Jiří Doležel

Verze pro tisk

Vyrůstal v Řimicích u Litovle, žije v Olomouci. Vyučil se elektromechanikem a poté absolvoval maturitní nástavbu. Profesi opustil po roce 1989, kdy pracoval mj. jako hlídač, číšník, stavební technik a restaurátor. dolezel-jiri.jpgDlouhodobě pobýval v Řecku, USA, Itálii a Holandsku. Fotografovat začal jako samouk. Zaměřuje se zejména na dokumentární fotografii a často spolupracuje s nevládními neziskovými organizacemi. Své fotografie vystavoval v České republice, na Slovensku, v Itálii, Litvě, Belgii a Holandsku. Studuje Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, je fotografem Moravského divadla Olomouc.
Je držitelem Ceny UNHCR — Czech Press Photo 2006, Ceny Dokumentární fotografie a diskriminace 2007, Multikulturního centra Praha a první ceny v kategorii Portrét, Czech Press Photo 2010 a čestného uznání v kategorii Portrét, Czech Press Photo 2011. 
Vydal knihy EPI CENTER (2007) z humanitární mise ze zemětřesením postižených oblastí Pákistánu a ROMOVÉ ZE VSETÍNA (2009) — fotopublikaci věnovanou osudům romských rodin nedobrovolně přesídlených v říjnu 2006 ze Vsetína na Jesenicko.
V poslední době se věnuje projektu Stopy paměti, který shromažďuje vzpomínky odpůrců a lidí postižených nacistickou a komunistickou totalitou na Olomoucku. Svědectví posledních žijících pamětníků nejtemnějších let naší nedávné minulosti jsou zachycena na audiovizuální záznam, doplněný o aktuální fotografický portrét každého jednotlivce v jeho domovském prostředí.

 
 
https://