Minulé ročníky

Verze pro tisk

Rychlá orientace v jednotlivých ročnících Mene Tekel

XVI. ročník Mene Tekel 17. října — 23. října 2022

  • program 16. ročníku  projektu Mene Tekel 2022 (formát PDF)
  • přehled osobností, které se zúčastnili 16. ročníku projektu, a jejich medailonky
  • přehled fotogalerií z jednotlivých akcí 16. ročníku projektu
  • výroční zpráva Mene Tekel 2022

XV. ročník Mene Tekel 11. října — 17. října 2021

  • program 15. ročníku  projektu Mene Tekel 2021 (formát PDF)
  • přehled osobností, které se zúčastnili 15. ročníku projektu, a jejich medailonky
  • přehled fotogalerií z jednotlivých akcí 15. ročníku projektu
  • výroční zpráva Mene Tekel 2021

XIV. ročník Mene Tekel 24. února — 1. března 2020

 

XIII. ročník Mene Tekel 22. února — 3. března 2019

XII. ročník Mene Tekel 24. února — 4. března 2018

XI. ročník Mene Tekel 26. února — 5. března 2017

X. ročník Mene Tekel 22. února — 28. února 2016

IX. ročník Mene Tekel 23. února — 1. března 2015

VIII. ročník Mene Tekel 24. února — 2. března 2014

VII. ročník Mene Tekel 25. února — 3. března 2013

VI. ročník Mene Tekel 20.—26. února 2012

V. ročník Mene Tekel 21.—27. února 2011

IV. ročník Mene Tekel 22.—28. února 2010

III. ročník Mene Tekel 23. února — 1. března 2009

a

Konfederace politických vězňů ČR je hlavním spolupořadatelem a morálním garantem festivalu Mene Tekel. Političtí vězni, členové KPV ČR jsou nejmilejšími účastníky festivalu. Jejich představitelé, MUDr. Naděžda Kavalírová, předsedkyně KPV ČR a Ing. František Šedivý, první místopředseda KPV ČR, jsou na všech akcích festivalu vítáni vždy s hlubokou úctou a vděkem.

a

Třetí ročník mezinárodního festivalu MENE TEKEL byl tradičně zahájen slavnostní vernisáží výstavního projektu Arogance moci v Karolinu UK v Praze dne 23.2.2009. Patronem akcí, věnovaných dětem, školní mládeži a studentům, je náměstkyně primátora hl.m. Prahy Ing. Marie Kousalíková. Na snímku jsou dvojnásobná mistryně svět v krasobruslení Ája Vrzáňová, hlavní host festivalu, RNDr. Václav Hampl, rektor Univerzity Karlovy a Mgr. Michal Kuchta, kurátor výstavy.

a

Rektor Univerzity Karlovy v Praze Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., podporuje mezinárodní festival Mene Tekel již tradičně svou záštitou. Při slavnostní vernisáži výstavního projektu osobně uvítal hosty festivalu v prostorách Karolina UK.

a

Ústav pro studium totalitních režimů ČR je jedním ze spolupořadatelů a odborným garantem festivalu Mene Tekel. Vynikající tým historiků, vedený PhDr. Pavlem Žáčkem, ředitelem ÚSTR ČR, se na akcích festivalu velmi aktivně podílí. ÚSTR ČR připravil několika výstavních celků devítidílného projektu v Karolinu UK a jeho členové vystoupili i na mezinárodní konferenci v Senátu P ČR.

a

Na snímku je (zprava doleva) ředitel ÚSTR ČR Dr. Pavel Źáček, ředitel edičního odboru ÚSTR ČR  Mgr. Michal Hroza a kurátor výstavního projektu Mgr. Michal Kuchta.

a
.

a

 V knize návštěv výstavních projektů tří ročníků festivalu je již přes tisíc povzbuzujících zápisů. Výstavní projekt třetího ročníku „Arogance moci“ v Karolinu UK pokračoval (s odborným výkladem plk. Ing. A. Rázka) pro veřejnost a školní návštěvy i po oficiálním zakončení festivalu až do 7.3.2009. V rámci výstavy se zde každý den promítaly dokumenty ČT, studia Ostrava „V zajetí železné opony“, „Příběhy železné opony“ a dokumentární film „Dopisy z cely smrti“.

a

 I přes deštivé počasí se první den festivalu tradičně setkali při vzpomínkovém aktu na Staroměstském náměstí političtí vězni z různých koutů republiky a široká veřejnost s primátorem hl.m. Prahy MUDr. Pavlem Bémem, předsedkyní KPV ČR MUDr. Naděždou Kavalírovou, prvním místopředsedou KPV ČR Ing. Františkem Šedivým, představitelem Ekumenické rady církví ČR Josefem Červeňákem a Jurem Knezovićem, prezidentem mezinárodní asociace politických vězňů Inter-ASSO.

a

.

a

.

