Marie Svatošová

Verze pro tisk

Lékařka, spisovatelka a iniciátorka hospicového hnutí MUDr. Marie Svatošová se narodila 20. listopadu 1942 v Hlavňově, Police nad Metují.

svatosova-marie-300px.jpgDo roku 1990 pracovala jako praktická lékařka. Poté opustila ordinaci, aby realizovala myšlenku hospice, kterou znala ze samizdatové literatury.

V roce 1993 založila Sdružení Ecce homo pro podporu domácí péče a hospicového hnutí.

Dne 8. prosince 1995 se díky její intenzivní činnosti a spolupráci mnoha odborných i laických pracovníků a oboru paliativní medicíny podařilo otevřít první český hospic v Červeném Kostelci, který byl nazván po patronce trpících Anežce České.

Další hospice vznikaly v Praze, Brně, Plzni, Ostravě, Olomouci, Rajhradu u Brna, Litoměřicích, Zlíně, Valašském Meziříčí, Mostu, Prachaticích, Chrudimi, Havlíčkově Brodu, Čerčanech a Tachově.

MUDr. Marie Svatošová je prezidentkou Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče a neúnavnou propagátorkou hospicového hnutí v ČR.

Tomuto citlivému tématu věnovala mnoho svých článků a publikací.
Čtenářsky nejúspěšnější jsou její knihy Hospice a umění doprovázet, Hospice slovem a obrazem, Až k prolití krve — Radostné poselství P. MUDr. Ladislava Kubíčka nebo Kmotra na e-mailu.

Marie Svatošová je zároveň oblíbenou autorkou drobných literárních úvah s křesťanským poselstvím Náhody a náhodičky nebo Bůh mezi hrnci.

Mimořádný ohlas vzbudila její pravidelná účast v rubrice „Jak to vidím já“ pořadu „Host do domu“ Českého rozhlasu.

MUDr. Marie Svatošová byla za svou mimořádnou humanistickou činnost oceněna Svatováclavskou medailí i státním oceněním Za zásluhy o stát.

 
 
https://