramatik, spisovatel, scenárista, náboženský myslitel, bývalý chartista a disident.

Narodil se 9. srpna 1942 v Praze v tzv. smíšeném manželství. sidon-karol-rytir-220px.jpgJeho židovský otec Alexander byl roku 1944 zatčen a vězněn gestapem v Pečkárně, na Pankráci a v terezínské Malé pevnosti, kde byl téhož roku umučen.

Karol byl poté skrýván na venkově do konce okupace u svého strýce, jenž mu po válce ušil uniformu.

Matka ho vychovávala sama až do roku 1948, kdy se znovu provdala za Žida Josefa Grosse. Jeho nevlastní otec opakovaně utekl z terezínského ghetta, kladenských dolů, z Varšavy, z Treblinky a naposledy ze sovětského gulagu.

Karol vystudoval dramaturgii a scenáristiku na FAMU. Poté krátce pracoval v Československém rozhlase, do roku 1968 byl dramaturgem Krátkého filmu ve studiu Jiřího Trnky. Roku 1968 obdržela jeho rozhlasová hra Dvojí zákon státní cenu k 50. výročí založení republiky.

V roce 1968 vyšla jeho autobiograficky laděná prvotina Sen o mém otci.

V letech 1968—1969 byl redaktorem Literárních listů a Listů, nejvýznamnějšího periodika reformátorské inteligence. Během tzv. sedmi pražských dnů vedl s Petrem Pithartem několik zvláštních vydání Literárních Listů.

Název článku ŽIVÁ POCHODEŇ na obranu Jana Palacha, který vyšel v Listech 23. ledna 1969, se ujal jako výraz. „Jeho čin, živá pochodeň, nám září v šeru.“

Scenáristicky spolupracoval s režisérem Jurajem Jakubiskem.

Sen o mně, který v roce 1970 byl poslední oficiálně vydanou knihou, navazuje na jeho prvotinu obsahově i formálně. Autor činí svoje životní zážitky východiskem pochopení hlubších eticko-náboženských otázek po smyslu života.

Od roku 1970 pracoval jako ineditní autor manuálně a jako prodavač tisku, po podpisu Charty 77 byl propuštěn a následně byl zaměstnán jako topič. Ve snaze dobrat se svého pojetí Boha, píše v těchto letech svůj nábožensko-filozofický esej Evangelium podle Josefa Flavia, který vyšel v edici Petlice.

V samizdatu byla rovněž vydána většina Sidonových próz a divadelních her, vznikajících v 70. a 80. letech. Roku 1978 obdržel exilovou cenu J. Koláře za román Boží osten.

Osud obou otců přispěl k tomu, že se Karol, pojmenovaný po svém strýci z otcovy strany, cítil být Židem a v dospělosti (1978) přijal židovskou víru a započal studia Tóry. Inicioval v okruhu svých přátel, kteří se scházeli v kavárně Arco a na kroužku biblické hebrejštiny, vydávání literárně-filozofického časopisu Kalendář. Vydávání této samizdatové edice a překladatelský kroužek ukončil v roce 1983 nucený odchod do Německa.

Příčinou se stalo představení Sidonovy hry Ester, největší politickou událostí spojenou se ŽNOP, kam přišlo mnoho jeho přátel, nežádoucích osob z Charty. Sidon byl dne 21. 3. 1981 v cele předběžného zadržení s cílem znemožnit mu účast na režírování své hry. „Bylo přijato opatření k vytvoření podmínek pro uskutečnění akce ASANACE.“

V Heidelbergu studoval judaistiku a pracoval v archívu.

Rabínská studia dokončil v Izraeli. Studoval v institutu Harry Fischel (Machon Ariel) v Jeruzalémě. Roku 1992 se stal pražským a zemským rabínem. Ve své funkci se zasadil o založení Lauderových škol, stavbu mikve, zřízení učebny Midraši Tiferet Uzi aj.

V průběhu dvaceti let s ním napsal Karel Hvížďala tři knihy rozhovorů, které vyšly souborně roku 2014. 

Sidonovy věroučné práce vycházejí na pokračování v měsíčníku pražské židovské obce Obecní noviny a jeho příspěvky lze najít i v časopise Roš chodeš. Z tohoto hlediska je nesporně nejdůležitější jeho český překlad Pěti knih Mojžíšových, který vydalo nakladatelství Sefer (2012), čímž se zasloužil o intelektuální obnovu českého židovstva. Významná je i další překladatelská činnost. Přeložil Novou pražskou pesachovou Hagadu, sidur (dosud nevydaný překlad modlitební knihy) nebo machzor na vysoké svátky.

Roku 2014 vyšel pod pseudonymem Chaim Cigan první díl jeho románové tetralogie na pomezí sci-fi a vážné literatury Kde lišky dávají dobrou noc, jíž se po mnoha letech vrátil k beletrii. Po prvním dílu Altschulova metoda následovaly Piano live (2015), Puzzle (2016) a Outsider (2017). Všechny díly tetralogie, stejně jako knížka pro dospělé děti Malý pan Talisman (2015) o židovském Supermanovi, vydalo nakladatelství Torst.

V celém svém díle medituje nad podstatou lidské existence a identity, snaží se pochopit člověka v jeho zranitelnosti, samotě a pomíjejícnosti, v jeho metafyzických pochybách.

 
 
https://