Aktuálně

 1. PF 2017

  • Datum: 28. 12. 2016 v 11.49,
  • mene-tekel-pf2017.bmp
 2. Cena Dáma a Rytíř české kultury bude předána v Divadle na Vinohradech

  • Datum: 28. 12. 2016 v 11.45,
  • V předvečer zahájení jedenáctého ročníku Mene Tekel dne 26. února převezmou významné osobnosti, které se ve své umělecké tvorbě ani ve svém občanském životě nikdy nezpronevěřily nejvyšším mravním hodnotám, cenu ministra kultury. K slavnostnímu ceremoniálu je připravován zajímavý umělecký program.

 3. Spolupráce s izraelským umělcem

  • Datum: 14. 12. 2016 v 21.41,
  • Během festivalového týdne se v kině Ponrepo představí několik zajímavých filmových projektů, mezi něž patří i mezinárodně oceňovaný dokument Blues na pláži. Autorem je Joshua Faudem, americko-izraelský dokumentarista, absolvent pražské FAMU. d.ř. více uvnitř článku…

 4. Bratislava ocenila vystoupení studentů Právnické fakulty UK

  • Datum: 18. 11. 2016 v 12.53,
  • Rekonstrukce politického procesu, jejímž prostřednictvím se ve slovenské metropoli představil jeden ze stěžejních programů Mene Tekel, zaznamenala velký ohlas u diváků Festivalu slobody. Na následném slavnostním večeru, kde byly předávány Ceny Ústavu pamäti národa a pamětní medaile bojovníkům proti nacismu a komunismu, vyzdvihl vzájemnou spolupráci také předseda správní rady Dr. O. Krajňák. /Proslov a odkaz na fotografie uvnitř článku/

 5. Mene Tekel hostem slovenského Festivalu slobody

  • Datum: 10. 11. 2016 v 12.31,
  • Úzká spolupráce s Ústavem pamäti národa vrcholí účastí reprezentativního projektu Rekonstrukce politického procesu, který budou moci návštěvníci zhlédnout 11. listopadu na Právnické fakultě Univerzity Komenského. Pro prestižní multižánrový mezinárodní festival pod záštitou ministra kultury SR Marka Maďariče byla nově nastudována fiktivní obnova monstrprocesu „Stříteský a spol.“, která měla premiéru na desátém ročníku MT. Více o festivalu se dozvíte na stránkách www.festivalslobody.sk nebo Ústavu pamäti národa.

 6. Pokračuje spolupráce s Minorem

  • Datum: 6. 11. 2016 v 21.00,
  • Úspěšná divadelní scéna, zabývající se tvorbou pro děti a mládež, bude opět partnerem jedenáctého ročníku Mene Tekel. Tentokrát zhlédnou návštěvníci sympatickou hru Demokracie, kde se budou prostřednictvím elektronického hlasovacího zařízení podílet na průběhu děje.

 7. Stále je čas napravit křivdy

  • Datum: 6. 11. 2016 v 20.44,
  • V rámci Týdne paměti národa v Litomyšli představili posluchači Právnické fakulty UK ve Smetanově domě fiktivní obnovu monstrprocesu s rektorem piaristické koleje F. A. Stříteským.Dvě dopolední představení 11. října byla určena školní mládeži, která citlivě reagovala na autentické výpovědi, archivní protokoly a stenografické záznamy z roku 1950, směřující k nespravedlivému obvinění 24 převážně mladých lidí ze zločinu velezrady.

 8. Ozvěny Mene Tekel v Litomyšli

  • Datum: 4. 10. 2016 v 14.12,
  • Díky pozvání představitelů města se ve Smetanově domě uskuteční 11. října rekonstrukce politického monstrprocesu „Stříteský a spol“. Přesně po 66 letech bude připomenuta významná historická událost, která dramatickým způsobem ovlivnila život několika desítek nevinných obětí.

