Aktuálně

 1. Ozvěny Mene Tekel v Litomyšli

  • Datum: 4. 10. 2016 v 14.12,
  • Díky pozvání představitelů města se ve Smetanově domě uskuteční 11. října rekonstrukce politického monstrprocesu „Stříteský a spol“. Přesně po 66 letech bude připomenuta významná historická událost, která dramatickým způsobem ovlivnila život několika desítek nevinných obětí.

   Tři reprízy úspěšného divadla faktu jsou určeny školám i široké veřejnosti a na jejich přípravě se podíleli studenti Právnické fakulty UK v Praze v rámci spolupráce s festivalem Mene Tekel. Programu se zúčastní také přímí účastníci procesu z roku 1950.  Více uvnitř článku.

 2. Vyhlášen jedenáctý ročník výtvarné soutěže Mene Tekel

  • Datum: 4. 10. 2016 v 14.08,
  • Organizátoři mezinárodního projektu proti totalitě Mene Tekel vyzývají k účasti na jedenáctém ročníku výtvarné soutěže s tématem Cesty ke svobodě. Více uvnitř článku a v rubrice Info pro školy.

 3. Na Svatém Hostýně se sešli bývalí političtí vězni

  • Datum: 9. 9. 2016 v 11.43,
  • V sobotu 3. září se konal dvacátý čtvrtý ročník muklovské poutě, pořádané tradičně KPV ČR. Pontifikální mši v bazilice Nanebevzetí Panny Marie celebroval kardinál Mons. ThLic. Dominik Duka spolu s P. M. J. Pojezdným, opatem strahovským a P. J. Šolcem, rektorem baziliky. Při pietním setkání u památníku obětem totality zdůraznili zástupci společenských, veřejnoprávních i politických institucí morální povinnost připomínání zločinů komunismu a  zároveň šíření odkazu statečných mužů a žen, nekompromisně bojujících za lidská práva. d.ř.

 4. Na paměť popravených kněží

  • Datum: 6. 9. 2016 v 8.35,
  • V Lukově u Moravských Budějovic se 10. září uskuteční slavnostní otevření pamětní síně věnované knězi Janu Bulovi, popraveného v  roce 1952 komunistickou justicí v souvislosti s tzv. babickým případem. Stálou expozici v opravené budově fary doplní výstava Vyhnanci, připomínající osudy sedláků násilně vystěhovaných z Lukova a sousedních Vícenic.

 5. Hořice si připomínají odkaz Aloise Hlavatého

  • Datum: 29. 6. 2016 v 14.27,
  • Pohnutý osud čestného občana Miletína a Hořic, neúnavného bojovníka proti oběma totalitám 20. století, uznávaného básníka a statečného důstojníka Aloise Hlavatého (1906-2001) bude připomenut 4. července na slavnostním setkání v divadelním sále hořické radnice. Pozvánka v příloze.

 6. Festivalové ozvěny

  • Datum: 29. 6. 2016 v 8.09,
  • Stalo se již tradicí, že po skončení únorové přehlídky se některé programové aktivity přesouvají do různých pražských i regionálních zařízení. Letos byl z několika měst projeven mimořádný zájem o ukrajinskou výstavu Odpor proti genocidě a filmy režiséra Olese Jančuka Hladomor ´33 a Společnost hrdinů. Organizátoři MT zapůjčili školám DVD se slovenským filmem Stopy ve sněhuči výstavuHelga Weissová — Dětské kresby z Terezína 1942—1944. Výbor z cyklu.Další festivalové ozvěny jsou plánovány na podzim.

 7. Vzpomínkové setkání

  • Datum: 1. 6. 2016 v 21.00,
  • Dne 24. května se u pamětní desky na Právnické fakultě Univerzity Karlovy uskutečnilo pietní zastavení při příležitosti připomenutí památky studentů Právnické fakulty, kteří byli popraveni v politických procesech v letech 1949­1950 v Československu. Setkání se zúčastnila reprezentace Konfederace politických vězňů ČR, Právnické fakulty UK, Akademického klubu 48, festivalu Mene Tekel, studentských spolků a mnoho významných osobností. Odpoledne se konal pietní akt u pamětní desky věnované popravenému studentovi Karlu Bacílkovi. Ke shromážděným studentům PF UK, podílejících se na rekonstrukci politických procesů, promluvil mj. Ing. J. Šolc, člen rady MČ Prahy 2. 

 8. Kniha rozhovorů věnovaná obětem komunistické totality

  • Datum: 17. 5. 2016 v 11.12,
  • Uznávaný básník, prozaik, publicista a bývalý politický vězeň Rudolf Dobiáš, z jehož pera pochází mnoho půvabných pohádek, je zároveň pokorným zapisovatelem příběhů lidí, do jejichž života vstoupila komunistická zvůle. Připomeňme trilogii svědectví bývalých politických vězňů Trídní nepriatelia, sbírku novel Tajní ľudia či ojedinělou antologii Básníci za mrežami. Nově vydaná kniha Včera a zajtra přináší unikátní rozhovory s významnými osobnostmi, zamýšlejícími se nad schopnostmi svobodné společnosti vyrovnat se se svou minulostí. Rozhovory, které vedl R. Dobiáš v letech 2000-2013, vycházely každý měsíc v časopise Naše svedectvo a vytvářejí plastický obraz naší společné historie.

