Aktuálně

 1. Sokolové nadchli Prahu

  • Datum: 8. 7. 2018 v 22.48,
  • Famózní úspěch provázel 16. Všesokolský slet, který se uskutečnil v prvním prázdninovém týdnu v metropoli. Cvičence i návštěvníky ze všech koutů světa spojovala radostná atmosféra, přátelství, přirozená touha přinášet poselství o nezničitelnosti původní myšlenky Sokola — fyzický i morální růst národa. Organizátoři Mene Tekel byli mezi tisícovkami hostů, kteří aplaudovali dechberoucímu výkonu cvičenců napříč generacemi. Velikou rodinu Sokolů a jejich příznivců v minulosti i dnes propojovaly ideály v duchu antické kalokagathie — harmonie ducha a těla. Závěrečné hromadné skladby se symbolickým příchodem osobností české historie se staly i jasným signálem pro rozpolcenou politickou scénu- hrdost na naše kořeny a vzájemnost, kterou nezpřetrhaly ani obě totality 20. století. Fotografie a trochu z historie Sokola uvnitř článku.

    

 2. Den památky obětí komunismu 27. června

  • Datum: 8. 7. 2018 v 22.44,
  • Zástupci Mene Tekel se spolu s členy Konfederace politických vězňů ČR i SR, reprezentací ÚSTR a představiteli dalších státních i paměťových institucí zúčastnili pietních aktů k uctění památky obětí komunismu, připadající na výroční den popravy JUDr. M. Horákové.

    

 3. Setkání Dam a Rytířů české kultury

  • Datum: 29. 6. 2018 v 16.59,
  • V reprezentativních prostorách Nosticova paláce přijal ministr kultury PhDr. Ilja Šmíd nositele významného státního ocenění, které vzniklo v rámci projektu Mene Tekel. Společně s osobnostmi české kultury se setkání zúčastnili členové odborné komise, organizátoři festivalu a zástupci ministerstva kultury, kteří v přátelské atmosféře diskutovali o nezaměnitelném poslání umělců v době svobody i nesvobody.

 4. Odešla noblesní herečka Gabriela Vránová

  • Datum: 26. 6. 2018 v 20.25,
  • Posledního rozloučení s herečkou, profesorkou pražské konzervatoře a obětavou spolupracovnicí Mene Tekel se ve Vinohradském divadle v pátek 22. června kyticí a vzpomínkou zúčastnili autoři projektu D. a J. Řeřichovi. Čest památce Gabriely Vránové! (více viz medailonek)

    

 5. Inspirativní výstava žáků ZUŠ Třeboň

  • Datum: 26. 6. 2018 v 20.10,
  • Během tradiční červnové vernisáže výtvarného oboru ZUŠ Třeboň se 15. června v pobočce Suchdol nad Lužnicí uskutečnilo slavnostní předání cen úspěšným účastníkům soutěže Mene Tekel Cesty ke svobodě. V přátelské atmosféře, umocněné vystoupením žáků různých uměleckých oborů, promluvil starosta města Luboš Hešík i zástupci vedení festivalu D. a J. Řeřichovi, kteří vyzdvihli každoroční mimořádné výsledky mladých tvůrců třeboňské základní umělecké školy a pogratulovali vítězům i jejich pedagogům. (FOTO uvnitř článku)

    

 6. Prezentace knihy Do konce života

  • Datum: 14. 6. 2018 v 11.38,
  • Ústav pro studium totalitních režimů ve spolupráci s nakladatelstvím Lidové noviny vydal publikaci PhDr. Kláry Pinerové s podtitulem Političtí vězni padesátých let — trauma, adaptace, identita. Na prezentaci knihy 7. června byla váženým hostem paní Hana Truncová, politická vězeňkyně a nositelka řady vyznamenání za statečnost, která svými osobními zkušenostmi významně přispěla k autenticitě výpovědí o důsledcích dlouhodobých represí. /více uvnitř článku/

 7. Posluchači práv se poklonili památce popraveného studenta

  • Datum: 1. 6. 2018 v 9.18,
  • Tradičně na konci května studenti a absolventi Právnické fakulty UK, kteří se podílejí na rekonstrukci politického procesu v rámci festivalu Mene Tekel, uctí studenty popravené v roce 1949. Součástí akce u pamětní desky K. Bacílkovi v Praze 2 je následné přátelské setkání posluchačů PF UK se spolupracovníky a ředitelem MT, diskuse k uzavřenému semestru i náměty pro další spolupráci. (Foto uvnitř článku)

