Zdeněk Rotrekl

Verze pro tisk

rotrekl-zdenek-200px.jpgBásník, prozaik, politický vězeň.

Narozen 1. října 1920 v Brně, zemřel 9. června 2013 v Brně.

Český básník, spisovatel, esejista, kritik, publicista, literární historik a scénárista.

Po maturitě byl totálně nasazen, po druhé světové válce zahájil studium na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity. Za svoji činnost ve svazu vysokoškolského studentstva byl v roce 1948 vyloučen ze studií. Následně byl zatčen a při zinscenovaném procesu (1949) odsouzen k trestu smrti; tento rozsudek mu byl změněn na doživotí.

Propuštěn na svobodu byl až v roce 1962. Po návratu z kriminálu pracoval v uranových dolech.

Roku 1968 byl rehabilitován a bylo mu umožněno dokončit studia filosofie, poté se stal redaktorem časopisu Obroda, jímž byl do roku 1969. 

Až do sametové revoluce působil jako disident a podílel se na tvorbě samizdatu. K plnohodnotné práci se vrátil až po revoluci.

V 90. letech obdržel řadu významných cen, např. Řád sv. Cyrila a Metoděje nebo Zahradníčkovu cenu či Cenu Karla Havlíčka Borovského.

V jeho stylu se částečně objevují prvky surrealismu. Vytvářel mnoho novotvarů. Věnoval se barokním a biblickým tématům. Častým motivem je zápas o křesťana za dob totality.

 
 
https://