Aktuálně

 1. Knihu „Památce hrdinů“ pokřtila nositelka mnoha ocenění za boj proti totalitě paní Hana Truncov

  • Datum: 26. 11. 2018 v 7.39,
  • Slavnostní atmosféra provázela 21. listopadu prezentaci pozoruhodné publikace Soni Kerelové a Šárky Špicarové připomínající dramatické události I., II. I III. odboje a osudy statečných mužů a dcer Hořicka. /Více uvnitř článku/

 2. Kdo, když ne my? Kdy, když ne teď?

  • Datum: 18. 11. 2018 v 18.18,
  • Odkaz studentských bojů za svobodu a demokracii 1939 a 1989 si spolu s občany této země připomněli 17. listopadu také autoři Mene Tekel — foto v článku.

   d.ř.

 3. Úspěšný osmý ročník Festivalu slobody

  • Datum: 16. 11. 2018 v 15.51,
  • V týdnu od 5. do 10. listopadu uspořádal slovenský Ústav pamäti národa další multižánrovou přehlídku připomínající a analyzující období nesvobody. Diváci napříč všemi generacemi navštívili výstavy Za naši i vaši svobodu, Risk Factors či Between Life and the Death, představení divadla Aréna Dubček či Poledne divadla Continuo. Bohatý program nabízel mezinárodní filmovou přehlídku, blok propagandistických filmů s odborným komentářem a mnoho dalších zajímavých setkání a diskusí.

   d.ř.

 4. Já jsem… Zdeněk Nejedlý

  • Datum: 3. 11. 2018 v 23.45,
  • Městská galerie Litomyšl ve spolupráci s Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR, v.v.i, Národním archivem a Regionálním muzeem v Litomyšli zpracovala pozoruhodný projekt s podtitulem Příběh tragédie jednoho moderního intelektuála. Slavnostní zahájení s představením doprovodné publikace se uskuteční 9. 11., výstava potrvá do 10. února 2019. V rámci doprovodného programu je připravena panelová diskuse na téma Síla moci, večer hudby a slova Oblíbení a ti druzí skladatelé. Stopy Z. Nejedlého na poli české hudební kultury, výstava Zdeněk Nejedlý známý-neznámý, přednášky, projekce filmu či lektorské programy. d. ř. (Více informací uvnitř článku)

 5. Vyhlášen třináctý ročník výtvarné soutěže Mene Tekel

  • Datum: 27. 10. 2018 v 21.49,
  • Organizátoři mezinárodního projektu proti totalitě Mene Tekel vyzývají k účasti na 13.ročníku výtvarné soutěže Cesty ke svobodě. Téma reflektuje poslání festivalu Mene Tekel s cílem podnítit mladou generaci k zamyšlení nad otázkami existence každého člověka v širším kontextu historických i soudobých událostí. Termín uzávěrky je 20. ledna 2019.

   /Více v rubrice Info pro školy/

 6. Koncert Rytíře české kultury E. Vokurky ke 100. výročí republiky

  • Datum: 27. 10. 2018 v 20.48,
  • Prestižním koncertem v Torontu připomene fenomenální jazzman a propagátor československých hudebních tradic Ed Vokurka významné historické datum vzniku naší republiky. Právě 28. října odehraje se svým kvartetem bohatý repertoár, v němž se prolínají různé hudební žánry od jazzu, klasickou muziku až po spontánní folklórní tvorbu. Čestné místo v programu budou mít i skladby českých hudebních skladatelů včetně světoznámé Škoda lásky.

 7. Následováníhodný život Blanky Čílové

  • Datum: 22. 10. 2018 v 9.33,
  • Rod Čílů zanechal na Novopacku nesmazatelnou stopu v umění i v boji za svobodu. Nositelem odkazu zůstává paní Blanka Čílová, kterou devadesáté narozeniny zastihly uprostřed činorodé práce pro KPV, Sbor Jednoty bratrské a celou řadu dalších spřátelených iniciativ. Slavnostního setkání se zúčastnily stovky gratulantů, pro něž je jubilantka vzácným nositelem vzdělanosti, obětavosti a mravního étosu. V rámci bohatého kulturně společenského programu převzali ocenění za práci pro politické vězně zakladatelé Mene Tekel.

    

 8. Mene Tekel partnerem filmového festivalu NNW

  • Datum: 30. 9. 2018 v 0.25,
  • Dlouhodobá úzká spolupráce s Polským institutem v Praze vyústí v účast českých filmových dokumentů na festivalu Filmowy Niepokorni Niezłomni Wyklęci v polské Gdyni.

   Během desátého ročníku prestižního festivalu (30.9-2.10.) se uskuteční projekce filmů dokumentárních i hraných, proběhne řada workshopů, diskusí, setkání a především bude opět naplněn záměr projektu o nekompromisním odmítnutí jakékoliv totality.

