Aktuálně

 1. Ministr kultury Ilja Šmíd ocenil rytíře a dámy české kultury

  • Datum: 27. 2. 2018 v 21.01,
  • Praha — www.ceskenoviny.cz — Ministr kultury v demisi Ilja Šmíd dnes v pražském Divadle na  Vinohradech ocenil rytíře a dámy české kultury. Dámami se staly dramatička Helena Albertová a historička a spisovatelka Zora Dvořáková. Rytíři pak jsou český básník, prozaik a hudebník Jáchym Topol a pomocný biskup pražský Václav Malý. Oceněno bylo také několik osobností in memoriam. Na titul Mecenáš české kultury se letos nesešly nominace. Vyznamenání předal ministr v rámci 12. ročníku mezinárodního festivalu Mene Tekel.
 2. Mene Tekel vzdává hold statečným umělcům

  • Datum: 25. 2. 2018 v 10.50,
  • Prestižní ocenění již po čtvrté získávají významné osobnosti, které se nikdy ve svém občanském životě ani v umělecké tvorbě nezpronevěřily nejvyšším mravním zásadám. Titul Rytíř české kultury převzali v předvečer zahájení festivalu z rukou ministra kultury spisovatel Jáchym Topol a pomocný biskup pražský Václav Malý. In memoriam byli oceněni malíř Otakar Číla a básník a grafik Bohuslav Reynek. Titul Dáma české kultury patří historičce, spisovatelce a výtvarnici Zoře Dvořákové a dramatičce a kurátorce výstav Heleně Albertové. Im memoriam byly oceněny herečky Anna LetenskáJiřina Štěpničková

 3. Památník na pražském Újezdě se nově jmenuje Alej obětí totality

  • Datum: 25. 2. 2018 v 10.35,
  • S nápadem pojmenovat stromořadí Alejí obětí totality přišel architekt Ivan Margolius. Realizace se ujala šéfka výboru pro kulturu pražského zastupitelstva Eliška Kaplický Fuchsová. „Měli jsme zkušenost, že sem hodně lidí chodilo a fotilo se u  toho a mysleli si, že je to moderní umění. Teď už budou vědět, že je to  památník obětem totality,“ uvedl Jan Řeřicha. Mezinárodní festival proti totalitě Mene Tekel potrvá do 4. března. Akce mají připomínat historické mezníky Česka i dalších evropských států a přinášet svědectví o protiprávnosti totalitních režimů. Projekt vznikl původně jako reakce na nezájem společnosti o osud politických vězňů padesátých let. Více uvnitř článku (Česká televize www.ct24.cz).

 4. Unikátní dokumenty v kině Ponrepo

  • Datum: 21. 2. 2018 v 21.01,
  • Pro dvanáctý ročník festivalu se díky vstřícnosti Vojenského historického ústavu podařilo zajistit ojedinělé snímky reflektující historické mezníky československého státu. Odborná i laická veřejnost má mimořádnou příležitost zhlédnout 1. března dokumentární skvosty naší kinematografie. Více uvntiř článku…

 5. Nová fakta o monstrprocesu Horáková a spol.

  • Datum: 18. 2. 2018 v 14.25,
  • Na závěr slavnostního zahajovacího dne 26.2. v 17 hod. se uskuteční v refektáři kláštera u kostela Panny Marie Sněžné prezentace nové knihy historičky PhDr. Zory Dvořákové Děsivý červenec 1950. Pozoruhodná publikace je výsledkem sedmileté usilovné práce studia archivních materiálů reflektujících označení monstrproces Horáková a spol. Knihu, kterou vydalo nakladatelství Eva-Milan Nevole a Klub dr. Milady Horákové, představí jeho předseda Ing. František Šedivý a Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D., ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů.

 6. Předseda polského Institutu národní paměti převzal záštitu nad Mene Tekel

  • Datum: 7. 2. 2018 v 10.16,
  • Předseda IPN Jarosław Szarek se osobně zúčastní 12. ročníku a naváže na předchozí úspěšnou spolupráci  s polskými partnery. V minulých letech měli návštěvníci MT možnost seznámit se s historickými mezníky Polska prostřednictvím široké škály vědeckých i tvůrčích projektů. Připomeňme i filmové snímky Generál Nil, Beats of Freedom, Přehlídka vítězů či Město bez Boha. Nezapomenutelným zážitkem bylo mj. setkání s významným kameramanem a režisérem Jackem Petryckým, spoluautorem mnoha oceňovaných dokumentů.

