Vladimír Kokolia

Verze pro tisk

Vladimír Kokolia (27. listopadu 1956, Brno) je významný současný český malíř, grafik a kreslíř. V letech 1984 — 1997 působil jako zpěvák brněnské skupiny E, kokolia-vladimir-220px.jpgpatřící svého času k absolutní špičce české alternativní a undergroundové hudby. Vladimír Kokolia vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti a poté Akademii výtvarných umění v Praze. Od roku 1992  je na AVU v Praze vedoucím pedagogem ateliéru Grafika II, v současné době i prorektorem pro studijní záležitosti. V roce 2006 byl jmenován profesorem. Je držitelem Ceny Jindřicha Chalupeckého za rok 1990.

Vladimír Kokolia je tvůrcem se širokým záběrem malířských a grafických technik. Ovládá olejomalbu, kokolia-vladimir-220px.jpgmalbu akrylem, kvaš, temperové malby, akvarel, perokresbu, kresbu tužkou, uhlem a rudkou, lavírovanou kresbu, pastel, linoryt, suchou jehlu, litografii, fotografii i sken a digitální obraz. Jeho tvorba je v oblasti základních forem velmi různorodá — od figurativní, přes krajiny či objekty až k ryze abstraktní. V díle Vladimíra Kokolii dominuje snaha o průnik do podstaty světa, který ho obklopuje, s důrazem na úlohu lidského jedince v něm. Kokoliovy perokresby i malířská díla, která tvořil především v  osmdesátých a počátku devadesátých let lze charakterizovat jako výsměch pošetilosti, malosti a slepoty lidského individua, neschopného svým viděním přesáhnout hranice, v nichž je uvězněn. Tyto práce jsou charakteristické jak nápaditostí motivů, tak schopností vyjádřit myšlenku v geniálně působivé zkratce. Získáváme přesvědčivý dojem o tom, že podstata člověka se nemění a jeho zásadní problémy zůstávají identické po celou jeho historii bez ohledu na technický pokrok, který jej přesvědčuje o jeho vlastní výjimečnosti. Pokora moudrosti Sokratova typu (Scio, ne nihil scio) je postmodernímu člověku neznámá.

 
 
https://