Aktuálně

 1. Amnézie – poselství Jiřího Sozanského

  • Datum: 30. 11. 2019 v 21.26,
  • Výstava v Obecním domě i stejnojmenná publikace patří mezi mimořádné počiny svébytného umělce, který se celou svou tvorbou angažuje proti všem formám násilí a ideologického diktátu. Mnohovrstevnatá expozice je naléhavým mementem proti ztrátě paměti. Jiří Sozanský prostřednictvím několika osobností, jejichž životní úděl spojuje důstojnost, mravní étos i občanská statečnost, nahlíží na věčné otázky postoje člověka v mezních situacích. Divák je zasažen nejen duchovním rozměrem umělců, kteří se postavili dvěma destruktivním totalitám dvacátého století, ale také neuvěřitelnou škálou originálních výtvarných prostředků, jimiž Jiří Sozanský své poselství umocňuje.

 2. Církevní škola Salvátor si připomněla 17. listopad celodenním projektovým dnem

  • Datum: 25. 11. 2019 v 8.22,
  • Žáci dlouhodobě samostatně připravovali rozhovory s pamětníky, shromažďovali dobové předměty z doby před Sametovou revolucí a podíleli se na mnoha aktivitách završených 15. listopadu. Mimořádný den, na nějž přišli žáci oblečeni v národních barvách, byl zahájen relací ve školním rozhlase a pokračoval nesčetnými programy, během nichž zazněly ikonické písně Modlitba pro Martu či Náměšť. Tvůrčí atmosféru, na nichž třídy prezentovaly své vlastní programy pro radost a poznání druhých přibližuje fotoreportáž z projektu.

 3. Důstojné oslavy 30. výročí svobody

  • Datum: 18. 11. 2019 v 16.14,
  • Zástupci Mene Tekel se díky pozvání spolupracujících organizací zúčastnili mnoha zajímavých iniciativ v hlavním městě i v regionech. Působivý celodenní program připravilo město Hořice 14. listopadu. /více uvnitř článku/

 4. Vyhlášen 14. ročník výtvarné soutěže Mene Tekel

  • Datum: 12. 11. 2019 v 21.09,
  • Organizátoři mezinárodního projektu proti totalitě Mene Tekel vyzývají k účasti na 14. ročníku výtvarné soutěže Cesty ke svobodě. Téma reflektuje poslání festivalu Mene Tekel s cílem podnítit mladou generaci k zamyšlení nad otázkami existence každého člověka v širším kontextu historických i soudobých událostí. Termín uzávěrky je 20. ledna 2020. /Více v rubrice Info pro školy/

    

 5. Vzpomínka na Listopad ´89

  • Datum: 12. 11. 2019 v 20.30,
  • Přestože byla ukrutná zima, hřála nás naděje. 9. listopadu padla Berlínská zeď, 12. listopadu se v Římě konalo svatořečení Anežky Přemyslovny. Pražská divadelní obec opět ocenila projekty režiséra Jana Řeřichy. /Foto uvnitř článku/

 6. Pamětní deska pro statečného Viktora Waidlicha

  • Datum: 21. 9. 2019 v 18.09,
  • Při příležitosti nedožitých 101. narozenin příslušníka čsl. zahraničního odboje ve Velké Británii, člena pozemního personálu u 311.čs. bombardovací perutě RAF Viktora Waidlicha uspořádala 14. září obec Břasy ve spolupráci s klubem 276th Squadron RAF, Leteckým historickým klubem gen. J. Irvinga, spolkem Letci Plzeň a Air park Zruč u Plzně, Military Car Club Plzeň a dalšími institucemi a osobnostmi slavnostní pietní akt.

 7. Dáma české kultury Helga Hošková slaví devadesát

  • Datum: 13. 9. 2019 v 9.12,
  • V Jeruzalémské synagoze v Praze bude od 20. září do 10. ledna otevřena výstava pozoruhodné umělkyně. Ak. mal. Helga Hošková-Weissová, Dr.h.c., se ve své tvorbě věnuje převážně tématu holocaustu, který osobně zažila a který ji poznamenal na celý život. K této příležitosti byly zapůjčeny také výstavní panely připravené pro 10. ročník Mene Tekel 2016. /odkaz — Medailonek Helgy Hoškové/

    