a

Slavnostní přijetí u primátora hl. m. Prahy MUDr. Pavla Béma  

a

 Primátor hl.m. Prahy MUDr. Pavel Bém, paní Ája Vrzáňová, velvyslanec Slovinské  republiky v ČR J.E. p. Franc But a ředitel festivalu MENE TEKEL Mgr. Jan Řeřicha.

a

 V Městské knihovně v dopoledních hodinách festivalového týdne besedovala mládež z celé republiky s účastníky třetího odboje a se svými vrstevníky — autory oceněných audiovizuálních snímků soutěže Ministerstva obrany ČR „Bojovníci proti totalitě očima dětí“. Skvělou moderátorkou byla herečka Debora Štolbová.

a

.

a

.

a

 V úterý 24. února 2009 se v Senátu P ČR konala mezinárodní konference festivalu MENE TEKEL o problematice výuky novodobých dějin v zemích Evropské unie. Konference se zúčastnili studenti z EU a domácí i zahraniční odborníci. Memorandum konferencSe je součástí aktivit předsednictví ČR v Radě EU.

a

.

a

 Zásadní příspěvek na konferenci o problematice výuky novodobých dějin v EU přednesl Jure Knezović, prezident Inter-ASSO.

a

 Doktorka Rena Knezović a prezident Jure Knezović patřili mezi nejvzácnější hosty festivalu. Poskytli mnoho rozhovorů médiím, včetně České televize a jejich aktivní přístup k jednotlivým tématům a akcím festivalu byl velkou inspirací nejen pro účastníky festivalu z řad odborníků, ale i pro nejširší návštěvnickou veřejnost.

a

K problematice výuky novodobých dějin přednesla na konferenci v Senátu P ČR náměstkyně primátora hl.m. Prahy Ing. Marie Kousalíková velmi inspirativní příspěvek. Zúročila v něm své bohaté zkušenosti z řízení resortu školství a mládeže v hlavním městě Praze.  

a

Také Profesor Univerzity Karlovy PhDr. Jiří Pešek, CSc., přednesl v Senátu P ČR na mezinárodní konferenci festivalu velmi podnětný příspěvek k problematice výuky novodobých dějin v EU. Přiblížil účastníkům konference zkušenosti ze Spolkové republiky Německo.

a

Středa 25. února byla věnována sportovním legendám, dvojnásobné mistryni světa v krasobruslení paní Áje Vrzáňové a  mistru světa, hokejistovi Augustinu Bubníkovi. Komunistická totalita krutě zasáhla do jejich tehdy velmi mladých životů. Takové osobnosti jsou následováníhodnými vzory nejen pro dnešní mladou generaci.

a

.

a

Každý večer se konala v klubu Vagon na Národní třídě hudební přehlídka festivalu „Rockem proti komunismu, totalitě, násilí“. Koncert za ty, co se nevrátili, pro ty, co přežili a kamarádům, aby nezapomněli. Během týdenní přehlídky se před naplněným sálem vystřídalo šest populárních kapel. Mladí návštěvníci zde s velkým zájmem zhlédli i krátké dokumentární filmy ČT — studio Ostrava „Dráty, které zabíjely“ a „Roztrhán zaživa“.  Mnozí z nich přijali  následující dny i pozvání na další akce festivalu.

a

.

a

 

Nejen mladí účastníci, ale i punková recenze vzala festival MENE TEKEL za svůj.

a

 Festival MENE TEKEL v rockovém klubu Vagon na Národní třídě.

a

.

a

Také v kině Ponrepo probíhala v rámci festivalu MENE TEKEL týdenní přehlídka unikátních dobových snímků Národního filmového archivu (Pohřeb Jana Palacha v Praze, neznámé dokumenty o životě československých skautů od r. 1915 až do zákazu jejich činnosti po únoru 1948,  Konec stalinismu v Čechách a další  vzácné snímky). Filmy byly provázeny velmi živými besedami s historiky a pamětníky.

a

.

a

 Ve čtvrtek 26.2. 2009 odpoledne zaplnili návštěvníci festivalu do posledního místa Porotní síň Vrchního soudu v Praze na Pankráci. Studenti Právnické fakulty UK zde pod režijním vedením Jana Řeřichy a za účasti České televize rekonstruovali proces s „kulačkou“ Marií Švejdovou z padesátých let.  V roli odsouzené se představila herečka Divadla na Vinohradech Lucie Juřičková. Tato akce festivalu byla sledována denním tiskem a dalšími českými i zahraničními televizními a rozhlasovými štáby.

a

.

a

Nezapomenutelnou intimní atmosféru měla scénická prezentace autobiografického románu lotyšské autorky Sandry Kalniete „V plesových střevíčkách sibiřským sněhem“, kterou Daniela Řeřichová připravila a nastudovala s Deborou Štolbovou, Jiřím Schwarzem a flétnistou Václavem Kuntem v působivém prostředí výstavního projektu „Arogance moci“ v Karolinu UK. Po silném uměleckém zážitku diváci besedovali s překladatelem románu Mgr. Michalem Škrabalem a předsedou Česko—lotyšského klubu Mgr. Pavlem Štollem.