 8. Kardinál Josef Beran spočinul v kapli Anežky České

  • Datum: 13. 5. 2018 v 21.47,
  • Politický vězeň obou totalitních režimů Josef kardinál Beran se po mnoha desetiletích vrátil do vlasti. Ostatky byly vyzvednuty z krypty chrámu sv. Petra ve Vatikánu a následně převezeny do Prahy. Důstojného programu uspořádaného Arcibiskupstvím pražským se zúčastnili autoři Mene Tekel Daniela a Jan Řeřichovi. V sobotu 21. dubna se po modlitebních vigiliích vydalo procesí s ostatky kardinála J. Berana z Baziliky Nanebevzetí P. Marie na Strahově na Hradčanské náměstí. Slavnou mši svatou ke cti sv. Vojtěcha pak v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha celebroval pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka. /Video uvnitř článku/

 9. Majáles pro zábavu i zamyšlení

  • Datum: 13. 5. 2018 v 21.44,
  • Tradiční studentský svátek jara se uskutečnil v Praze 1. května a na jeho programu se podíleli mj. studenti Právnické fakulty UK, kteří z vlastní iniciativy připravili zkrácenou verzi rekonstrukce procesu s gen. Tomášem Sedláčkem. Ve studentském klubu UK v Celetné ulici představili stěžejní část divadla faktu reprezentovaného v rámci 12. ročníku Mene Tekel.

 10. Seminář Podmínky politických vězňů v období pozdního socialismu

  • Datum: 23. 4. 2018 v 12.45,
  • Pod záštitou náměstkyně primátora Hradce Králové Ing. A. Maclové a náměstka hejtmana Královéhradeckého kraje Ing. V. Demera se 26. dubna uskuteční seminář k poctě osobnosti Pavla Wonky. Součástí akce je výstava fotografií Výloha socialismu.

    

    

 11. Cesty ke svobodě očima nejmladší generace

  • Datum: 18. 3. 2018 v 17.52,
  • Pozoruhodnou součástí několikadílného výstavního projektu je tradičně expozice obrazů různých technik, prostorové tvorby a fotografií žáků základních a základních uměleckých škol. Vítězové obdrželi poháry, všichni zúčastnění diplom jako poděkování za mimořádný přístup k vnímání a uměleckému ztvárnění nadčasového tématu.

   O dojem z výstavy, kterou zhlédly v ambitu kláštera PMS zhruba dvě tisícovky návštěvníků, se můžete podělit zde. (d.ř.)

 12. Skutek roku 2017

  • Datum: 13. 3. 2018 v 20.03,
  • Za Mene Tekel podporujeme v anketě kraje Vysočina zakladatelku Spolku pro navrácení sochy TGM do Jihlavy Marii Bohuňovskou v kategorii Poradenství, osvěta, vzdělávání. Více o možnosti dát hlas spolku upozorňující na nebezpečí totalitních režimů najdete v odkazu: Skutek roku 2017

 13. Mene Tekel symbolicky pokračoval demonstrací

  • Datum: 7. 3. 2018 v 16.25,
  • Mimořádné ohlasy na právě ukončený festival proti zlu a násilí, pro paměť národa Mene Tekel dokazují jeho naléhavost a bohužel i aktuálnost. Současná politická situace, kdy do čela sněmovní komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů byl zvolen komunistický poslanec Zdeněk Ondráček, podílející se na násilném potlačování demonstrací za totality, je výsměchem obětem komunistické zvůle. Autoři Mene Tekel Daniela a Jan Řeřichovi a další spolupracovníci vyjádřili své NE podepsáním petice a účastí na demonstraci 5.3. na Václavském náměstí. Neztrácejme historickou paměť!

 14. Ekumenická bohoslužba za oběti totalitních režimů v katedrále sv. Víta

  • Datum: 5. 3. 2018 v 7.56,
  • V neděli 4. 3. 2018 probíhal přímý přenos z ekumenické bohoslužby za oběti totalitních režimů. Připraveno ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražským, Ekumenickou radou církví a Konfederací politických vězňů ČR. Bohoslužbě předsedal pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka, OP. Vystoupil Smíšený pěvecký sbor ČVUT, katedrální sbor a sólisté. Váženým hostem byl J. Em. John kardinál Onaiyekan, arcibiskup Abuje, hlavního města Nigérie. Skladbu bohoslužby připravil arcibiskupský ceremoniář, jáhen Mgr. Vojtěch Mátl. Hudební dramaturgie MgA. Josef Kšica a MgA. Jan Steyer. Režijní a scenáristická spolupráce Mgr. Jan Řeřicha. (uvnitř článku odkaz na video)
 15. Rekonstrukce politického procesu s veteránem Tomášem Sedláčkem probíhala v přímém přenosu

