Aktuálně

 1. Následováníhodný život Blanky Čílové

  • Datum: 22. 10. 2018 v 9.33,
  • Rod Čílů zanechal na Novopacku nesmazatelnou stopu v umění i v boji za svobodu. Nositelem odkazu zůstává paní Blanka Čílová, kterou devadesáté narozeniny zastihly uprostřed činorodé práce pro KPV, Sbor Jednoty bratrské a celou řadu dalších spřátelených iniciativ. Slavnostního setkání se zúčastnily stovky gratulantů, pro něž je jubilantka vzácným nositelem vzdělanosti, obětavosti a mravního étosu. V rámci bohatého kulturně společenského programu převzali ocenění za práci pro politické vězně zakladatelé Mene Tekel.

    

 2. Mene Tekel partnerem filmového festivalu NNW

  • Datum: 30. 9. 2018 v 0.25,
  • Dlouhodobá úzká spolupráce s Polským institutem v Praze vyústí v účast českých filmových dokumentů na festivalu Filmowy Niepokorni Niezłomni Wyklęci v polské Gdyni.

   Během desátého ročníku prestižního festivalu (30.9-2.10.) se uskuteční projekce filmů dokumentárních i hraných, proběhne řada workshopů, diskusí, setkání a především bude opět naplněn záměr projektu o nekompromisním odmítnutí jakékoliv totality.

   V rámci partnerství byly MT delegovány filmy:

   Jako bychom dnes zemřít měli… (ČT Studio Brno). Filmový snímek zastupuje autor Miloš Doležal, básník, spisovatel, publicista, nositel Ceny Lidových novin Kniha roku 2012. 
   Dopisy z cely smrti (ČT Studio Ostrava). Dokument zastupuje autor Luděk Navara, spisovatel literatury faktu, historik, publicista, nositel Ceny K.H. Borovského a Fragmenty paměti/Mene Tekel.

   Čechoslováci v gulagu, (Ústav pro studium totalitních režimů + ČT Studio Praha). Dokument zastupuje režisérka Marta Nováková a historik Petr Blažek.

 3. Úspěšný 16. ročník sochařského sympozia v Boleboři

  • Datum: 6. 9. 2018 v 15.38,
  • Prestižní projekt, který svým rozsahem a tradicí dávno přesahuje hranice regionu, představil 2. září na závěrečné vernisáži díla zúčastněných autorů. Organizátoři, jimiž se pro letošní ročník stali B. a J. Pittnerovi, dali na vědomí, že navzdory překážkám bude sochařské sympozium nadále stmelovat místní i přespolní tvůrce všech generací a vysílat vzkaz o bohatém kulturním dědictví i současnosti krušnohorského genia loci. V rámci vernisáže, kterou moderoval ředitel Mene Tekel Jan Řeřicha, byla slavnostně pokřtěna další kniha spisovatelky a hrdé patriotky Květoslavy Kudláčkové IDIVNOSTI.  (foto uvnitř článku)

 4. SPOLEČNĚ – pozoruhodný projekt Polského institutu

  • Datum: 29. 8. 2018 v 15.50,
  • Polsko-česká výročí 1918-2018 připomíná Polský institut v Praze řadou mimořádných akcí. Program pod záštitou ministrů zahraničních věcí a předsedů poslaneckých sněmoven Polska a ČR zahájí 6.9. vernisáž výstav v Galerii českých center v Praze 1. Následovat bude filmově-diskusní večer věnovaný „živým pochodním“ Ryszardu Siwiecovi, Sándoru Bauerovi a Janu Palachovi, který se uskuteční v Národním muzeu 10. září. Součástí iniciativy jsou filmové projekce a koncerty a desetidenní projekt bude završen mezinárodní konferencí v Černínském paláci 14.9. Bližší informace a pozvánky najdete uvnitř článku.

 5. Připomínáme si 50. výročí srpnové okupace

  • Datum: 21. 8. 2018 v 23.49,
  • V noci z 20. na 21. srpna 1968 obsadily tehdejší Československo armády pěti zemí Varšavské smlouvy. Událost, která poznamenala životy mnoha lidí, si připomínají také autoři Mene Tekel, kteří se podílejí na mnoha vzpomínkových akcích. Zároveň jako přímí účastníci srpnových událostí poskytují svědectví o vpádu vojsk “spřátelených armád“. Při této příležitosti odkazujeme na pozoruhodnou publikaci Okupanti, pryč!, která byla vydána při příležitosti 5. ročníku MT ve spolupráci s Velvyslanectvím Litvy v ČR. (více o knize zde)

    

 6. Úzká spolupráce s pobaltskými státy

  • Datum: 27. 7. 2018 v 15.48,
  • Autoři Mene Tekel si společně s diplomatickým sborem připomínají 100 let od vzniku pobaltských zemí. Velvyslanectví Lotyšska, Litvy a Estonska připravila řadu pozoruhodných aktivit, koncertů a přátelských setkání. Již po jedenácté se navíc uskutečnila tradiční společná oslava státních svátků Dánska, Estonska, Finska, Islandu, Litvy, Lotyšska, Norska a Švédska na pražské Novoměstské radnici. V Českém muzeu hudby se 24. července konal unikátní koncert lotyšského folklorního souboru Má nádherná vlast, který byl zároveň poctou velvyslanci Lotyšské republiky J. E. A. Sarkanisovi na závěr jeho diplomatické mise v ČR. Manželé D. a J. Řeřichovi veřejně vyjádřili poděkování za mimořádně přínosnou spolupráci a nadstandardní přátelské vztahy s ambasádou, které se promítly do mnoha působivých programů v rámci uplynulých dvanácti ročníků Mene Tekel.

