Program 2018

Verze pro tisk

Brněnský prolog

Brněnský prolog je připravován spolkem Paměť ve spolupráci s Jihomoravským krajem a Magistrátem města Brna.

Projekt, nad nímž převzal záštitu biskup brněnský Mons. Vojtěch Cikrle a místopředseda Konfederace politických vězňů ČR Leo Žídek, byl zahájen 1. února v 17 hodin v Křížové chodbě Nové radnice na Dominikánském náměstí v Brně vernisáží dvou výstav.

Výstavu Vzdorovali zlu, věnovanou životním příběhům básníka Jana Zahradníčka a kněze Josefa Toufara, a výstavu Zemřeli pro víru, reflektující tragický osud kněží od Babic Jana Buly a Václava Drboly, představil primátor statutárního města Brna Ing. Petr Vokřál a předseda kolegia Paměť Miroslav Kasáček.

Výstava bude veřejnosti přístupná do 3. března.

Další iniciativa za  účasti osobností veřejného života včetně zástupců náboženských organizací proběhne 23. února. V 11.00 hod. se uskuteční pietní akt na místě bývalého popraviště ve věznici Brno, Cejl 71. Ve 12.30 hod. bude bývalým politickým vězňům jako nositelům obrany demokratických hodnot vyjádřeno uznání a poděkování na Krajském úřadě Jihomoravského kraje.

 

Sobota 24. února

10.00 hod. Pomník obětem komunismu na Újezdě, Praha 1

Patron dne Ing. František Šedivý, místopředseda KPV ČR

Pietní akt k uctění památky obětí totalit. Ve spolupráci s představiteli hl. města Prahy bude přilehlé prostranství pojmenováno ALEJ OBĚTÍ TOTALITY. Autorem původního nápadu je architekt Ivan Margolius. 

Vystoupí Jan Wolf, radní hl. m. Prahy, MgA. Eliška Kaplický Fuchsová, předsedkyně Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy Zastupitelstva hl. m. Prahy.

Moderuje Martin Churavý, vedoucí oddělení zahraničních vztahů a protokolárních záležitostí MHMP.

 

Neděle 25. února

Patron dne Ing. František Šedivý, místopředseda KPV ČR

Ve spolupráci se Senátem Parlamentu ČR, Konfederací politických vězňů ČR a s Pražským akademickým klubem 48.

10.30 hod. Pamětní deska v Nerudově ulici, Praha 1

Pietní akt při příležitosti 70. výročí památného pochodu studentů za svobodu a demokracii na Pražský hrad dne 25. února 1948

11.30 hod. Hradčanské nám.

Položení kytice Jednoty u sochy T. G. Masaryka

19.00 hod. Divadlo na Vinohradech

Slavnostní předání cen Dáma české kultury a Rytíř české kultury

Ve spolupráci s projektem Mene Tekel udělí ministr kultury PhDr. Ilja Šmíd resortní vyznamenání tvůrcům, jejichž umělecká cesta byla násilně přerušena totalitní mocí, či byli kvůli svým nezlomným mravním postojům perzekvováni a zbavováni občanských práv a svobod.

Medailonky laureátů natočil MgA. Daniel Hnát.

Komentář namluvili Apolena Veldová a Milan Kačmarčík.

Vystoupí Smíšený sbor Gaudium Praha, sbormistři Zdena a Vladislav Součkovi, klavírní doprovod Jitka Nešverová.

Slavnostní večer moderuje Otakar Brousek ml. 

Režie ceremoniálu MgA. Daniel Hnát a Mgr. Jan Řeřicha.

Na slavnostní večer je nutná vstupenka.

