Aktuálně

 1. Nevlastníte zajímavé dokumenty?

  • Datum: 10. 2. 2019 v 21.54,
  • Pražský historik Martin Nekola připravuje knihu o Češích v uprchlických táborech (displaced persons camps) v Německu, Rakousku a Itálii po roce 1948. Rád by touto cestou požádal čtenáře o zajímavé fotografie, korespondenci, časopisy, letáky, plakáty a jiné artefakty přibližující život v táborech. Podobné materiály se často nacházejí v rodinných archivech a fotoalbech, dlouhá léta nepovšimnuty. Dr. Nekola bude velmi vděčen za poskytnutí kopií, které by se mohly objevit v knize. Kontakt: marnekola@gmail.com

   d. ř.

 2. Spolupráce se spolkem Paměť

  • Datum: 8. 2. 2019 v 16.58,
  • V předvečer třináctého ročníku Mene Tekel se 22. února uskuteční Brněnský prolog, nad nímž převzala záštitu primátorka JUDr. Markéta Vaňková. V 10 hod. bude připomenut odkaz politických vězňů v bývalé věznice na Cejlu, ve 14 hodin proběhne v pasáži Alfa vernisáž komponovaných fotoobrazů z doby za železnou oponou, připomínající represe 50. let. Akci organizuje spolek Paměť ve spolupráci s KPV, Jihomoravským krajem, Moravským zemským muzeem, statutárním městem Brnem a Biskupstvím brněnským. d.ř. /Pozvánka uvnitř článku/

 3. Fotogalerie z mezinárodní konference Jan Palach a další živé pochodně v sovětském bloku

  • Datum: 2. 2. 2019 v 19.05,
  • Ve Vlasteneckém sále Karolina se 17. ledna uskutečnila mezinárodní konference v produkci Mene Tekel, Univerzity Karlovy a hl.m. Prahy. Konferenci, které se zúčastnili velvyslanci J.E.Barbara Ćwioro, J.E. Miklós Boros, J.E. Gunta Pastore, J.E. Edvilas Raudonikis, J.E. Yevhen Perebyinis, moderoval historik Dr. Petr Blažek. /více uvnitř článku/

 4. Fotogalerie ze shromáždění 16. ledna na Václavském náměstí

  • Datum: 2. 2. 2019 v 19.04,
  • Pietní akce k 50. výročí nejvyšší oběti Jana Palacha byla zahájena vernisáží výstavy v gesci historika P. Blažka. Moderátoři D. Herman a D. Ničová na podiu uvítali mj. zástupce diplomatického sboru Polska, Maďarska, reprezentaci Ústavu pamäti národa, hl. m. Prahy a městské části Praha 1 aj. S osobní vzpomínkou přispěli například pamětníci D. Němcová, J. Šiklová, T. Halík, J. Sozanský, A. Vondra, V. Venclík, hudebními vstupy se k odkazu přihlásili písničkáři B. Mikolášek a V. Merta, kapela Missa a sbor Gaudium Praha. /více uvnitř článku/

 5. Tichá vzpomínka proběhla ve stovkách měst

  • Datum: 20. 1. 2019 v 20.45,
  • Pietní akt pokračoval po celodenním programu na Václavském náměstí tichým průvodem k pomníku Jana Husa. Zde autor projektu Jan Palach — naše svědomí Jan Řeřicha předal symbolické světlo naděje současným studentům a všem, kteří považují krajní čin Jana Palacha za hodný respektu. Následující den se na akademické půdě Karolina uskutečnila pozoruhodná mezinárodní konference „Jan Palach and Other Living Torches in the Soviet Bloc.” /více uvnitř článku/

 6. Cesta světla Jana Palacha

  • Datum: 14. 1. 2019 v 11.12,
  • Projekt Jan Palach — naše svědomí bude zahájen ve středu 16. ledna odhalením pietní dlaždice na nádvoří Karolina, pokračuje v horní části Václavského náměstí od 11 hodin vernisáží výstavy Jan Palach 1969/2019 a vystoupením skladatele a folkového písnikáře Bohdana Mikoláška. Odkaz Jana Palacha zde budou po celý den připomínat pamětníci, umělci i osobnosti veřejného života, budou promítány dokumenty o dalších „živých pochodních“. Vstupy doprovodí hudební skupina Missa — Karel Kryl Revival, smíšený pěvecký sbor Gaudium Praha a závěrem Vladimír Merta. Programem provází Daniel Herman a Darina Ničová. Od 18 hodin bude pietní akt pokračovat v dramaturgii spolku Milion chvilek pro demokracii. Tichá Cesta světla povede na Staroměstské náměstí, kde zástupci generace Jana Palacha předají symbolické poselství současné mladé generaci. www.milionchvilek.cz

 7. Mene Tekel připomíná odkaz Jana Palacha

  • Datum: 6. 1. 2019 v 20.24,
  • Ve dnech 16. a 17. ledna organizuje MT ve spolupráci s Univerzitou Karlovou, Filozofickou fakultou UK, Studentskou radou FF UK, Národním muzeem, Ústavem pro studium totalitních režimů a Ekumenickou radou církví ČR za podpory hl. města Prahy několik důstojných akcí připomínajících Palachův krajní čin a jeho celospolečenský význam i pro naši současnost. Více zde: palach2019.cz.