   V rámci partnerství byly MT delegovány filmy:

   Jako bychom dnes zemřít měli… (ČT Studio Brno). Filmový snímek zastupuje autor Miloš Doležal, básník, spisovatel, publicista, nositel Ceny Lidových novin Kniha roku 2012. 
   Dopisy z cely smrti (ČT Studio Ostrava). Dokument zastupuje autor Luděk Navara, spisovatel literatury faktu, historik, publicista, nositel Ceny K.H. Borovského a Fragmenty paměti/Mene Tekel.

   Čechoslováci v gulagu, (Ústav pro studium totalitních režimů + ČT Studio Praha). Dokument zastupuje režisérka Marta Nováková a historik Petr Blažek.

 9. Úspěšný 16. ročník sochařského sympozia v Boleboři

  • Datum: 6. 9. 2018 v 15.38,
  • Prestižní projekt, který svým rozsahem a tradicí dávno přesahuje hranice regionu, představil 2. září na závěrečné vernisáži díla zúčastněných autorů. Organizátoři, jimiž se pro letošní ročník stali B. a J. Pittnerovi, dali na vědomí, že navzdory překážkám bude sochařské sympozium nadále stmelovat místní i přespolní tvůrce všech generací a vysílat vzkaz o bohatém kulturním dědictví i současnosti krušnohorského genia loci. V rámci vernisáže, kterou moderoval ředitel Mene Tekel Jan Řeřicha, byla slavnostně pokřtěna další kniha spisovatelky a hrdé patriotky Květoslavy Kudláčkové IDIVNOSTI.  (foto uvnitř článku)

 10. SPOLEČNĚ – pozoruhodný projekt Polského institutu

  • Datum: 29. 8. 2018 v 15.50,
  • Polsko-česká výročí 1918-2018 připomíná Polský institut v Praze řadou mimořádných akcí. Program pod záštitou ministrů zahraničních věcí a předsedů poslaneckých sněmoven Polska a ČR zahájí 6.9. vernisáž výstav v Galerii českých center v Praze 1. Následovat bude filmově-diskusní večer věnovaný „živým pochodním“ Ryszardu Siwiecovi, Sándoru Bauerovi a Janu Palachovi, který se uskuteční v Národním muzeu 10. září. Součástí iniciativy jsou filmové projekce a koncerty a desetidenní projekt bude završen mezinárodní konferencí v Černínském paláci 14.9. Bližší informace a pozvánky najdete uvnitř článku.

 11. Připomínáme si 50. výročí srpnové okupace

  • Datum: 21. 8. 2018 v 23.49,
  • V noci z 20. na 21. srpna 1968 obsadily tehdejší Československo armády pěti zemí Varšavské smlouvy. Událost, která poznamenala životy mnoha lidí, si připomínají také autoři Mene Tekel, kteří se podílejí na mnoha vzpomínkových akcích. Zároveň jako přímí účastníci srpnových událostí poskytují svědectví o vpádu vojsk “spřátelených armád“. Při této příležitosti odkazujeme na pozoruhodnou publikaci Okupanti, pryč!, která byla vydána při příležitosti 5. ročníku MT ve spolupráci s Velvyslanectvím Litvy v ČR. (více o knize zde)

    

 12. Úzká spolupráce s pobaltskými státy

  • Datum: 27. 7. 2018 v 15.48,
  • Autoři Mene Tekel si společně s diplomatickým sborem připomínají 100 let od vzniku pobaltských zemí. Velvyslanectví Lotyšska, Litvy a Estonska připravila řadu pozoruhodných aktivit, koncertů a přátelských setkání. Již po jedenácté se navíc uskutečnila tradiční společná oslava státních svátků Dánska, Estonska, Finska, Islandu, Litvy, Lotyšska, Norska a Švédska na pražské Novoměstské radnici. V Českém muzeu hudby se 24. července konal unikátní koncert lotyšského folklorního souboru Má nádherná vlast, který byl zároveň poctou velvyslanci Lotyšské republiky J. E. A. Sarkanisovi na závěr jeho diplomatické mise v ČR. Manželé D. a J. Řeřichovi veřejně vyjádřili poděkování za mimořádně přínosnou spolupráci a nadstandardní přátelské vztahy s ambasádou, které se promítly do mnoha působivých programů v rámci uplynulých dvanácti ročníků Mene Tekel.

 13. Sokolové nadchli Prahu

  • Datum: 8. 7. 2018 v 22.48,
  • Famózní úspěch provázel 16. Všesokolský slet, který se uskutečnil v prvním prázdninovém týdnu v metropoli. Cvičence i návštěvníky ze všech koutů světa spojovala radostná atmosféra, přátelství, přirozená touha přinášet poselství o nezničitelnosti původní myšlenky Sokola — fyzický i morální růst národa. Organizátoři Mene Tekel byli mezi tisícovkami hostů, kteří aplaudovali dechberoucímu výkonu cvičenců napříč generacemi. Velikou rodinu Sokolů a jejich příznivců v minulosti i dnes propojovaly ideály v duchu antické kalokagathie — harmonie ducha a těla. Závěrečné hromadné skladby se symbolickým příchodem osobností české historie se staly i jasným signálem pro rozpolcenou politickou scénu- hrdost na naše kořeny a vzájemnost, kterou nezpřetrhaly ani obě totality 20. století. Fotografie a trochu z historie Sokola uvnitř článku.