a

a

Druhá polovina festivalového maratónu více jak třiceti akcí byla dramaturgicky zaměřena na zahraničí. V pátek 27. 2. 2009 pod záštitou a za osobní účasti velvyslanců zhlédli festivaloví hosté sugestivní dokument „Starogradiška Kaznionica“ o pověstné chorvatské věznici pro politické vězně a otřesné svědectví z dětského koncentráku ve Slovinsku v padesátých letech — film Děti z lágru Petriček. Na fotografiích je prezident Inter-ASSO Jure Knezović (nahoře) a slovinský velvyslanec J.E. p. Franc But (na dolním snímku) při besedě s diváky.

a

a

Pátek 27.2. 20.00 hod. Mezi největší „hity“ třetího ročníku festivalu MENE TEKEL patřilo uvedení dokumentu The Soviet Story mladých lotyšských tvůrců. Zaplněný velký sál Městské knihovny svědčil o vzrůstajícím zájmu veřejnosti, hlavně mladých lidí, o novodobou historii celé Evropy, s níž vždy byla úzce spjata i historie naší vlasti. Promítání filmu svých lotyšských kolegů se osobně zúčastnila i nekonformní lotyšská režisérka Dzintra Geka (na dolním snímku), hlavní zahraniční host  sobotního podvečera.

a

a

Sobota 28. února 2009 byla věnována pobaltským republikám, konkrétně Litvě a Lotyšsku. Litevské odpoledne bylo zahájeno filmem „Zcela osamoceni“ o partyzánské válce proti sovětské okupaci Litvy v padesátých a šedesátých letech. Lotyšský večer patřil celovečernímu dokumentu „Jednou byla Sibiř“ nezávislé režisérky Dzintry Geky. Paní Dzintra Geka se svým neformálním projevem a svými osobními zkušenostmi stala při besedě s diváky skutečným vrcholem festivalu MENE TEKEL. Oba sympatičtí představitelé svých zemí  - litevský velvyslanec J.E. pan Osvaldas Čiukšys (na horním snímku) a lotyšská velvyslankyně J.E. paní Argita Daudze (spolu s litevským velvyslancem na dolním snímku) se nejen plně zapojovali do besed s diváky, ale byli i častými hosty mnoha dalších akcí festivalu.

a

a

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha na pražském Hradě. V neděli 1.3.2009 byl mezinárodní festival MENE TEKEL tradičně zakončen ekumenickou bohoslužbou za popravené, umučené a zemřelé politické vězně. Bohoslužbu celebrovali kardinál Miloslav Vlk a předseda Ekumenické rady církví ThDr. Pavel Černý.

a

a

MUDr. Naděžda Kavalírová a Leo Žídek, člen předsednictva KPV ČR, v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha při ekumenické bohoslužbě za popravené, umučené a zemřelé politické vězně.

a

Autoři projektu MENE TEKEL (mezinárodního festivalu proti totalitě, zlu, násilí, pro paměť národů) MgA. Daniela Řeřichová a Mgr. Jan Řeřicha s manžely R. a J. Kozlovými (uprostřed), kteří v rámci výstavního projektu „Očima vnuků“ spolu s dalšími hrdými potomky poskytli autentické materiály o věznění a perzekuci svých blízkých v padesátých letech, a pomohli tak vytvořit mezigenerační most porozumění.  

a

Šest set tisíc výtisků únorového vydání Listů hl. m. Prahy věnovalo festivalu velkou  pozornost. Primátor MUDr. Pavel Bém ve svém úvodním sloupku vyzdvihl význam a  poslání festivalu.

a

Upoutávka festivalu MENE TEKEL na 40 pražských tramvajích. Velká upoutávka ve formátu B1 byla v počtu 50 ks plakátů na přestupních stanicích pražského metra. Organizátoři mezinárodního festivalu MENE TEKEL věnovali v letošním ročníku zvýšené úsilí a prostředky na informační kampaň o festivalu a jeho poslání. To se velmi kladně odrazilo v nejen ve zcela naplněných sálech při festivalových akcích, ale také ve zvýšeném zájmu médií o festival a v jeho pevném zakotvení v povědomí nejširší veřejnosti.

a

a

Inzerát na zadní straně obálky časopisu Paměť a dějiny — čtvrtletník. Vydává Ústav pro studium totalitních režimů České republiky.  Leden—březen 2009.

a

Celostránkový inzerát v časopisu Houser  

a

Rektor Univerzity Karlovy Prof. RNDr. Václav Hampl, CSc a pražský biskup Mons. Václav Malý podporují festival MENE TEKEL od jeho prvého ročníku v roce 2007.

a

.

a

.

a

a

II. ročník Mene Tekel 25. února — 3. března 2008

I. ročník Mene Tekel 19.—25. února 2007 

Soubory ke stažení

Pro stáhnutí klikněte na odkaz pravým tlačítkem a z nabídky vyberte Uložit odkaz jako...

 
 
https://