Bohuslav Svoboda

Verze pro tisk

Primátor hlavního města Prahy Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.

narBohuslav Svobodaozen 8.2. 1944 v Praze, přednosta kliniky Fakultní Nemocnice Královské Vinohrady.

Od 30. listopadu 2010 je primátorem hlavního města Prahy. 

Studium a lékařská praxe

Absolvent Lékařské fakulty hygienické Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 1967 získal titul MUDr.  Krátce po studiích působil v příbramské nemocnici jako sekundární lékař. Od roku 1969 pracuje v rámci Gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. V letech 1984 — 1987 studijně pobýval v Institut Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori v Miláně, kde získal osvědčení o mezinárodní kvalifikaci WHO „onkologický operatér“. Od roku 1990 zastává funkci přednosty kliniky. V letech 1991-1998 působil rovněž jako statutární zástupce ředitelky FNKV. V letech 1992 — 1998 byl zvolen do funkce prezidenta České lékařské komory, které je i spoluzakladatelem. Mezi roky 2003 — 2010 stál v čele 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Spolky, instituce:

(2003 — ) Vědecká rada Lékařské fakulty Hradec Králové — člen
(2003 — 2004) Asociace děkanů lékařských fakult — předseda
(2004 — ) Vědecká rada Státního zdravotního ústavu — člen
(2005 — ) Vědecká rada Ústavu péče o matku a dítě — člen
(2006 — ) Zdravotnické noviny — člen redakční rady
(2006 — ) Praktická gynekologie — člen redakční rady
(2007 — ) Česká lékařská společnost J.E.Purkyně — člen předsednictva

Odborné funkce:

 

 
 
https://