Milan Uhde

Verze pro tisk

Milan Uhde (28.7.1936, Brno), český spisovatel, dramatik, scénárista a politik. uhde-milan-220px.jpgZa vlády komunistů byl významným představitelem disentu a po sametové revoluci v letech 1990—1992 působil jako ministr kultury české vlády a od vzniku samostatné republiky v roce 1993 byl prvním předsedou Poslanecké sněmovny České republiky.

Narodil se v právnické rodině, v roce 1958 absolvoval Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity, pracoval jako redaktor významného brněnského měsíčníku pro literaturu, umění a kritiku Host do domu a zároveň působil jako externí učitel na Janáčkově akademii múzických umění (1967 — 1971). V roce 1971 dosáhl titulu doktora filozofie.

Po zákazu časopisu se stává spisovatelem z povolání, ale roku 1972 se po zveřejnění článku v Rudém právu dostal na seznam zakázaných spisovatelů a jeho tvorba se nesměla publikovat až do sametové revoluce v roce 1989. Psal pod jmény jiných divadelní hry (nejčastěji pro Divadlo na provázku), publikoval v samizdatu, spolupracoval se zahraničními divadly a rozhlasovými a televizními stanicemi.

Podepsal Chartu 77, v roce 1988 se stal i signatářem Hnutí za občanskou svobodu. V roce 1989 založil spolu s jinými disidenty nakladatelství Atlantis a stal se jeho šéfredaktorem.

V roce 1992 se na JAMU habilitoval jako docent.

Přehled děl

Ocenění


 
 
https://