Aktuálně

 1. Kniha rozhovorů věnovaná obětem komunistické totality

  • Datum: 17. 5. 2016 v 11.12,
  • Uznávaný básník, prozaik, publicista a bývalý politický vězeň Rudolf Dobiáš, z jehož pera pochází mnoho půvabných pohádek, je zároveň pokorným zapisovatelem příběhů lidí, do jejichž života vstoupila komunistická zvůle. Připomeňme trilogii svědectví bývalých politických vězňů Trídní nepriatelia, sbírku novel Tajní ľudia či ojedinělou antologii Básníci za mrežami. Nově vydaná kniha Včera a zajtra přináší unikátní rozhovory s významnými osobnostmi, zamýšlejícími se nad schopnostmi svobodné společnosti vyrovnat se se svou minulostí. Rozhovory, které vedl R. Dobiáš v letech 2000-2013, vycházely každý měsíc v časopise Naše svedectvo a vytvářejí plastický obraz naší společné historie.

 2. Přátelské setkání u ministra kultury

  • Datum: 10. 5. 2016 v 8.44,
  • Ministr Daniel Herman přijal 28. dubna v Nosticově paláci nositele resortního vyznamenání Dáma, Rytíř a Mecenáš české kultury. Významné osobnosti, které zanechaly nesmazatelnou stopu v oblasti divadla, literatury, hudby, výtvarného umění, uvítaly vzácnou příležitost sdílet navzájem své životní i tvůrčí zkušenosti a projevily zájem o další neformální setkávání. Foto uvnitř článku…

   d.ř.

 3. Ohlasy na rekonstrukci litomyšlského politického procesu

  • Datum: 24. 4. 2016 v 20.17,
  • Autoři festivalu si váží všech konstruktivních podnětů k realizovaným programům a tyto reflexe jsou  promítnuty do dramaturgické koncepce dalšího ročníku.

   K vysoce hodnoceným projektům patří závěrečný výstup úzké spolupráce Mene Tekel a Právnické fakulty UK v podobě rekonstrukce soudního procesu. Letošní prezentace monstrprocesu s litomyšlskými studenty z roku 1950 zaznamenala mimořádný úspěch, o veřejné provedení projevili zájem organizátoři Festivalu slobody i vedení historického města Litomyšl.

   Pro autory Mene Tekel je nejvyšším oceněním poděkování od přímých účastníků causy, jimž byla letošní rekonstrukce s úctou věnována, a jejichž dopis je přiložen. Více uvnitř článku…

   d.ř.

 4. Ohlédnutí za Mene Tekel 2016

  • Datum: 31. 3. 2016 v 12.40,
  • Jubilejní ročník Mene Tekel zaznamenal nespočet ohlasů z řad odborné i laické veřejnosti a potvrdil občanskou i společenskou potřebnost projektu k poctě politických vězňů. Díky mimořádně operativní spolupráci s mediálními partnery, jimiž jsou opakovaně Česká televize a Český rozhlas, dostávaly se aktuální informace o festivalovém dění obratem ke všem zájemcům. Poděkování patří všem spolupracovníkům a sympatizantům, bez jejichž obětavé pomoci by interdisciplinární projekt nemohl existovat. /více uvnitř článku/

    

 5. Důstojný závěr festivalu

  • Datum: 2. 3. 2016 v 10.12,
  • Sobotní program přinesl řadu impulsů mladé generace hlásící se k myšlence Mene Tekel. Delegace z Litomyšle vedená starostou R. Kašparem, historikem M. Boštíkem a tehdejšími obžalovanými studenty J. Kopřivou, M. Matějkou a V. Portmanem v Porotní síni Vrchního soudu na Pankráci s pohnutím sledovala upřímný záměr současných posluchačů Právnické fakulty UK co nejobjektivněji představit rekonstrukci monstrprocesu padesátých let „Stříteský a spol.“. Spontánní potlesk se opakoval i ve vršovickém divadle Mana jako poděkování za citlivou hudební kompozici kapely Missa — Karel Kryl revival věnovanou morálnímu odkazu statečných osobností našeho národa.

   Letošní téma duchovního a společenského života mládeže v době nesvobody se promítlo i do nedělní ekumenické bohoslužby za účasti významných církevních představitelů v čele s pražským arcibiskupem kardinálem Dominikem Dukou a Svjatoslavem Ševčukem, archieparchou kyjevským, v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě.

 6. Na Mene Tekel byly předány ceny statečným umělcům

  • Datum: 26. 2. 2016 v 19.48,
  • V Divadle na Vinohradech se 26. února odehrál slavnostní ceremoniál, během něhož ministr kultury Daniel Herman vyznamenal resortními cenami Rytíře, Dámy a Mecenáše české kultury. Již podruhé tak byla realizována mnohaletá myšlenka ocenit významné osobnosti, které se nikdy ve svém občanském životě ani v umělecké tvorbě nezpronevěřily nejvyšším mravním zásadám.

