Fotoreportáže

Nejnovější fotogalerie

Předávání cen vítězům výtvarné soutěže Cesty ke svobodě

Výtvarná soutěž Cesty ke svobodě

Festival Slobody — Rekonstrukce politického procesu

11. listopad 2016 — na Právnické fakultě Univerzity Komenského.odkaz na článek: Bratislava oc…

Ekumenická bohoslužba — Pražský hrad

Koncert kapely Missa-Karel Kryl revival

Rekonstrukce procesu „Stříteský a spol.“ na Pankráci

Předávání cen Dáma, Rytíř a Mecenáš české kultury

Zrezivělé dětství — Dcery

Mezinárodní konference v Senátu PČR Mládež v dobách nesvobody

Pietní akt Nerudova ulice a socha T. G. Masaryka

Dny pro Ukrajinu

Křest knihy — Rakouské kulturní fórum

Den pro Lotyšsko

Premiéra filmu Stopy ve sněhu

Slavnostní zahájení v Chrámu P. Marie Sněžné

Dokumentace sedmidílné výstavy

Vernisáž výstavy Kde domov můj — oceňování dětí

Vernisáž výstavy Kde domov můj

Završení festivalu — ekumenická bohoslužba za popravené, umučené a zemřelé politické vězně

Odhalení pamětní desky obětem nacistické a komunistické totality

Rekonstrukce procesu s manželi Hlachovými

Slavnostní předání cen Rytíř/Dáma české kultury

Beseda Svědectví dcer politických vězňů

Rolling Stones Revival Prague v hudebním klubu Vagon

Promítání dokumentu "Svobodná Čína: Odvaha věřit"

Promítání dokumentu Gulag 113 pro školy

Premiéra filmu Salto Mortale

Mezinárodní konference Rodina v době nesvobody v Senátu PČR

Pietní akt v Nerudově ulici

Znouzectnost v hudebním klubu Vagon