 8. Poslední sbohem řediteli MENE TEKEL

  • Datum: 2. 8. 2019 v 9.23,
  • V kostele sv. Ignáce v Praze proběhlo 30. července smuteční rozloučení s Janem Řeřichou, duchovním otcem a organizátorem mnoha významných projektů spojených s prosazováním hodnot humanity a demokracie.01-rozlouceni-s-janem-rerichou-350.jpg Jménem akademické obce vystoupil prorektor Univerzity Karlovy Prof. Jan Royt, za Senát PČR místopředseda Jiří Oberfalzer, za Konfederaci politických vězňů její místopředseda a zároveň Rytíř české kultury Ing. František Šedivý. Řečníci poukázali na mimořádný morální kredit Jana Řeřichy a jeho nezastupitelnou roli při realizaci třinácti ročníků mezinárodního projektu proti totalitě Mene Tekel. Jménem studentů Právnické fakulty UK promluvil JUDr. Adam Csukás, který připomněl oblíbeného učitele jako člověka moudrého a laskavého, zároveň plného energie a entusiasmu v nekompromisním úsilí předávat široké veřejnosti odkaz statečných synů a dcer této země. /více uvnitř článku/

 9. Dcery politických vězňů vzpomínají na Jana Řeřichu

  • Datum: 29. 7. 2019 v 11.48,
  • Gentleman každým coulem, na tváři úsměv, vše vyřizoval s klidem Angličana, bez emocí — dokázal dát sílu a důvěru, že se dílo podaří, byl bijícím srdcem velkorodiny festivalu Mene Tekel, kde biblickému rčení dal každoročně dobře propracovaným programem myšlenku pravdy, poctivosti lidského soužití na tomto Světě. Během citovaného festivalu se pan Jan Řeřicha jako hlavní organizátor věnoval osobní přítomností programům pro školy, vznikaly hodnotné dialogy mezi mládeží a staršími generacemi — byl příkladem v konverzaci, rád předával květiny do rukou pamětníků novodobých dějin. Mikrofon pod jeho velením byl k dispozici tázajícím, kvitoval s jeho zvláštním úsměvem uzavřené dialogy, které patří k demokracii… /Více uvnitř článku/


 10. Poděkování studentů Janu Řeřichovi

  • Datum: 26. 7. 2019 v 21.21,
  • Odchod našeho milého pana režiséra je obrovskou ztrátou. Bude velmi postrádán nejen rodinou, ale také námi, studenty Právnické fakulty UK, na níž dlouhodobě působil a připravoval divadelní část vědeckého semináře Rekonstrukce politického procesu 50. let.

   Pro nás všechny, kdo jsme měli to štěstí semináře s panem režisérem absolvovat (mnozí opakovaně), to byl velký dar. Jeho odhodlání působit ve společnosti a připomínat zločiny minulosti, bojovat za pravdu, jeho morální ukotvení, to vše a ještě mnohé další bylo pro nás obrovskou inspirací. Naší přípravě na “divadlo faktu“ věnoval vždy nezměrné množství času a energie. Dokázal nám předat dovednosti, které bychom jinak na naší fakultě neměli možnost získat. Také přinášel onen příslovečný “etický rozměr” do našeho studia práv a předával nám hodnoty, které si pak mnozí z nás odnášeli a odnášejí do praxe.

   Pan režisér Jan Řeřicha byl úžasný člověk a všem nám hodně dal. Bude nám chybět. Chybí už nyní. Ale my, kdo jsme měli tu vzácnou příležitost ho znát, nezapomeneme a budeme se snažit uchovávat jeho odkaz stále živý.

   Tereza Blažková, za studenty Právnické fakulty 

 11. Zemřel zakladatel festivalu Mene Tekel, režisér a herec Jan Řeřicha

  • Datum: 24. 7. 2019 v 14.32,
  • Ve věku 72 let zemřel v úterý v Praze po delší těžké nemoci režisér a herec, autor literárních adaptací, překladatel a ředitel festivalu proti totalitě Mene Tekel Jan Řeřicha. Ve středu to potvrdili jeho spolupracovníci. /Více uvnitř článku/

 12. Připomněli jsme si poselství Milady Horákové

  • Datum: 1. 7. 2019 v 20.40,
  • Den Památky obětí komunistického režimu si 27. června zástupci festivalu připomněli na několika pietních aktech. Ve Vazební věznici na Pankráci položil ředitel Mene Tekel J. Řeřicha věnec spolu se studenty Právnické fakulty UK. Shromáždění na místě bývalého popraviště se zúčastnili bývalí političtí vězni a představitelé veřejného života. Pietním aktem provázel předseda Klubu Dr. M. Horákové Ing. F. Šedivý, který zdůraznil odkaz statečné političky, jejíž slova napsaná v posledním dopise v noci před popravou zazněla z úst řady vystupujících.

 13. Podporujeme protesty

  • Datum: 26. 6. 2019 v 12.47,
  • Autoři Mene Tekel se ztotožňují s požadavky spolku Milion chvilek pro demokracii a zúčastňují se demonstrací, jejichž cílem je dosáhnout kvalitativních změn ve vládě a odstoupení mravně nezpůsobilého premiéra.