   Letošní Dny pro Polsko se uskuteční 27. a 28. února v kině Ponrepo, pozoruhodnou výstavu Kapitán Witold Pilecki 1901—1948 o hrdinovi protinacistického a protikomunistického odboje mohou zájemci zhlédnout v ambitu kláštera P. M. Sněžné od 26. února do 8. března. (d.ř.)

 7. Pozvání ke společnému putování

  • Datum: 4. 2. 2018 v 17.05,
  • V sobotu 17. února se opět otevřou dveře bývalého františkánského kláštera v Zásmukách pro širokou veřejnost, tvůrce, umělce, žáky a studenty, kteří se účastní tvorby na vyhlášené téma roku Ecce, homo. Akci podporuje město Zásmuky, farnost Uhlířské Janovice, Cesta sedmi kostelů, Arcibiskupství pražské a zapsaný spolek Klášter Zásmuky. (d.ř.) Pozvánka uvnitř článku…
 8. Trvalá spolupráce se školami

  • Datum: 21. 1. 2018 v 21.05,
  • Organizátoři Mene Tekel systematicky věnují pozornost nejmladší generaci, pro niž připravují širokou škálu programů s cílem seznámit ji s našimi novodobými dějinami prostřednictvím autentických svědectví a dalších projektů upozorňujících na odvážné postoje ochránců lidských práv.

   Programy pro školy různých stupňů naleznete v rubrice Info pro školy. (d.ř.)

 9. Významným partnerem je Polský institut

  • Datum: 5. 1. 2018 v 21.37,
  • Ve spolupráci s Polským institutem v Praze budou dva festivalové večery věnovány osobnostem, jejichž mravní étos přesáhl hranice své země. V úterý 27. února se v kině Ponrepo uskuteční slavnostní projekce životopisného historického dramatu Smrt Witolda Pileckého. Film reflektuje odvážný život legendy polského odboje i osudy dalších protinacistických a protikomunistických bojovníků. Ve středu 28. února budou uvedeny dva dokumenty o nositelce ocenění Spravedlivý mezi národy Ireně Sendlerové, zdravotní sestře, která zachránila tisíce dětí z varšavského ghetta. Téma osobní statečnosti je přítomné i v hraném snímku Úkryt v ZOO, natočeném podle skutečné události a evokujícím atmosféru strachu i odvahy v době holocaustu. Film byl realizován v roce 2017 v koprodukci USA, Velká Británie, ČR.

 10. PF 2018

  • Datum: 21. 12. 2017 v 13.40,
  • pf-menetekel-2018.jpg
 11. Grantová komise podpořila Mene Tekel

  • Datum: 29. 11. 2017 v 21.53,
  • Dvanáctý ročník MT má podporu Výboru pro kulturu ZHMP. Grantová komise při posuzování jednoletých žádostí uvedla mj.:„Mezinárodní program MENE TEKEL připomíná důležitost mravních norem. Z řady projektů a eventů vyzdvihujeme například „divadlo faktu", tedy inscenované rekonstrukce politických procesů ve spolupráci s PF UK, dále pak projekce zahraničních a domácích dokumentů, literární scénické večery, autogramiády, koncerty, diskuse a setkání. Jasná metodika, zásadní edukativní význam, etablovaný, úspěšný a důvěryhodný projekt.“

 12. Pozoruhodné svědectví

  • Datum: 17. 11. 2017 v 20.03,
  • V úterý 21. listopadu bude ve spolupráci s Národní knihovnou v Zasedacím sále Klementina představena kniha pamětí Any Milić Peclové „Proč? Svědectví o životě s dr. Oldřichem Peclem a o pražském procesu roku 1950".

   Působivé ukázky věnované osobnosti právníka odsouzeného v procesu s M. Horákovou k trestu smrti, přečte Táňa Fischerová, programem provází Josef Halla.

   Knihu vydalo pražské nakladatelství For Prague (nakladatel Andreja Stojković). (d.ř.) Pozvánka uvnitř článku…

 13. Jan Řeřicha zpracovává desátou rekonstrukci politického procesu

  • Datum: 1. 11. 2017 v 12.34,
  • V roce 2008 byla zahájena spolupráce mezi Mene Tekel, Konfederací politických vězňů a Právnickou fakultou UK při realizaci původního projektu fiktivního soudního procesu, reflektujícího protiprávnost komunistické justice 50. let. Odborným garantem se stal tehdejší proděkan Jan Kuklík a tehdejší starosta spolku Všehrd Martin Fatura. Ředitel MT Jan Řeřicha prostudoval desítky soudních případů a ve spolupráci s Národním archivem zvolil pro první uvedení dramatickou kauzu nespravedlivě odsouzené statkářky Marie Švejdové. Prostřednictvím divadla faktu tak představil zcela originální postup uchopení faktografie a její zpřístupnění široké veřejnosti. /Více uvnitř článku/

 14. Vyhlášen dvanáctý ročník výtvarné soutěže Mene Tekel

  • Datum: 26. 10. 2017 v 21.45,
  • Organizátoři mezinárodního projektu proti totalitě vyzývají k účasti na dalším ročníku výtvarné soutěže pro žáky ZŠ a ZUŠ Cesty ke svobodě.Konkrétní instrukce naleznete v rubrice Info pro školy. (d.ř.)