 9. Přátelské setkání u ministra kultury

  • Datum: 10. 5. 2016 v 8.44,
  • Ministr Daniel Herman přijal 28. dubna v Nosticově paláci nositele resortního vyznamenání Dáma, Rytíř a Mecenáš české kultury. Významné osobnosti, které zanechaly nesmazatelnou stopu v oblasti divadla, literatury, hudby, výtvarného umění, uvítaly vzácnou příležitost sdílet navzájem své životní i tvůrčí zkušenosti a projevily zájem o další neformální setkávání. Foto uvnitř článku…

   d.ř.

 10. Ohlasy na rekonstrukci litomyšlského politického procesu

  • Datum: 24. 4. 2016 v 20.17,
  • Autoři festivalu si váží všech konstruktivních podnětů k realizovaným programům a tyto reflexe jsou  promítnuty do dramaturgické koncepce dalšího ročníku.

   K vysoce hodnoceným projektům patří závěrečný výstup úzké spolupráce Mene Tekel a Právnické fakulty UK v podobě rekonstrukce soudního procesu. Letošní prezentace monstrprocesu s litomyšlskými studenty z roku 1950 zaznamenala mimořádný úspěch, o veřejné provedení projevili zájem organizátoři Festivalu slobody i vedení historického města Litomyšl.

   Pro autory Mene Tekel je nejvyšším oceněním poděkování od přímých účastníků causy, jimž byla letošní rekonstrukce s úctou věnována, a jejichž dopis je přiložen. Více uvnitř článku…

   d.ř.

 11. Ohlédnutí za Mene Tekel 2016

  • Datum: 31. 3. 2016 v 12.40,
  • Jubilejní ročník Mene Tekel zaznamenal nespočet ohlasů z řad odborné i laické veřejnosti a potvrdil občanskou i společenskou potřebnost projektu k poctě politických vězňů. Díky mimořádně operativní spolupráci s mediálními partnery, jimiž jsou opakovaně Česká televize a Český rozhlas, dostávaly se aktuální informace o festivalovém dění obratem ke všem zájemcům. Poděkování patří všem spolupracovníkům a sympatizantům, bez jejichž obětavé pomoci by interdisciplinární projekt nemohl existovat. /více uvnitř článku/

    

 12. Důstojný závěr festivalu

  • Datum: 2. 3. 2016 v 10.12,
  • Sobotní program přinesl řadu impulsů mladé generace hlásící se k myšlence Mene Tekel. Delegace z Litomyšle vedená starostou R. Kašparem, historikem M. Boštíkem a tehdejšími obžalovanými studenty J. Kopřivou, M. Matějkou a V. Portmanem v Porotní síni Vrchního soudu na Pankráci s pohnutím sledovala upřímný záměr současných posluchačů Právnické fakulty UK co nejobjektivněji představit rekonstrukci monstrprocesu padesátých let „Stříteský a spol.“. Spontánní potlesk se opakoval i ve vršovickém divadle Mana jako poděkování za citlivou hudební kompozici kapely Missa — Karel Kryl revival věnovanou morálnímu odkazu statečných osobností našeho národa.

   Letošní téma duchovního a společenského života mládeže v době nesvobody se promítlo i do nedělní ekumenické bohoslužby za účasti významných církevních představitelů v čele s pražským arcibiskupem kardinálem Dominikem Dukou a Svjatoslavem Ševčukem, archieparchou kyjevským, v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě.

 13. Na Mene Tekel byly předány ceny statečným umělcům

  • Datum: 26. 2. 2016 v 19.48,
  • V Divadle na Vinohradech se 26. února odehrál slavnostní ceremoniál, během něhož ministr kultury Daniel Herman vyznamenal resortními cenami Rytíře, Dámy a Mecenáše české kultury. Již podruhé tak byla realizována mnohaletá myšlenka ocenit významné osobnosti, které se nikdy ve svém občanském životě ani v umělecké tvorbě nezpronevěřily nejvyšším mravním zásadám.

   Titul Rytíř české kultury převzali divadelní režisér František Miška a sochař Jiří Sozanský, in memoriam se jím stal písničkář Karel Hašler. Titul Dáma české kultury patří herečce Marii Tomášové a akademické malířce Helze Hoškové-Weissové, in memoriam ocenění náleží spisovatelce a politické vězeňkyni Boženě Kuklové-Jíšové.

   Čestný titul Mecenáš české kultury byl udělen sběratelce umění a donátorce Medě Mládkové.

   Součástí slavnostního aktu se stalo divadelní představení Hašler… odkazující k dramatickému života jedné z nominovaných osobností.