 14. Pietní akt na počest popravených studentů

  • Datum: 4. 6. 2019 v 21.13,
  • Každoročně se u pamětní desky studenta Karla Bacílka, který byl spolu s dalšími posluchači Právnické fakulty Borisem Kovaříčkem a Veleslavem Wahlem v padesátých letech nezákonně popraven, setkávají současní studenti spolu s ředitelem festivalu Mene Tekel a dalšími tvůrci projektu. Vzpomínkové setkání proběhlo 29. května a následovalo neformální vyhodnocení letošní rekonstrukce politického procesu na Vrchním soudu na Pankráci a diskuse nad uvažovaným soudním případem pro příští ročník. Zástupci MT byli spolu s bývalými politickými vězni a hosty z řad zainteresovaných institucí také účastníky tradičního pietního zastavení pořádaného reprezentací PF UK. 

 15. Novodobé dějiny formou komiksu

  • Datum: 25. 5. 2019 v 17.32,
  • Na letošním festivalu MT byl prezentován komiks „Do švestek jsme doma“ z dílny PhDr. Martina Nekoly. Nyní autor v nové knize „Čechoslováci ve světě" představuje sedm zajímavých příběhů našich krajanů, kteří se prosadili za hranicemi. /Více uvnitř článku/

Starší články

RSS

XIV. ročník mezinárodního festivalu proti totalitě, zlu a násilí, pro paměť národa Mene Tekel se uskuteční od 24. února do 1. března 2020

Pořadatelé:

Umění bez bariér, z.s., hl. m. Praha, Ústav pro studium totalitních režimů, Právnická fakulta UK, Městská knihovna v Praze

Hlavní mediální partner:

ct-logo-200px.jpg

Videospot Mene Tekel 2018

spot-mene-tekel-marta-kubisova-230px

Reportáže ČT o Mene Tekel

Partnerem festivalu je Hotel DUO Praha, kde jsou ubytováni prestižní hosté festivalu.

Hotel Duo Praha jan-hotels-logo-small.jpg

Záštitu v roce 2019 převzali:

Spolupracující organizace a instituce:

Senát Parlamentu ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvo kultury ČR, Česká televize, Ústav pro studium totalitních režimů, Archiv bezpečnostních složek, Univerzita Karlova v Praze, Národní archiv, Národní filmový archiv, Polský institut, Ústav pamäti národa, Český rozhlas, Právnická fakulta UK, Vrchní soud v Praze, Arcibiskupství pražské, Spolek českých právníků Všehrd, Nakladatelství Atlantis, Pražský akademický klub 48, Svaz PTP, Velvyslanectví Litevské republiky, Velvyslanectví Lotyšské republiky, Velvyslanectví Estonské republiky, Český svaz technických praporů, Klub dr. Milady Horákové, Dcery 50. let, Římskokatolická farnost u kostela Panny Marie Sněžné  

Partneři festivalu:

Logo Hlavní město Praha

Senát Parlamentu České republiky

mestska-knihovna-praha.jpg

Univerzita Karlova v Praze

logo-ustav-pro-studium-totalit-rezimu-134px.jpg

Ústav pamäti národa

   logo-kpv.jpg

Pražská konzervatoř — www.prgcons.cz

Rádio Applaus — www.radioapplaus.com

 Museum Montaneli — https://museummontanelli.com/

Etela — obecně prospěšná společnost — http://www.etela.cz

Fany gastronomie

muzeum-rakovnik-logo

polsky-institut-logo.jpg

ptp-logo

Odkaz na Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu

logo_nnw_nahled

logo-vhu

studenti-za-svobodu

vojensky-ustredni-archiv

Metrostav_RGB_web.jpg

estonsko-120px.jpg

logo-narodni-archiv.gif

Národní filmový archiv

kapela-missa-logo

Český rozhlas Plus

dav-logo

 Konfederácia politických väzňov Slovenska

spolecnost-pratel-ceske-bible.jpg

visegrad-fund-logo-120px

 Občanské sdružení Paměť

Občanské sdružení PANT

fragmenty-pameti-logo-200px

Atlantis

auditorium-nakladatelstvi-logo-130px.jpg

    velvyslanectvi-lotissko.jpg

 Velvyslanectví Litevské republiky

 Ekumenická rada církví

www.totalita.cz je partnerem festivalu Mene Tekel

www.stopytotality.org

Iniciativa za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti

 www.politictivezni.cz

logo_Dcery 2016_135px

logoJCD.jpg

vsehrd-spolek-ceskych-pravniku-logo

dopravni-podnik-praha-partner-festivalu.jpg