   Titul Rytíř české kultury převzali divadelní režisér František Miška a sochař Jiří Sozanský, in memoriam se jím stal písničkář Karel Hašler. Titul Dáma české kultury patří herečce Marii Tomášové a akademické malířce Helze Hoškové-Weissové, in memoriam ocenění náleží spisovatelce a politické vězeňkyni Boženě Kuklové-Jíšové.

   Čestný titul Mecenáš české kultury byl udělen sběratelce umění a donátorce Medě Mládkové.

   Součástí slavnostního aktu se stalo divadelní představení Hašler… odkazující k dramatickému života jedné z nominovaných osobností.

 7. První dny ve znamení českých i zahraničních osobností

  • Datum: 21. 2. 2016 v 9.58,
  • Slavnostního zahájení desátého ročníku festivalu 22. února se účastní reprezentace institucí spolupracujících s Mene Tekel — ministr kultury, předsedkyně Konfederace politických vězňů, primátorka hl. m. Prahy, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů, velvyslanci Ukrajiny, Lotyšské republiky a Spolkové republiky Německo v ČR. Zahraniční expozice mezigeneračního výstavního projektu Kde domov můj… představí Dr. Igor Kulyk z ukrajinského Institutu národní paměti a  Dr. Thomas Thiele, ředitel Muzea Berlin-Lichtenberg. Slavnostní českou premiéru slovenského dokumentu Stopy ve sněhu uvede předseda Správní rady Ústavu paměti národa Dr. Ondrej Krajňák. V rámci úterního programu, věnovaného Lotyšsku, představí svůj nový film Boží ptáčci režisérka Dzintra Geka. Historickým mezníkům Ukrajiny se budou věnovat filmy přítomného režiséra Olese Jančuka HladomorSpolečnost hrdinů; za delegaci ukrajinského Institutu národní paměti vystoupí na mezinárodní konferenci její ředitel Dr. Volodymyr Vyatrovych.

 8. Pozvánka na diskusní seminář

  • Datum: 12. 2. 2016 v 12.45,
  • Platforma evropské paměti a svědomí pořádá v pátek 19. února 2016 od 11.00 hod na Nejvyšším správním soudu, Moravské nám. 6, Brno, diskusní seminář JUSTICE 2.0  — Mezinárodní spravedlnost pro nepromlčitelné zločiny komunismu. Více informací nalezne uvnitř článku.

 9. Mene Tekel 2016 na ČT

 10. Prezentace knihy Jménem republiky!

  • Datum: 8. 2. 2016 v 16.28,
  • Na závěr mezinárodní konference v Senátu PČR 25. února bude představena unikátní publikace reflektující výsledky vědeckého semináře „Rekonstrukce politických procesů 50. let“, které byly realizovány v úzké součinnosti Právnické fakulty UK a Mene Tekel. Studenti PF UK Ivana Bláhová, Lukáš Blažek, Tereza Stará a historik Martin Boštík zpracovali osm tragických případů komunistické zvůle, osm justičních kauz druhé poloviny uplynulého století. Vydalo nakladatelství Auditorium. /více uvnitř textu/

 11. Vojáci–psanci na cestě přes Čechy

  • Datum: 2. 2. 2016 v 17.41,
  • První březen se stal v Polsku novým významným dnem, věnovaný vojákům-psancům, tedy členům poválečného protikomunistického odboje. K této příležitosti pořádá Polský institut 25. 2. od 18.00 hodin besedu s historiky Tomaszem Łabuszewským (Ústav národní paměti, Varšava) a Jiřím Friedlem (Historický ústav Akademie věd ČR). Tématem setkání bude právě ozbrojený odboj proti komunismu v poválečném Polsku, ale také jeho málo známá kapitola: cesta vojáků Svatokřížské brigády Národních ozbrojených sil přes území Protektorátu Čechy a Morava v dubnu a květnu 1945, ukončená osvobozením koncentračního tábora v Holýšově a záchranou více než tisícovky vězeňkyň různých národností. Více uvnitř článku…

 12. Kapela Missa-Karel Kryl revival ve finále festivalu

  • Datum: 20. 1. 2016 v 12.46,
  • Festivalová sobota patří generaci, do jejíž rukou vkládáme osud této země. Zatímco odpoledne bude patřit studentům práv, večer si díky kapele Missa připomeneme stále aktuální odkaz ikony českého protestsongu. Ve vršovickém divadle Mana se od 18 hodin uskuteční koncert svébytné hudební skupiny, která hraje písně Karla Kryla folkově upravené pro více nástrojů. Sympatické společenství muzikantů rezonuje s osobností písničkáře, jehož tvorba reflektovala nejen stav vlastní duše, ale také stav společnosti. Více uvnitř článku…

 13. Slovenský dokument o pašování literatury zahájí večerní projekce

  • Datum: 14. 1. 2016 v 10.51,
  • První den festivalu bude v české premiéře uveden filmový snímek z produkce Ústavu pamäti národa Stopy ve sněhu.

