Tomáš Zima

Verze pro tisk

Vzdělání:

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

1980—1984 Gymnázium Botičská, Praha 2

rektor-prof-tomas-zima.jpg

1984—1990 Fakulta všeobecného lékařství UK

2000—2003 Pražská mezinárodní manažerská škola při VŠE Praha

Zaměstnání

1989—1998

1. Ústav lékařské chemie a biochemie 1. LF UK, asistent, interní vědecký aspirant, odb. asistent, docent, zástupce přednosty ústavu pro výuku

1999—dosud

přednosta Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN,

vedoucí referenční laboratoře MZ ČR pro klinickou biochemii

2005—2012

děkan 1. LF UK

2012—2014

proděkan 1. LF UK

2014—dosud

rektor UK Praha

Specializace

 

Vědecko-pedagogické tituly

 

1996

docent pro obor lékařské chemie a biochemie UK

2001

profesor pro obor lékařská chemie a biochemie

Vědecké hodnosti

 

1993—dosud

kandidát lékařských věd

2000—dosud

doktor lékařských věd

2007—dosud

profesor honoris causa — Státní lékařské University J. Y. Horbachevského Ternopil

2008—dosud

Visiting professor — Lékařská fakulta Univerzita Záhřeb

Ceny

 

1997, 2004, 2006, 2010, 2011

cena České společnosti klinické biochemie za nejlepší publikaci

2008

Cena rektora UK za nejlepší vědeckou publikaci v roce 2007 v lékařských a farmaceutických vědách — Zima et al. Laboratorní diagnostika

2008

čestný titul Finalista soutěže manažer roku 2007

2008

2. cena České internistické společnosti ČLS JEP — monografie — Zima et al. Laboratorní diagnostika

2010

Research Award — The 12th Asian-Pacific Congress of Clinical Biochemistry

2010

Cena prezidenta České lékařské komory za přínos v oblasti celoživotního vzdělávání

2011

ESBRA Peter Berner Award — Congress ESBRA Vienna 4.—7. 9. 2011

2011

Knight of Rizal a Knight Commander of Rizal — Manila

2012

čestné členství — Spolek českých lékařů v Praze — 6. 6. 2012

2012

medaile 3. lékařské fakulty UK

Členství ve vědeckých radách a odborných komisích

 

2011—dosud

člen Učené společnosti ČR

2005—dosud

člen České lékařské akademie

2010—dosud

předseda Vědecké rady GA ČR

2003—2005,

2012—dosud

člen Vědecké rady Univerzity Karlovy

2004

předseda Vědecké rady VFN Praha

2006—dosud

člen Vědecké rady České lékařské komory

2006—2010

člen Rady vědeckých společností ČR

2010—2012

předseda Asociace lékařských fakult ČR

2011—2012

Alliance for Biomedical Research in Europe — European Council for Health Research — member Core Working Group

Odborné společnosti

 

1989—dosud

1997—dosud

Čs. společnost pro biochemii a molekulární biologii

vědecký sekretář

od 2011

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně

vědecký sekretář

1992—dosud


Čs. společnost klinické biochemie

2006—dosud předseda společnosti

2011—2015

EFLM — European Federation of Clinical Chemistry and Laborabory Medicine

člen Executive Board

1996—dosudESBRA (European Society for Biomedical Research of Alcoholism)

1997—2009 člen Board of Directors,

2013—dosud prezident

1993—dosud


ISBRA (International Society for Biomedical Research of Alcoholism)

2005—2010 člen Board of Directors

2006—dosud


ISOBM — International Society for Oncology and Biomarkers

2011—2014 member of Board

2005—dosud
FEBS — Federation of European Biochemistry Societies

2005—2008 člen Advanced Courses Committee

2010 Vice-Chair Executive Committee

2011 Chair Executive Committee

2012—2014 člen Education Committee FEBS

Grantové projekty

 

Spolupráce se zahraničím

 

Další aktivity

 

Zdroj: Univerzita Karlova

Více informací: www.tomaszima.cz

 
 
https://