 14. První dny ve znamení českých i zahraničních osobností

  • Datum: 21. 2. 2016 v 9.58,
  • Slavnostního zahájení desátého ročníku festivalu 22. února se účastní reprezentace institucí spolupracujících s Mene Tekel — ministr kultury, předsedkyně Konfederace politických vězňů, primátorka hl. m. Prahy, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů, velvyslanci Ukrajiny, Lotyšské republiky a Spolkové republiky Německo v ČR. Zahraniční expozice mezigeneračního výstavního projektu Kde domov můj… představí Dr. Igor Kulyk z ukrajinského Institutu národní paměti a  Dr. Thomas Thiele, ředitel Muzea Berlin-Lichtenberg. Slavnostní českou premiéru slovenského dokumentu Stopy ve sněhu uvede předseda Správní rady Ústavu paměti národa Dr. Ondrej Krajňák. V rámci úterního programu, věnovaného Lotyšsku, představí svůj nový film Boží ptáčci režisérka Dzintra Geka. Historickým mezníkům Ukrajiny se budou věnovat filmy přítomného režiséra Olese Jančuka HladomorSpolečnost hrdinů; za delegaci ukrajinského Institutu národní paměti vystoupí na mezinárodní konferenci její ředitel Dr. Volodymyr Vyatrovych.

 15. Pozvánka na diskusní seminář

  • Datum: 12. 2. 2016 v 12.45,
  • Platforma evropské paměti a svědomí pořádá v pátek 19. února 2016 od 11.00 hod na Nejvyšším správním soudu, Moravské nám. 6, Brno, diskusní seminář JUSTICE 2.0  — Mezinárodní spravedlnost pro nepromlčitelné zločiny komunismu. Více informací nalezne uvnitř článku.

Starší články

RSS

XI. ročník mezinárodního festivalu proti totalitě, zlu a násilí, pro paměť národa Mene Tekel se uskuteční od 25. února do 5. března 2017 

Pořadatelé:

Umění bez bariér, z.s., hl. m. Praha, Konfederace politických vězňů ČR, Ústav pro studium totalitních režimů, Ministerstvo kultury.

Hlavní mediální partner:

ct-logo-200px.jpg

odkaz:

Reportáže ČT o Mene Tekel

Partnerem festivalu je Hotel DUO Praha, kde jsou ubytováni prestižní hosté festivalu.

Hotel Duo Praha jan-hotels-logo-small.jpg

Záštitu převzali:

Mezinárodní záštita:

 • Inter-ASSO, Mezinárodní asociace bývalých politických vězňů a obětí komunismu

Spolupracující organizace a instituce:

Senát Parlamentu ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvo kultury ČR, Česká televize, Ústav pro studium totalitních režimů, Archiv bezpečnostních složek, Univerzita Karlova v Praze, Národní archiv, Národní filmový archiv, iniciativa Právní narovnání zločinů komunismu, Český rozhlas, Právnická fakulta UK, Vrchní soud v Praze, Arcibiskupství pražské, Spolek českých právníků Všehrd, Nakladatelství Atlantis, Pražský akademický klub 48, Svaz PTP, Velvyslanectví Maďarska, Velvyslanectví Litevské republiky, Velvyslanectví Lotyšské republiky, Velvyslanectví Estonské republiky, Český svaz technických praporů, Klub dr. Milady Horákové, Dcery 50. let, Římskokatolická farnost u kostela Panny Marie Sněžné  

Partneři festivalu:

Logo Hlavní město Praha

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

logo-kpv.jpg

logo-ustav-pro-studium-totalit-rezimu-134px.jpg

ptp-logo

Odkaz na Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu

Senát Parlamentu České republiky

ministerstvo-kultury.png

estonsko-120px.jpg

Velvyslanectví Ukrajinské republiky

Univerzita Karlova v Praze

logo-narodni-archiv.gif

Národní filmový archiv

kapela-missa-logo

ponrepo-logo-134px.jpg

Divadlo Minor

Divadlo na Vinohradech

akademie-vytvarneho-umeni-logo.jpg

Český rozhlas Plus

 Konfederácia politických väzňov Slovenska

Ústav pamäti národa

festival-slobody

visegrad-fund-logo-120px

 Občanské sdružení Paměť

Občanské sdružení PANT

fragmenty-pameti-logo-200px

Atlantis

auditorium-nakladatelstvi-logo-130px.jpg

 Cestou necestou — centrum pro rodinu

Maďarsko  

velvyslanectvi-lotissko.jpg

 Velvyslanectví Litevské republiky

 Ekumenická rada církví

www.totalita.cz je partnerem festivalu Mene Tekel

www.stopytotality.org

Iniciativa za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti

 www.politictivezni.cz

dcery-cz-logo-134px

logoJCD.jpg

vsehrd-spolek-ceskych-pravniku-logo

Československá obchodní banka

dopravni-podnik-praha-partner-festivalu.jpg