 

Pondělí 26. února

Patroni dne Vlasta Preislerová, Leo Žídek, místopředsedové KPV ČR

13.00 hod. Ambit kláštera u kostela Panny Marie Sněžné, Praha 1, Jungmannovo náměstí

Vernisáž mezigeneračního výstavního projektu Cesty ke svobodě

Scénář, režie a produkce MgA. Daniela Řeřichová a Mgr. Jan Řeřicha
Kurátor Mgr. Michal Kuchta

Moderuje Debora Štolbová

Výstava Cesty ke svobodě v ambitu kláštera Panny Marie Sněžné potrvá do 8. března.

Otevřeno denně 10.00—18.00 hod. Vstup volný.

15.00 hod. Chrám Panny Marie Sněžné, Praha 1, Jungmannovo náměstí

Slavnostní zahájení dvanáctého ročníku festivalu

Programem provází Debora Štolbová

Vystoupí farní vikář P. Eliáš Tomáš Paseka OFM, místopředsedkyně Konfederace politických vězňů ČR Vlasta Preislerová, radní hl. m. Prahy Jan Wolf, předsedkyně Správní rady Ústavu pamäti národa Mgr. et Mgr. Andrea Kluknavská, Ph.D., LL.M., Jarosław Szarek, předseda Institutu národní paměti, Polsko, Jarosław Strejczek, chargé d'affaires A.I., Velvyslanectví Polské republiky v ČR, Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D., ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů, ThDr. Petr Jan Vinš, generální sekretář Ekumenické rady církví v ČR, Mgr. Daniel Herman, místopředseda KDU-ČSL.

Zazní muklovská hymna a verše Jiřího Herzingera.

Součástí programu je komorní koncert klasické hudby v podání Tria Cantabile. Účinkují: Ludmila Vernerová (zpěv), Václav Kunt (flétna), Hana Müllerová (harfa).

17.00 hod. Refektář kláštera u kostela Panny Marie Sněžné, Praha 1, Jungmannovo náměstí

Prezentace knihy historičky PhDr. Zory Dvořákové Děsivý červenec 1950

Knihu představí Ing. František Šedivý, předseda Klubu dr. Milady Horákové, a Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D., ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů.

Programem provází Mgr. Filip Novák, ředitel Gymnázia Milady Horákové.

Historička a autorka literatury faktu PhDr. Zora Dvořáková se sedm let věnovala rozsáhlému studiu archivních materiálů reflektujících označení monstrproces Horáková a spol. V knize s podtitulem Třicet šest kauz mostrprocesu Milada Horáková a spol. v záznamech bezpečnosti a justice a očima obžalovaných a odsouzených shromáždila velké množství dosud neznámých údajů o osobách a událostech nejen z let 1945-1950, ale jsou tu průhledy i do událostí konce První republiky a období Protektorátu Čechy a Morava.

Procesy jsou vylíčeny v jednotlivých kapitolách, které mají shodné uspořádání. Každá má vnitřní rozvržení na Úvodní komentář, který uvádí čtenáře do děje. Následuje Proces, který začíná Žalobou, jež seznamuje čtenáře v podání Státní bezpečnosti a justice s protagonisty případu a jejich činností, za niž jsou obžalováni. Další část nese název Ve vyšetřovnách StB, která je založena na výpovědích a protokolech obžalovaných, v níž se čtenář seznamuje s pohledem a postojem obžalovaných. Tady se také odhalují postupy Státní bezpečnosti, dozvídáme se, jak mnohé akce monitorovala, řídila a sama vyprovokovala. Závěr kapitoly nese název Trest, v němž je uveden výčet všech souzených aktérů, včetně výše jejich rozsudků. Za každou kapitolou následují Poznámky, které jsou určeny zejména odborné veřejnosti, a poskytují informaci, odkud bylo čerpáno. Dovětek je závěrečným zamyšlením nad tímto otřesným příběhem, který mnoho vypovídá o české společnosti v polovině 20. století.

Knihu vydalo nakladatelství Eva-Milan Nevole a Klub dr. Milady Horákové.

 

Úterý 27. února

Patron dne Leo Žídek, místopředseda KPV ČR

9.30 hod. Divadlo Minor, Praha 1, Vodičkova 6 

Program pro školy ve spolupráci s Divadlem Minor

To byl jen vtip!