 15. Etická komise předala dekrety oceněným účastníkům třetího odboje

  • Datum: 13. 10. 2017 v 13.52,
  • Autoři Mene Tekel se zúčastnili slavnostního předání pamětních dekretů a odznaků účastníkům odboje a odporu proti komunismu, které proběhlo 26. září v sídle Úřadu vlády ČR. /Více uvnitř článku/

Starší články

RSS

XII. ročník mezinárodního festivalu proti totalitě, zlu a násilí, pro paměť národa Mene Tekel se uskutečnil od 24. února do 4. března 2018. Téma: Odkaz osobností čs. armády

Pořadatelé:

Umění bez bariér, z.s., hl. m. Praha, Konfederace politických vězňů ČR, Ústav pro studium totalitních režimů, Ministerstvo kultury, Polský institut.

Hlavní mediální partner:

ct-logo-200px.jpg

Videospot Mene Tekel 2018

spot-mene-tekel-marta-kubisova-230px

Reportáže ČT o Mene Tekel

Partnerem festivalu je Hotel DUO Praha, kde jsou ubytováni prestižní hosté festivalu.

Hotel Duo Praha jan-hotels-logo-small.jpg

Záštitu převzali:

Spolupracující organizace a instituce:

Senát Parlamentu ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvo kultury ČR, Česká televize, Ústav pro studium totalitních režimů, Archiv bezpečnostních složek, Univerzita Karlova v Praze, Národní archiv, Národní filmový archiv, Polský institut, Nakladatelství Eva Milan Nevole, iniciativa Právní narovnání zločinů komunismu, Český rozhlas, Právnická fakulta UK, Vrchní soud v Praze, Arcibiskupství pražské, Spolek českých právníků Všehrd, Nakladatelství Atlantis, Pražský akademický klub 48, Svaz PTP, Velvyslanectví Litevské republiky, Velvyslanectví Lotyšské republiky, Velvyslanectví Estonské republiky, Český svaz technických praporů, Klub dr. Milady Horákové, Dcery 50. let, Římskokatolická farnost u kostela Panny Marie Sněžné  

Partneři festivalu:

Logo Hlavní město Praha

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

logo-kpv.jpg

logo-ustav-pro-studium-totalit-rezimu-134px.jpg

muzeum-rakovnik-logo

polsky-institut-logo.jpg

ptp-logo

Odkaz na Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu

Senát Parlamentu České republiky

ministerstvo-kultury.png

ceska-mincovna-logo

institut-pameci-narodovej-logo-150px

logo_nnw_nahled

logo-vhu

MZV_cz_logo-m

studenti-za-svobodu

vojensky-ustredni-archiv

Metrostav_RGB_web.jpg

estonsko-120px.jpg

Univerzita Karlova v Praze

logo-narodni-archiv.gif

Národní filmový archiv

kapela-missa-logo

ponrepo-logo-134px.jpg

minor-logo-107px

Divadlo na Vinohradech

akademie-vytvarneho-umeni-logo.jpg

Český rozhlas Plus

dav-logo

tetur-logo

 Konfederácia politických väzňov Slovenska

Ústav pamäti národa

cesta-sedmi-kostelu-logo

spolecnost-pratel-ceske-bible.jpg

festival-slobody

visegrad-fund-logo-120px

 Občanské sdružení Paměť

Občanské sdružení PANT

fragmenty-pameti-logo-200px

Atlantis

auditorium-nakladatelstvi-logo-130px.jpg

 Cestou necestou — centrum pro rodinu  

velvyslanectvi-lotissko.jpg

 Velvyslanectví Litevské republiky

 Ekumenická rada církví

www.totalita.cz je partnerem festivalu Mene Tekel

www.stopytotality.org

Iniciativa za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti

 www.politictivezni.cz

logo_Dcery 2016_135px

logoJCD.jpg

vsehrd-spolek-ceskych-pravniku-logo

dopravni-podnik-praha-partner-festivalu.jpg