  • Datum: 3. 3. 2018 v 12.03,
  • Česká televize — ČT24 — Rekonstrukci politického procesu, v němž byl na doživotí odsouzen důstojník československé armády Tomáš Sedláček, předvedli studenti Právnické fakulty Univerzity Karlovy. V porotní síni Vrchního soudu v Praze studenti v rolích obviněných, prokurátorů i soudců na základě dochovaných záznamů přiblížili průběh soudu i životní příběh veterána druhé světové války, který byl později vězněn komunistickým režimem. Rekonstrukce byla součástí programu 12. ročníku festivalu proti totalitě, zlu a násilí Mene Tekel.  (uvnitř článku odkaz na videonahrávku)

Starší články

RSS

XIII. ročník mezinárodního festivalu proti totalitě, zlu a násilí, pro paměť národa Mene Tekel se uskuteční od 24. února do 7. března 2019. Téma: Pronásledování rodin v době nesvobody

Pořadatelé:

Umění bez bariér, z.s., hl. m. Praha, Konfederace politických vězňů ČR, Ústav pro studium totalitních režimů, Ministerstvo kultury

Hlavní mediální partner:

ct-logo-200px.jpg

Videospot Mene Tekel 2018

spot-mene-tekel-marta-kubisova-230px

Reportáže ČT o Mene Tekel

Partnerem festivalu je Hotel DUO Praha, kde jsou ubytováni prestižní hosté festivalu.

Hotel Duo Praha jan-hotels-logo-small.jpg

Záštitu v roce 2018 převzali:

Spolupracující organizace a instituce:

Senát Parlamentu ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvo kultury ČR, Česká televize, Ústav pro studium totalitních režimů, Archiv bezpečnostních složek, Univerzita Karlova v Praze, Národní archiv, Národní filmový archiv, Polský institut, Nakladatelství Eva Milan Nevole, iniciativa Právní narovnání zločinů komunismu, Český rozhlas, Právnická fakulta UK, Vrchní soud v Praze, Arcibiskupství pražské, Spolek českých právníků Všehrd, Nakladatelství Atlantis, Pražský akademický klub 48, Svaz PTP, Velvyslanectví Litevské republiky, Velvyslanectví Lotyšské republiky, Velvyslanectví Estonské republiky, Český svaz technických praporů, Klub dr. Milady Horákové, Dcery 50. let, Římskokatolická farnost u kostela Panny Marie Sněžné  

Partneři festivalu:

Logo Hlavní město Praha

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

logo-kpv.jpg

logo-ustav-pro-studium-totalit-rezimu-134px.jpg

muzeum-rakovnik-logo

polsky-institut-logo.jpg

ptp-logo

Odkaz na Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu

Senát Parlamentu České republiky

ministerstvo-kultury.png

ceska-mincovna-logo

institut-pameci-narodovej-logo-150px

logo_nnw_nahled

logo-vhu

MZV_cz_logo-m

studenti-za-svobodu

vojensky-ustredni-archiv

Metrostav_RGB_web.jpg

estonsko-120px.jpg

Univerzita Karlova v Praze

logo-narodni-archiv.gif

Národní filmový archiv

kapela-missa-logo

ponrepo-logo-134px.jpg

minor-logo-107px

Divadlo na Vinohradech

akademie-vytvarneho-umeni-logo.jpg

Český rozhlas Plus

dav-logo

tetur-logo

 Konfederácia politických väzňov Slovenska

Ústav pamäti národa

cesta-sedmi-kostelu-logo

spolecnost-pratel-ceske-bible.jpg

festival-slobody

visegrad-fund-logo-120px

 Občanské sdružení Paměť

Občanské sdružení PANT

fragmenty-pameti-logo-200px

Atlantis

auditorium-nakladatelstvi-logo-130px.jpg

 Cestou necestou — centrum pro rodinu  

velvyslanectvi-lotissko.jpg

 Velvyslanectví Litevské republiky

 Ekumenická rada církví

www.totalita.cz je partnerem festivalu Mene Tekel

www.stopytotality.org

Iniciativa za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti

 www.politictivezni.cz

logo_Dcery 2016_135px

logoJCD.jpg

vsehrd-spolek-ceskych-pravniku-logo

dopravni-podnik-praha-partner-festivalu.jpg