Olbram Zoubek

Verze pro tisk

Obram ZoubekSochař. Narozen 21. dubna 1926 v Praze. Jako devatenáctiletý se aktivně účastnil Pražského povstání v květnu 1945.

Po absolvování kamenosochařské praxe u sochaře Otakara Velínského studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u profesora Josefa Wagnera.

V roce 1951 se začal věnovat restaurátorské praxi. Specializoval se na renesanční sgrafito a kamennou plastiku.

V roce 1958 se stal členem tvůrčí skupiny Trasa, kde byl až do jejího zániku v roce 1970.

Olbram Zoubek je autorem posmrtné masky Jana Palacha a Pomníku obětem komunismu na Petříně.

V roce 1970 vytvořil náhrobek Janu Zajícovi.

V době normalizace mu pro jeho názory tehdejší komunistický režim nedovolil svobodně tvořit. Věnoval se proto restaurátorství. Od roku 1974 jako vedoucí skupiny skvělých a režimem postižených výtvarníků Václava Boštíka, Zdeňka Palcra a Stanislava Podhrázského po 17 sezón restauroval plášť renesančního zámku v Litomyšli.

V roce 1987 se stal zakládajícím členem a předsedou Nové skupiny v Praze a na výstavě v Trenčíně získal I. cenu. Roku 1988 podepsal Několik vět, v roce 1989 se v Praze účastnil listopadového převratu jako člen akčního výboru SČVU.

V roce 1990 mu byla udělena Národní cena ČR, roku 1996 mu byla udělena státní cena, obdržel medaili Masarykovy univerzity v Brně, roku 1997 Cenu města Litomyšle, roku 1998 stříbrnou medaili hl. m. Prahy.
Roku 2009 získal čestné občanství Města Litomyšl a Evropskou cenu Trebbia. V roce 2010 osadil sochu na pietní místo Milady Horákové v Praze.
Dne 16. 4. 2011 v Litomyšli při příležitosti 85. narozenin byla O. Zoubkovi udělena Medaile Artis Bohemiae Amicis.
Dílo O. Zoubka je zastoupeno v Národní galerii v Praze, v Moravské galerii v Brně, Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou, Muzeu umění Olomouc, v řadě regionálních galerií a v soukromých sbírkách v České republice i v zahraničí.

Největší soubor jeho prací je v majetku Města Litomyšle a je vystaven ve stálé expozici ve sklepení litomyšlského zámku.

V rámci 9. ročníku Mene Tekel mu byla ministrem kultury Danielem Hermanem předána resortní cena Rytíř české kultury.

 
 
https://