   Tři reprízy úspěšného divadla faktu jsou určeny školám i široké veřejnosti a na jejich přípravě se podíleli studenti Právnické fakulty UK v Praze v rámci spolupráce s festivalem Mene Tekel. Programu se zúčastní také přímí účastníci procesu z roku 1950.  Více uvnitř článku.

 9. Vyhlášen jedenáctý ročník výtvarné soutěže Mene Tekel

  • Datum: 4. 10. 2016 v 14.08,
  • Organizátoři mezinárodního projektu proti totalitě Mene Tekel vyzývají k účasti na jedenáctém ročníku výtvarné soutěže s tématem Cesty ke svobodě. Více uvnitř článku a v rubrice Info pro školy.

 10. Na Svatém Hostýně se sešli bývalí političtí vězni

  • Datum: 9. 9. 2016 v 11.43,
  • V sobotu 3. září se konal dvacátý čtvrtý ročník muklovské poutě, pořádané tradičně KPV ČR. Pontifikální mši v bazilice Nanebevzetí Panny Marie celebroval kardinál Mons. ThLic. Dominik Duka spolu s P. M. J. Pojezdným, opatem strahovským a P. J. Šolcem, rektorem baziliky. Při pietním setkání u památníku obětem totality zdůraznili zástupci společenských, veřejnoprávních i politických institucí morální povinnost připomínání zločinů komunismu a  zároveň šíření odkazu statečných mužů a žen, nekompromisně bojujících za lidská práva. d.ř.

 11. Na paměť popravených kněží

  • Datum: 6. 9. 2016 v 8.35,
  • V Lukově u Moravských Budějovic se 10. září uskuteční slavnostní otevření pamětní síně věnované knězi Janu Bulovi, popraveného v  roce 1952 komunistickou justicí v souvislosti s tzv. babickým případem. Stálou expozici v opravené budově fary doplní výstava Vyhnanci, připomínající osudy sedláků násilně vystěhovaných z Lukova a sousedních Vícenic.

 12. Hořice si připomínají odkaz Aloise Hlavatého

  • Datum: 29. 6. 2016 v 14.27,
  • Pohnutý osud čestného občana Miletína a Hořic, neúnavného bojovníka proti oběma totalitám 20. století, uznávaného básníka a statečného důstojníka Aloise Hlavatého (1906-2001) bude připomenut 4. července na slavnostním setkání v divadelním sále hořické radnice. Pozvánka v příloze.

 13. Festivalové ozvěny

  • Datum: 29. 6. 2016 v 8.09,
  • Stalo se již tradicí, že po skončení únorové přehlídky se některé programové aktivity přesouvají do různých pražských i regionálních zařízení. Letos byl z několika měst projeven mimořádný zájem o ukrajinskou výstavu Odpor proti genocidě a filmy režiséra Olese Jančuka Hladomor ´33 a Společnost hrdinů. Organizátoři MT zapůjčili školám DVD se slovenským filmem Stopy ve sněhuči výstavuHelga Weissová — Dětské kresby z Terezína 1942—1944. Výbor z cyklu.Další festivalové ozvěny jsou plánovány na podzim.

 14. Vzpomínkové setkání

  • Datum: 1. 6. 2016 v 21.00,
  • Dne 24. května se u pamětní desky na Právnické fakultě Univerzity Karlovy uskutečnilo pietní zastavení při příležitosti připomenutí památky studentů Právnické fakulty, kteří byli popraveni v politických procesech v letech 1949­1950 v Československu. Setkání se zúčastnila reprezentace Konfederace politických vězňů ČR, Právnické fakulty UK, Akademického klubu 48, festivalu Mene Tekel, studentských spolků a mnoho významných osobností. Odpoledne se konal pietní akt u pamětní desky věnované popravenému studentovi Karlu Bacílkovi. Ke shromážděným studentům PF UK, podílejících se na rekonstrukci politických procesů, promluvil mj. Ing. J. Šolc, člen rady MČ Prahy 2. 