   Shromáždění a akce Cesta světla ve výroční den sebeobětování J. Palacha proběhne ve spolupráci MT a spolku Milion chvilek pro demokracii.

   Mediálními partnery projektu Jan Palach — naše svědomí jsou Česká televize a Český rozhlas. Program uvnitř článku.

 8. Jan Řeřicha připravuje jedenáctou rekonstrukci politického procesu

  • Datum: 18. 12. 2018 v 16.52,
  • Spolupráce s Právnickou fakultou UK vyústí při 13. ročníku MT veřejnou prezentací divadla faktu. V rámci vědeckého semináře, do něhož se přihlásily tři desítky posluchačů, bude věnována pozornost tzv. socializaci vesnice, která postihla kolem čtvrt milionu rolníků a nelítostnou perzekucí nevratně zasáhla do jejich životů. Režisér Jan Řeřicha zpracoval do scénáře dramatický osud několika selských rodů, které byly v roce 1953 obviněny z protirežimního spiknutí s cílem zastrašit soukromě hospodařící rolníky a přimět je ke vstupu do JZD. Tragická kapitola Olešnicka čítá dva rozsudky trestu smrti, doživotí, mnoholeté tresty a desítky zmařených životů rodinných příslušníků nevinných aktérů vykonstruovaného procesu.

 9. Etická komise předala dekrety oceněným účastníkům třetího odboje — listopad 2018

  • Datum: 14. 12. 2018 v 21.50,
  • Ve Strakově akademii se uskutečnilo slavnostní předávání pamětních dekretů a odznaků účastníkům odboje a odporu proti komunismu oceněným Etickou komisí České republiky. K přítomným promluvil čestný host doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., ministr kultury. Za Etickou komisi ČR pronesl proslov prof. PhDr. Jan Sokol, CSc. Při slavnostním ceremoniálu byli oceněni účastníci odboje a odporu proti komunismu MUDr. Jaroslav Hanzel, Jaroslav Doucha, Otto Černý, Milan Krampota, Marcela Zounková, Ludmila Šeflová, Ing. Tomáš Koloděj, Tomáš Toulec, Otakar Nigrin, Božena Doudová a Ing. Miloslav Fikart. In memoriam byli oceněni Ing. Jaroslav Leibl, Kamil Špaček a Josef Strachota. /více uvnitř článku/

 10. Knihu Památce hrdinů pokřtila nositelka mnoha ocenění za boj proti totalitě paní Hana Truncová

  • Datum: 26. 11. 2018 v 7.39,
  • Slavnostní atmosféra provázela 21. listopadu prezentaci pozoruhodné publikace Soni Kerelové a Šárky Špicarové připomínající dramatické události I., II. I III. odboje a osudy statečných mužů a dcer Hořicka. /Více uvnitř článku/

 11. Kdo, když ne my? Kdy, když ne teď?

  • Datum: 18. 11. 2018 v 18.18,
  • Odkaz studentských bojů za svobodu a demokracii 1939 a 1989 si spolu s občany této země připomněli 17. listopadu také autoři Mene Tekel — foto v článku.

   d.ř.

 12. Úspěšný osmý ročník Festivalu slobody

  • Datum: 16. 11. 2018 v 15.51,
  • V týdnu od 5. do 10. listopadu uspořádal slovenský Ústav pamäti národa další multižánrovou přehlídku připomínající a analyzující období nesvobody. Diváci napříč všemi generacemi navštívili výstavy Za naši i vaši svobodu, Risk Factors či Between Life and the Death, představení divadla Aréna Dubček či Poledne divadla Continuo. Bohatý program nabízel mezinárodní filmovou přehlídku, blok propagandistických filmů s odborným komentářem a mnoho dalších zajímavých setkání a diskusí.

   d.ř.