    

 14. Den památky obětí komunismu 27. června

  • Datum: 8. 7. 2018 v 22.44,
  • Zástupci Mene Tekel se spolu s členy Konfederace politických vězňů ČR i SR, reprezentací ÚSTR a představiteli dalších státních i paměťových institucí zúčastnili pietních aktů k uctění památky obětí komunismu, připadající na výroční den popravy JUDr. M. Horákové.

    

 15. Setkání Dam a Rytířů české kultury

  • Datum: 29. 6. 2018 v 16.59,
  • V reprezentativních prostorách Nosticova paláce přijal ministr kultury PhDr. Ilja Šmíd nositele významného státního ocenění, které vzniklo v rámci projektu Mene Tekel. Společně s osobnostmi české kultury se setkání zúčastnili členové odborné komise, organizátoři festivalu a zástupci ministerstva kultury, kteří v přátelské atmosféře diskutovali o nezaměnitelném poslání umělců v době svobody i nesvobody.

Starší články

RSS

XIII. ročník mezinárodního festivalu proti totalitě, zlu a násilí, pro paměť národa Mene Tekel se uskuteční od 24. února do 7. března 2019. Téma: Pronásledování rodin v době nesvobody

Pořadatelé:

Umění bez bariér, z.s., hl. m. Praha, Konfederace politických vězňů ČR, Ústav pro studium totalitních režimů, Ministerstvo kultury

Hlavní mediální partner:

ct-logo-200px.jpg

Videospot Mene Tekel 2018

spot-mene-tekel-marta-kubisova-230px

Reportáže ČT o Mene Tekel

Partnerem festivalu je Hotel DUO Praha, kde jsou ubytováni prestižní hosté festivalu.

Hotel Duo Praha jan-hotels-logo-small.jpg

Záštitu v roce 2018 převzali:

Spolupracující organizace a instituce:

Senát Parlamentu ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvo kultury ČR, Česká televize, Ústav pro studium totalitních režimů, Archiv bezpečnostních složek, Univerzita Karlova v Praze, Národní archiv, Národní filmový archiv, Polský institut, Nakladatelství Eva Milan Nevole, iniciativa Právní narovnání zločinů komunismu, Český rozhlas, Právnická fakulta UK, Vrchní soud v Praze, Arcibiskupství pražské, Spolek českých právníků Všehrd, Nakladatelství Atlantis, Pražský akademický klub 48, Svaz PTP, Velvyslanectví Litevské republiky, Velvyslanectví Lotyšské republiky, Velvyslanectví Estonské republiky, Český svaz technických praporů, Klub dr. Milady Horákové, Dcery 50. let, Římskokatolická farnost u kostela Panny Marie Sněžné  

Partneři festivalu:

Logo Hlavní město Praha

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

logo-kpv.jpg

logo-ustav-pro-studium-totalit-rezimu-134px.jpg

muzeum-rakovnik-logo

polsky-institut-logo.jpg

ptp-logo

Odkaz na Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu

Senát Parlamentu České republiky

ministerstvo-kultury.png

ceska-mincovna-logo

institut-pameci-narodovej-logo-150px

logo_nnw_nahled

logo-vhu

MZV_cz_logo-m

studenti-za-svobodu

vojensky-ustredni-archiv

Metrostav_RGB_web.jpg

estonsko-120px.jpg

Univerzita Karlova v Praze

logo-narodni-archiv.gif

Národní filmový archiv

kapela-missa-logo

ponrepo-logo-134px.jpg

minor-logo-107px

Divadlo na Vinohradech

akademie-vytvarneho-umeni-logo.jpg

Český rozhlas Plus

dav-logo

tetur-logo

 Konfederácia politických väzňov Slovenska

Ústav pamäti národa

cesta-sedmi-kostelu-logo

spolecnost-pratel-ceske-bible.jpg

festival-slobody

visegrad-fund-logo-120px

 Občanské sdružení Paměť

Občanské sdružení PANT

fragmenty-pameti-logo-200px

Atlantis

auditorium-nakladatelstvi-logo-130px.jpg

 Cestou necestou — centrum pro rodinu  

velvyslanectvi-lotissko.jpg

 Velvyslanectví Litevské republiky

 Ekumenická rada církví

www.totalita.cz je partnerem festivalu Mene Tekel

www.stopytotality.org

Iniciativa za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti

 www.politictivezni.cz

logo_Dcery 2016_135px

logoJCD.jpg

vsehrd-spolek-ceskych-pravniku-logo

dopravni-podnik-praha-partner-festivalu.jpg