Bedřich Barták

Verze pro tisk

Rytíř české kultury 2019 in memoriam

Bedřich Barták se narodil 27. září 1924 v Plzni; studoval na Státní grafické škole v Praze, bartak-bedrich.jpgavšak v roce 1943 byl totálně nasazen jako pomocný dělník.

Po válce byl přijat na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze a studoval zde u profesorů Fišárka a Nováka. V letech 1947-1948 se v plzeňském divadle podílel jako scénograf na osmi inscenacích.

Koncem září 1950, těsně před složením poslední zkoušky na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, byl zatčen a následně Státním soudem za „ve­lezradu“ odsouzen na dvanáct let těžkého žaláře do jáchymovských uranových dolů.

Bedřich Barták byl propuštěn za deset let při prezidentské amnestii v roce 1960. 

Po svém propuštění z vězení se živil jako aranžér, písmomalíř a reklamní výtvarník. V únoru 1974 byl Městským sou­dem v Praze částečně rehabilitován. V roce 1975 se jako scénograf a kostýmní výtvarník do plzeňského divadla vrátil a od té doby zde spoluvytvořil na 175 inscenací.

Navzdory represím se podařilo uspořádat několik autorských výstav B.B.: výstava divadelní grafiky v Teplicích v roce 1966 a v Jugoslávii — Zrenjanin — Vojvodina v roce 1968. Samostatná výstava divadelního plakátu — ve Frankfurtu nad Mohanem v roce 1969, kam byl Bedřich Barták na sklonku 60. let pozván a kde během krátké doby „uvolnění režimu“ působil v grafickém ateliéru Offenbach B + S. Dále své dílo B. Barták prezentoval na výstavě Quadriennale v roce 1979 a na výstavě české scénografie v Opavě v roce 1977 a 1981. Své práce Bar­ták několikrát vystavoval i ve foyerech Divadla J.K.Tyla v Plzni, naposledy v květnu roku 1990 pod názvem „Útěky z kriminálu“. Některé z těchto tematických ilustrací byly využity v knize Karla Kaplana a Vladimíra Pacla — Tajný prostor Jáchymov. Posmrtně byly zrealizovány ještě čtyři výstavy. Výběr z díla v galerii Jiřího Trnky v Plzni v roce 1992 a k autorovým nedožitým 85. narozeninám v plzeňské Galerii Azyl v říjnu 2009, dále monotematická výstava v Galerii kácovského zámku s názvem Scenérie českého venkova a měst v létě roku 2012 a Výběr z díla k autorovým nedožitým 88. narozeninám v galerii Šatlava v Českém Brodě v říjnu 2012.

Nedílnou součástí Bartákova tvůrčího spektra bylo i restaurování obrazů a zejména tvorba jedinečných nástěn­ných kostelních fresek.

Bedřich Barták byl soudně kompletně rehabilitován v roce 1990. Dne 20. března 1991 v motolské nemocnici v Praze po dlouhé a těžké nemoci Bedřich Barták zemřel.

 
 
https://