 13. Já jsem… Zdeněk Nejedlý

  • Datum: 3. 11. 2018 v 23.45,
  • Městská galerie Litomyšl ve spolupráci s Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR, v.v.i, Národním archivem a Regionálním muzeem v Litomyšli zpracovala pozoruhodný projekt s podtitulem Příběh tragédie jednoho moderního intelektuála. Slavnostní zahájení s představením doprovodné publikace se uskuteční 9. 11., výstava potrvá do 10. února 2019. V rámci doprovodného programu je připravena panelová diskuse na téma Síla moci, večer hudby a slova Oblíbení a ti druzí skladatelé. Stopy Z. Nejedlého na poli české hudební kultury, výstava Zdeněk Nejedlý známý-neznámý, přednášky, projekce filmu či lektorské programy. d. ř. (Více informací uvnitř článku)

 14. Vyhlášen třináctý ročník výtvarné soutěže Mene Tekel

  • Datum: 27. 10. 2018 v 21.49,
  • Organizátoři mezinárodního projektu proti totalitě Mene Tekel vyzývají k účasti na 13.ročníku výtvarné soutěže Cesty ke svobodě. Téma reflektuje poslání festivalu Mene Tekel s cílem podnítit mladou generaci k zamyšlení nad otázkami existence každého člověka v širším kontextu historických i soudobých událostí. Termín uzávěrky je 20. ledna 2019.

   /Více v rubrice Info pro školy/

 15. Koncert Rytíře české kultury E. Vokurky ke 100. výročí republiky

  • Datum: 27. 10. 2018 v 20.48,
  • Prestižním koncertem v Torontu připomene fenomenální jazzman a propagátor československých hudebních tradic Ed Vokurka významné historické datum vzniku naší republiky. Právě 28. října odehraje se svým kvartetem bohatý repertoár, v němž se prolínají různé hudební žánry od jazzu, klasickou muziku až po spontánní folklórní tvorbu. Čestné místo v programu budou mít i skladby českých hudebních skladatelů včetně světoznámé Škoda lásky.

Starší články

RSS

XIII. ročník mezinárodního festivalu proti totalitě, zlu a násilí, pro paměť národa Mene Tekel se uskuteční od 24. února do 7. března 2019. Téma: Pronásledování rodin v době nesvobody

Pořadatelé:

Umění bez bariér, z.s., hl. m. Praha, Konfederace politických vězňů ČR, Ústav pro studium totalitních režimů, Ministerstvo kultury

Hlavní mediální partner:

ct-logo-200px.jpg

Videospot Mene Tekel 2018

spot-mene-tekel-marta-kubisova-230px

Reportáže ČT o Mene Tekel

Partnerem festivalu je Hotel DUO Praha, kde jsou ubytováni prestižní hosté festivalu.

Hotel Duo Praha jan-hotels-logo-small.jpg

Záštitu v roce 2019 převzali:

Spolupracující organizace a instituce:

Senát Parlamentu ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvo kultury ČR, Česká televize, Ústav pro studium totalitních režimů, Archiv bezpečnostních složek, Univerzita Karlova v Praze, Národní archiv, Národní filmový archiv, Polský institut, Ústav pamäti národa, Český rozhlas, Právnická fakulta UK, Vrchní soud v Praze, Arcibiskupství pražské, Spolek českých právníků Všehrd, Nakladatelství Atlantis, Pražský akademický klub 48, Svaz PTP, Velvyslanectví Litevské republiky, Velvyslanectví Lotyšské republiky, Velvyslanectví Estonské republiky, Český svaz technických praporů, Klub dr. Milady Horákové, Dcery 50. let, Římskokatolická farnost u kostela Panny Marie Sněžné  

Partneři festivalu:

Logo Hlavní město Praha

Senát Parlamentu České republiky

ministerstvo-kultury.png

Univerzita Karlova v Praze

logo-ustav-pro-studium-totalit-rezimu-134px.jpg

Ústav pamäti národa

   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

logo-kpv.jpg

muzeum-rakovnik-logo

polsky-institut-logo.jpg

ptp-logo

Odkaz na Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu

ceska-mincovna-logo

institut-pameci-narodovej-logo-150px

logo_nnw_nahled

logo-vhu

MZV_cz_logo-m

studenti-za-svobodu

vojensky-ustredni-archiv

Metrostav_RGB_web.jpg

estonsko-120px.jpg

logo-narodni-archiv.gif

Národní filmový archiv

kapela-missa-logo

ponrepo-logo-134px.jpg

minor-logo-107px

Divadlo na Vinohradech

Český rozhlas Plus

dav-logo

tetur-logo

 Konfederácia politických väzňov Slovenska

spolecnost-pratel-ceske-bible.jpg

festival-slobody

visegrad-fund-logo-120px

 Občanské sdružení Paměť

Občanské sdružení PANT

fragmenty-pameti-logo-200px

Atlantis

auditorium-nakladatelstvi-logo-130px.jpg

 Cestou necestou — centrum pro rodinu  

velvyslanectvi-lotissko.jpg

 Velvyslanectví Litevské republiky

 Ekumenická rada církví

www.totalita.cz je partnerem festivalu Mene Tekel

www.stopytotality.org

Iniciativa za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti

 www.politictivezni.cz

logo_Dcery 2016_135px

logoJCD.jpg

vsehrd-spolek-ceskych-pravniku-logo

dopravni-podnik-praha-partner-festivalu.jpg