Divadelní projekt vznikl z důvodu stále se zvyšující míry agresivity a šikany ve školách.

Jedná se o interaktivní představení založené na technice divadla fórum. Smyslem je předat dětem poznání, že pokud mohou změnit chod dění na jevišti, jsou toho schopny také ve skutečném životě.

Kde je hranice mezi legrací, drzostí a šikanou?

Ve sledovaném příběhu se děti setkají s postavami, které porušují hranice tak dlouho, až se něco přihodí…

Dětští diváci pak sami zahrají danou postavu a pokusí se změnit děj k lepšímu. Edukativní metodou rozpoznávají skrytá úskalí různých forem násilí a formují tak své postoje.

Režie: Michaela Váňová, odborná spolupráce Martin Sedláček a Ondřej Klíč, hudba Jan Malásek.

Hrají: Barbora Černochová, Marcela Máchová, Gustav Hašek, Michal Šášinka

17.30 hod. Kino Ponrepo, Bartolomějská 11, Praha 1

Dny pro Polsko

Záštitu převzal Maciej Ruczaj, ředitel Polského institutu v Praze

Smrt Witolda Pileckého (Śmierć rotmistrza Pileckiego, režie Ryszard Bugajski)

Životopisné historické drama, Polsko, 2006, 85 min
České titulky

Witold Pilecki (hraje Marek Probosz) se během druhé světové války vyznamenal sérií odvážných akcí: hned v listopadu 1939 vstoupil do odboje a později se nechal dobrovolně zavřít do koncentračního a vyhlazovacího tábora v Osvětimi. Díky zprávám, které zde sepsal, se ke Spojencům dostaly vůbec první informace o nacistických zločinech, k nimž zde docházelo. V roce 1943 z tábora unikl a v srpnu 1944 se zúčastnil varšavského povstání. Po válce pracoval jako agent polské exilové vlády a v Polsku shromažďoval informace o sovětských zločinech. Komunistická tajná policie ho však odhalila…

Děj filmu sleduje poslední tři roky Pileckého života, vyšetřování, věznění, soudní proces a smrt v roce 1948, a v retrospektivě ukazuje nejen jeho příběh, ale také osudy dalších protinacistických a protikomunistických bojovníků.

Komentář: historik Paweł Sztama (Institut národní paměti, Polsko) 

Připraveno v úzké spolupráci s Polským institutem v Praze

 

Středa 28. února

Patron dne Leo Žídek, místopředseda KPV ČR

Program pro školy ve spolupráci s Divadlem Minor

9.30 hod. Divadlo Minor, Praha 1, Vodičkova 6 

To byl jen vtip!

Divadelní projekt vznikl z důvodu stále se zvyšující míry agresivity a šikany ve školách.

Jedná se o interaktivní představení založené na technice divadla fórum. Smyslem je předat dětem poznání, že pokud mohou změnit chod dění na jevišti, jsou toho schopny také ve skutečném životě.

Kde je hranice mezi legrací, drzostí a šikanou?

Ve sledovaném příběhu se děti setkají s postavami, které porušují hranice tak dlouho, až se něco přihodí…

Dětští diváci pak sami zahrají danou postavu a pokusí se změnit děj k lepšímu. Edukativní metodou rozpoznávají skrytá úskalí různých forem násilí a formují tak své postoje.

Režie: Michaela Váňová, odborná spolupráce Martin Sedláček a Ondřej Klíč, hudba Jan Malásek.

