Odešla básnířka Božena Jíšová, politická vězeňkyně 50. let

Verze pro tisk

Druhý ročník Mene Tekel připomněl dílo B. Jíšové v literárně hudebním večeru „Životy vepsané do vězeňských cel“ za doprovodu houslového virtuóza Václava Hudečka v Zrcadlové kapli Klementina“. V roce 2010 se návštěvníci festivalu setkali s její tvorbou nejen v literárním pásmu „Sůl země“ v Karolinu, ale i v rámci koncertu jazzové skupiny U-musik v kapli sv. Jana Obce křesťanů pod názvem „Tančím, abych nekřičela“. Procítěným veršům byla věnována pozornost také v roce 2011 v pořadu „Za světlem Křížové cesty“ v osobité interpretaci Gabriely Vránové za kytarového doprovodu virtuosa Štěpána Raka či v roce 2012 v rámci komponovaného večera světových básníků „Poselství naděje“ . Literární večery scenáristicky zpracované Danielou Řeřichovou se staly výchozím podnětem k původní inscenaci kanadské režisérky Elley-Ray Hennesy „Zdi nemlčí“. 

Božena Jíšová Kuklová

Nar. 8. 12. 1929; během Pražského povstání se účastnila bojů o Československý rozhlas. V září 1945 nastoupila do obchodní akademie v Resslově ulici a tam také o čtyři roky později odmaturovala. Poté pracovala jako cizojazyčná korespondentka do PZO Centrotex, později byla zaměstnána v družstvu Znak, kde se seznámila se svým budoucím manželem Josefem Jíšou, s nímž se podílela na protikomunistickém odboji. V roce 1954 byla obviněna z protistátní činnosti a odsouzená na deset let; propuštěna byla v roce 1960 na amnestii. V roce 1968 se stala členkou K 231.

Na přelomu 60. a 70. let publikovala v emigrantských časopisech básně, které si v paměti uchovávala z dob uvěznění. Plně rehabilitována byla teprve po roce 1989. V roce 2010 jí byla Ústavem pro studium totalitních režimů udělena Cena Václava Bendy Za zásluhy v boji za svobodu a demokracii, v roce 2012 získala odznak účastníka odboje proti komunismu od ministra obrany.

Redakce: MK