 15. Kniha rozhovorů věnovaná obětem komunistické totality

  • Datum: 17. 5. 2016 v 11.12,
  • Uznávaný básník, prozaik, publicista a bývalý politický vězeň Rudolf Dobiáš, z jehož pera pochází mnoho půvabných pohádek, je zároveň pokorným zapisovatelem příběhů lidí, do jejichž života vstoupila komunistická zvůle. Připomeňme trilogii svědectví bývalých politických vězňů Trídní nepriatelia, sbírku novel Tajní ľudia či ojedinělou antologii Básníci za mrežami. Nově vydaná kniha Včera a zajtra přináší unikátní rozhovory s významnými osobnostmi, zamýšlejícími se nad schopnostmi svobodné společnosti vyrovnat se se svou minulostí. Rozhovory, které vedl R. Dobiáš v letech 2000-2013, vycházely každý měsíc v časopise Naše svedectvo a vytvářejí plastický obraz naší společné historie.

Starší články

RSS

XI. ročník mezinárodního festivalu proti totalitě, zlu a násilí, pro paměť národa Mene Tekel se uskuteční od 25. února do 5. března 2017. Tématem jsou Cesty ke svobodě

Pořadatelé:

Umění bez bariér, z.s., hl. m. Praha, Konfederace politických vězňů ČR, Ústav pro studium totalitních režimů, Ministerstvo kultury.

Hlavní mediální partner:

ct-logo-200px.jpg

odkaz:

Reportáže ČT o Mene Tekel

Spot — ČT podporuje kulturu: Mene Tekel

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10033228844-ct-podporuje-kulturu/217263305990004-mene-tekel

Partnerem festivalu je Hotel DUO Praha, kde jsou ubytováni prestižní hosté festivalu.

Hotel Duo Praha jan-hotels-logo-small.jpg

Záštitu převzali:

Spolupracující organizace a instituce:

Senát Parlamentu ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvo kultury ČR, Česká televize, Ústav pro studium totalitních režimů, Archiv bezpečnostních složek, Univerzita Karlova v Praze, Národní archiv, Národní filmový archiv, iniciativa Právní narovnání zločinů komunismu, Český rozhlas, Právnická fakulta UK, Vrchní soud v Praze, Arcibiskupství pražské, Spolek českých právníků Všehrd, Nakladatelství Atlantis, Pražský akademický klub 48, Svaz PTP, Velvyslanectví Litevské republiky, Velvyslanectví Lotyšské republiky, Velvyslanectví Estonské republiky, Český svaz technických praporů, Klub dr. Milady Horákové, Dcery 50. let, Římskokatolická farnost u kostela Panny Marie Sněžné  

Partneři festivalu:

Logo Hlavní město Praha

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

logo-kpv.jpg

logo-ustav-pro-studium-totalit-rezimu-134px.jpg

ptp-logo

Odkaz na Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu

Senát Parlamentu České republiky

ministerstvo-kultury.png

estonsko-120px.jpg

Univerzita Karlova v Praze

logo-narodni-archiv.gif

Národní filmový archiv

kapela-missa-logo

ponrepo-logo-134px.jpg

minor-logo-107px

Divadlo na Vinohradech

akademie-vytvarneho-umeni-logo.jpg

Český rozhlas Plus

 Konfederácia politických väzňov Slovenska

Ústav pamäti národa

cesta-sedmi-kostelu-logo

spolecnost-pratel-ceske-bible.jpg

festival-slobody

visegrad-fund-logo-120px

 Občanské sdružení Paměť

Občanské sdružení PANT

fragmenty-pameti-logo-200px

Atlantis

auditorium-nakladatelstvi-logo-130px.jpg

 Cestou necestou — centrum pro rodinu  

velvyslanectvi-lotissko.jpg

 Velvyslanectví Litevské republiky

 Ekumenická rada církví

www.totalita.cz je partnerem festivalu Mene Tekel

www.stopytotality.org

Iniciativa za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti

 www.politictivezni.cz

logo_Dcery 2016_135px

logoJCD.jpg

vsehrd-spolek-ceskych-pravniku-logo

dopravni-podnik-praha-partner-festivalu.jpg