   Námětu Ondreje Krajňáka se režijně ujal Slavomír Zrebný, který natočil velmi živý dokument s osobitou filmovou poetikou. Slavnostní uvedení dokumentárního filmu o fenoménu pašování literatury do Československa v období nesvobody se uskuteční 22. února v kině Mat za účasti tvůrčí delegace a jednoho z hlavních protagonistů filmu pana Branislava Borovského. Více uvnitř článku…

 14. Rekonstrukce litomyšlského monstrprocesu „Stříteský a spol.“

  • Datum: 8. 1. 2016 v 10.19,
  • Letošní téma festivalu se promítne i do volby případu, který režisér Jan Řeřicha zpracovává společně s posluchači Právnické fakulty UK. Hlavními protagonisty procesu jsou studenti litomyšlských škol, kteří po nástupu komunistické moci odmítali zpolitizování Junáka a další brutální zásahy do základních lidských práv. Za pomoci respektované osobnosti duchovního a společenského života F. A. Stříteského, rektora piaristické koleje v Litomyšli, veřejně projevovali nesouhlas s nedemokratickým vývojem po únoru 48, čímž si vysloužili pozornost Státní bezpečnosti. Výsledkem bylo obvinění 24 osob „ze spolčování se navzájem i s jinými osobami za účelem zničení nebo rozvrácení lidově demokratického zřízení zaručeného ústavou“. Nejmladšímu z devíti mladistvých bylo šestnáct let. Více uvnitř článku…

 15. Osud univerzitní profesorky Růženy Vackové perem spisovatelky Mileny Štráfeldové

  • Datum: 5. 1. 2016 v 11.03,
  • Na slavnostní vernisáži zahajovacího dne 22. února bude představen pozoruhodný román  „Trestankyně“ o významné osobnosti našich novodobých dějin. Mimořádně vzdělaná, statečná, empatická, nekompromisní. Tak byla Růžena Vacková prezentována studenty Právnické fakulty při rekonstrukci soudního procesu v rámci Mene Tekel 2010. Jak ji vidí dlouholetá rozhlasová redaktorka a dramatička Milena Štráfeldová, se mohou zájemci dozvědět díky nové životopisné publikaci „Trestankyně“.

Starší články

RSS

X. ročník mezinárodního festivalu proti totalitě, zlu a násilí, pro paměť národa Mene Tekel se uskutečnil od 22. do 28. února 2016. Hlavním tématem byl Společenský, kulturní a duchovní život dětí a mládeže v době nesvobody.

Pořadatelé:

Umění bez bariér, z.s., hl. m. Praha, Konfederace politických vězňů ČR, Ústav pro studium totalitních režimů, Ministerstvo kultury.

Hlavní mediální partner:

ct-logo-200px.jpg

odkaz:

Reportáže ČT o Mene Tekel

Partnerem festivalu je Hotel DUO Praha, kde jsou ubytováni prestižní hosté festivalu.

Hotel Duo Praha jan-hotels-logo-small.jpg

Záštitu převzali:

Mezinárodní záštita:

 • Inter-ASSO, Mezinárodní asociace bývalých politických vězňů a obětí komunismu

Spolupracující organizace a instituce:

Senát Parlamentu ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvo kultury ČR, Česká televize, Ústav pro studium totalitních režimů, Archiv bezpečnostních složek, Univerzita Karlova v Praze, Národní archiv, Národní filmový archiv, iniciativa Právní narovnání zločinů komunismu, Český rozhlas, Právnická fakulta UK, Vrchní soud v Praze, Arcibiskupství pražské, Spolek českých právníků Všehrd, Nakladatelství Atlantis, Pražský akademický klub 48, Svaz PTP, Velvyslanectví Maďarska, Velvyslanectví Litevské republiky, Velvyslanectví Lotyšské republiky, Velvyslanectví Estonské republiky, Český svaz technických praporů, Klub dr. Milady Horákové, Dcery 50. let, Římskokatolická farnost u kostela Panny Marie Sněžné  

Partneři festivalu:

Logo Hlavní město Praha

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

logo-kpv.jpg

logo-ustav-pro-studium-totalit-rezimu-134px.jpg

ptp-logo

Odkaz na Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu

Senát Parlamentu České republiky

ministerstvo-kultury.png

estonsko-120px.jpg

Velvyslanectví Ukrajinské republiky

Univerzita Karlova v Praze

logo-narodni-archiv.gif

Národní filmový archiv

kapela-missa-logo

ponrepo-logo-134px.jpg

Divadlo Minor

Divadlo na Vinohradech

akademie-vytvarneho-umeni-logo.jpg

Český rozhlas Plus

 Konfederácia politických väzňov Slovenska

Ústav pamäti národa

festival-slobody

visegrad-fund-logo-120px

 Občanské sdružení Paměť

Občanské sdružení PANT

fragmenty-pameti-logo-200px

Atlantis

auditorium-nakladatelstvi-logo-130px.jpg

 Cestou necestou — centrum pro rodinu

Maďarsko  

velvyslanectvi-lotissko.jpg

 Velvyslanectví Litevské republiky

 Ekumenická rada církví

www.totalita.cz je partnerem festivalu Mene Tekel

www.stopytotality.org

Iniciativa za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti

 www.politictivezni.cz

dcery-cz-logo-134px

logoJCD.jpg

vsehrd-spolek-ceskych-pravniku-logo

Československá obchodní banka

dopravni-podnik-praha-partner-festivalu.jpg