 7. Sokolové nadchli Prahu

  • Datum: 8. 7. 2018 v 22.48,
  • Famózní úspěch provázel 16. Všesokolský slet, který se uskutečnil v prvním prázdninovém týdnu v metropoli. Cvičence i návštěvníky ze všech koutů světa spojovala radostná atmosféra, přátelství, přirozená touha přinášet poselství o nezničitelnosti původní myšlenky Sokola — fyzický i morální růst národa. Organizátoři Mene Tekel byli mezi tisícovkami hostů, kteří aplaudovali dechberoucímu výkonu cvičenců napříč generacemi. Velikou rodinu Sokolů a jejich příznivců v minulosti i dnes propojovaly ideály v duchu antické kalokagathie — harmonie ducha a těla. Závěrečné hromadné skladby se symbolickým příchodem osobností české historie se staly i jasným signálem pro rozpolcenou politickou scénu- hrdost na naše kořeny a vzájemnost, kterou nezpřetrhaly ani obě totality 20. století. Fotografie a trochu z historie Sokola uvnitř článku.

    

 8. Den památky obětí komunismu 27. června

  • Datum: 8. 7. 2018 v 22.44,
  • Zástupci Mene Tekel se spolu s členy Konfederace politických vězňů ČR i SR, reprezentací ÚSTR a představiteli dalších státních i paměťových institucí zúčastnili pietních aktů k uctění památky obětí komunismu, připadající na výroční den popravy JUDr. M. Horákové.

    

 9. Setkání Dam a Rytířů české kultury

  • Datum: 29. 6. 2018 v 16.59,
  • V reprezentativních prostorách Nosticova paláce přijal ministr kultury PhDr. Ilja Šmíd nositele významného státního ocenění, které vzniklo v rámci projektu Mene Tekel. Společně s osobnostmi české kultury se setkání zúčastnili členové odborné komise, organizátoři festivalu a zástupci ministerstva kultury, kteří v přátelské atmosféře diskutovali o nezaměnitelném poslání umělců v době svobody i nesvobody.

 10. Odešla noblesní herečka Gabriela Vránová

  • Datum: 26. 6. 2018 v 20.25,
  • Posledního rozloučení s herečkou, profesorkou pražské konzervatoře a obětavou spolupracovnicí Mene Tekel se ve Vinohradském divadle v pátek 22. června kyticí a vzpomínkou zúčastnili autoři projektu D. a J. Řeřichovi. Čest památce Gabriely Vránové! (více viz medailonek)

    

 11. Inspirativní výstava žáků ZUŠ Třeboň

  • Datum: 26. 6. 2018 v 20.10,
  • Během tradiční červnové vernisáže výtvarného oboru ZUŠ Třeboň se 15. června v pobočce Suchdol nad Lužnicí uskutečnilo slavnostní předání cen úspěšným účastníkům soutěže Mene Tekel Cesty ke svobodě. V přátelské atmosféře, umocněné vystoupením žáků různých uměleckých oborů, promluvil starosta města Luboš Hešík i zástupci vedení festivalu D. a J. Řeřichovi, kteří vyzdvihli každoroční mimořádné výsledky mladých tvůrců třeboňské základní umělecké školy a pogratulovali vítězům i jejich pedagogům. (FOTO uvnitř článku)

    

 12. Prezentace knihy Do konce života

  • Datum: 14. 6. 2018 v 11.38,
  • Ústav pro studium totalitních režimů ve spolupráci s nakladatelstvím Lidové noviny vydal publikaci PhDr. Kláry Pinerové s podtitulem Političtí vězni padesátých let — trauma, adaptace, identita. Na prezentaci knihy 7. června byla váženým hostem paní Hana Truncová, politická vězeňkyně a nositelka řady vyznamenání za statečnost, která svými osobními zkušenostmi významně přispěla k autenticitě výpovědí o důsledcích dlouhodobých represí. /více uvnitř článku/

 13. Posluchači práv se poklonili památce popraveného studenta

  • Datum: 1. 6. 2018 v 9.18,
  • Tradičně na konci května studenti a absolventi Právnické fakulty UK, kteří se podílejí na rekonstrukci politického procesu v rámci festivalu Mene Tekel, uctí studenty popravené v roce 1949. Součástí akce u pamětní desky K. Bacílkovi v Praze 2 je následné přátelské setkání posluchačů PF UK se spolupracovníky a ředitelem MT, diskuse k uzavřenému semestru i náměty pro další spolupráci. (Foto uvnitř článku)

