Tomáš Grulich

Verze pro tisk

Historik a senátor Senátu Parlamentu ČR PhDr. Tomáš Grulich

tomas-grulich-historik-senatorNarozen v Praze, absolvent Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obory historie, etnologie a folkloristika. Po studiích pracoval v českých muzeích, naposledy v Národním muzeu v Praze. Po roce 1989 externě přednášel na fakultě sociálních věd UK v Praze. Zabýval se především národnostními vztahy.

Publikoval řadu odborných statí a je spoluautorem nejpoužívanější alternativní středoškolské učebnice dějepisu Dějiny zemí koruny české, která byla přeložena do několika evropských jazyků. V roce 1993 byl spoluzakladatelem Tiskárny Flora, s.r.o., kde pracoval jako ředitel.

V roce 2006 úspěšně kandidoval do Senátu Parlamentu ČR, kde je členem Výboru pro záležitosti UE a členem Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí.

 
 
https://