Fotoreportáže

Nejnovější fotogalerie v roce 2016

Festival Slobody — Rekonstrukce politického procesu

11. listopad 2016 — na Právnické fakultě Univerzity Komenského.odkaz na článek: Bratislava oc…

Ekumenická bohoslužba — Pražský hrad

Koncert kapely Missa-Karel Kryl revival

Rekonstrukce procesu „Stříteský a spol.“ na Pankráci

Předávání cen Dáma, Rytíř a Mecenáš české kultury

Zrezivělé dětství — Dcery

Mezinárodní konference v Senátu PČR Mládež v dobách nesvobody

Pietní akt Nerudova ulice a socha T. G. Masaryka

Dny pro Ukrajinu

Křest knihy — Rakouské kulturní fórum

Den pro Lotyšsko

Premiéra filmu Stopy ve sněhu

Slavnostní zahájení v Chrámu P. Marie Sněžné

Dokumentace sedmidílné výstavy

Vernisáž výstavy Kde domov můj — oceňování dětí

Vernisáž výstavy Kde domov můj

 
 
https://