 14. Kardinál Josef Beran spočinul v kapli Anežky České

  • Datum: 13. 5. 2018 v 21.47,
  • Politický vězeň obou totalitních režimů Josef kardinál Beran se po mnoha desetiletích vrátil do vlasti. Ostatky byly vyzvednuty z krypty chrámu sv. Petra ve Vatikánu a následně převezeny do Prahy. Důstojného programu uspořádaného Arcibiskupstvím pražským se zúčastnili autoři Mene Tekel Daniela a Jan Řeřichovi. V sobotu 21. dubna se po modlitebních vigiliích vydalo procesí s ostatky kardinála J. Berana z Baziliky Nanebevzetí P. Marie na Strahově na Hradčanské náměstí. Slavnou mši svatou ke cti sv. Vojtěcha pak v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha celebroval pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka. /Video uvnitř článku/

 15. Majáles pro zábavu i zamyšlení

  • Datum: 13. 5. 2018 v 21.44,
  • Tradiční studentský svátek jara se uskutečnil v Praze 1. května a na jeho programu se podíleli mj. studenti Právnické fakulty UK, kteří z vlastní iniciativy připravili zkrácenou verzi rekonstrukce procesu s gen. Tomášem Sedláčkem. Ve studentském klubu UK v Celetné ulici představili stěžejní část divadla faktu reprezentovaného v rámci 12. ročníku Mene Tekel.

Starší články

RSS

XIII. ročník mezinárodního festivalu proti totalitě, zlu a násilí, pro paměť národa Mene Tekel se uskuteční od 24. února do 7. března 2019. Téma: Pronásledování rodin v době nesvobody

Pořadatelé:

Umění bez bariér, z.s., hl. m. Praha, Konfederace politických vězňů ČR, Ústav pro studium totalitních režimů, Ministerstvo kultury

Hlavní mediální partner:

ct-logo-200px.jpg

Videospot Mene Tekel 2018

spot-mene-tekel-marta-kubisova-230px

Reportáže ČT o Mene Tekel

Partnerem festivalu je Hotel DUO Praha, kde jsou ubytováni prestižní hosté festivalu.

Hotel Duo Praha jan-hotels-logo-small.jpg

Záštitu v roce 2018 převzali:

Spolupracující organizace a instituce:

Senát Parlamentu ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvo kultury ČR, Česká televize, Ústav pro studium totalitních režimů, Archiv bezpečnostních složek, Univerzita Karlova v Praze, Národní archiv, Národní filmový archiv, Polský institut, Nakladatelství Eva Milan Nevole, iniciativa Právní narovnání zločinů komunismu, Český rozhlas, Právnická fakulta UK, Vrchní soud v Praze, Arcibiskupství pražské, Spolek českých právníků Všehrd, Nakladatelství Atlantis, Pražský akademický klub 48, Svaz PTP, Velvyslanectví Litevské republiky, Velvyslanectví Lotyšské republiky, Velvyslanectví Estonské republiky, Český svaz technických praporů, Klub dr. Milady Horákové, Dcery 50. let, Římskokatolická farnost u kostela Panny Marie Sněžné  

Partneři festivalu:

Logo Hlavní město Praha

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

logo-kpv.jpg

logo-ustav-pro-studium-totalit-rezimu-134px.jpg

muzeum-rakovnik-logo

polsky-institut-logo.jpg

ptp-logo

Odkaz na Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu

Senát Parlamentu České republiky

ministerstvo-kultury.png

ceska-mincovna-logo

institut-pameci-narodovej-logo-150px

logo_nnw_nahled

logo-vhu

MZV_cz_logo-m

studenti-za-svobodu

vojensky-ustredni-archiv

Metrostav_RGB_web.jpg

estonsko-120px.jpg

Univerzita Karlova v Praze

logo-narodni-archiv.gif

Národní filmový archiv

kapela-missa-logo

ponrepo-logo-134px.jpg

minor-logo-107px

Divadlo na Vinohradech

akademie-vytvarneho-umeni-logo.jpg

Český rozhlas Plus

dav-logo

tetur-logo

 Konfederácia politických väzňov Slovenska

Ústav pamäti národa

cesta-sedmi-kostelu-logo

spolecnost-pratel-ceske-bible.jpg

festival-slobody

visegrad-fund-logo-120px

 Občanské sdružení Paměť

Občanské sdružení PANT

fragmenty-pameti-logo-200px

Atlantis

auditorium-nakladatelstvi-logo-130px.jpg

 Cestou necestou — centrum pro rodinu  

velvyslanectvi-lotissko.jpg

 Velvyslanectví Litevské republiky

 Ekumenická rada církví

www.totalita.cz je partnerem festivalu Mene Tekel

www.stopytotality.org

Iniciativa za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti

 www.politictivezni.cz

logo_Dcery 2016_135px

logoJCD.jpg

vsehrd-spolek-ceskych-pravniku-logo

dopravni-podnik-praha-partner-festivalu.jpg