Hrají: Barbora Černochová, Marcela Máchová, Gustav Hašek, Michal Šášinka  

17.30 hod. Kino Ponrepo, Bartolomějská 11, Praha 1 

Dny pro Polsko

Záštitu převzal Maciej Ruczaj, ředitel Polského institutu v Praze  

Lžička štěstí (Łyżeczka życia, režie Michał Nekanda-Trepka)

Dokument, Polsko, 2003, 22 minut
České titulky

Dokument o Ireně Sendlerové, nositelce ocenění Spravedlivý mezi národy, která během druhé světové války vedla dětskou sekci tajné Rady pomoci Židům Żegota. Zorganizovala a zčásti i osobně realizovala záchranu více než 2.500 dětí z varšavského ghetta. Různými způsoby je pašovala z ghetta ven a pak pro ně nacházela náhradní rodiny a úkryty po celém Polsku.

Příběh Ireny Sendlerové (Historia Ireny Sendlerowej, režie Andrzej Wolf)

Dokument, Polsko, 2015, 27 minut
České titulky

Záznam rozhovorů režiséra Andrzeje Wolfa a Ireny Sendlerové natočených v závěru jejího života přibližuje názory a postoje této výjimečné ženy. „Nejsem hrdinka,“ říká v něm, „prostě jsem dělala to, co mi velelo moje srdce.“

Komentář: historik Mirosław Szumiło (Institut národní paměti, Polsko) 

19:00 hod.

Úkryt v zoo (The Zookeeper's Wife, režie Niki Caro)

Životopisné historické drama, USA / Česko / Velká Británie, 2017, 127 min.
České titulky

Antonina Żabinska (hraje Jessica Chastain) pracuje ve varšavské zoologické zahradě spolu s manželem, který je ředitelem zoo. Se zvířaty si rozumí mnohem víc než s lidmi, nebojí se vlézt mezi neklidné slony do výběhu… Ani ona však není schopná čelit valícím se dějinám. Když 1. září 1939 Německo zaútočí na Polsko, bombardování a ostřelování města ve vteřině zničí všechno, co manželé Żabinští léta budovali. Ze zahrady bez zvířat se stane skladiště německých zbraní a své odborné znalosti můžou Antonina a Jan (hraje Johan Heldenbergh) využívat jen k chovu prasat. Právě tady ale leží začátek cesty k jejich odvážnému plánu. Prasata totiž krmí zbytky, které vyprodukují obyvatelé varšavského ghetta. A Jan pro ně pravidelně jezdí s náklaďákem. Zpátky však neodváží jenom odpadky, ale také lidi, které pak ukrývají v zahradě i ve své vlastní vile.

Připraveno v úzké spolupráci s Polským institutem v Praze

 

Čtvrtek 1. března

Patron dne Leo Žídek, místopředseda KPV ČR

10.00 hod. Kino Ponrepo, Bartolomějská 11, Praha 1 

Program pro školy připravil spolek Dcery 50. let

Svědectví Dcer 50. let

Interaktivní program společenství Dcery 50. let, které dlouhodobě spolupracuje se spolkem Storytelling. 

Vypravěčská inscenace reflektuje osobní zkušenosti dětí politických vězňů z doby komunistické totality a předává autentická svědectví o perzekuci, které byla vystavena celá rodina odsouzeného. Představení je doprovázeno vizuálními prvky i osobními výpověďmi členek spolku Dcery 50. let a nabízí jedinečnou možnost přímého kontaktu s pamětníky.

Dcery pod čepcem

Příběhy Dcer v době jejich dospívání, kdy první zkušenosti s navazováním kontaktů s chlapci byly provázeny nejenom typickými projevy tohoto věku a ovlivňovány tehdejší tradicemi této doby, studem, neznalostí a nevědomostí. Hlavním znakem pro Dcery byla však obava, jak přijme vyvolený skutečnost, že dívka pochází z rodiny, kde otec je dlouhodobě uvězněný a kde živitelem a hlavou rodiny je matka.

Programem provází Milena Kozumplíková.

Na závěr programu beseda zúčastněných.

17.30 hod. Kino Ponrepo, Bartolomějská 11, Praha 1

Historické mezníky Československa

 

Pátek 2. března

Patroni dne Vlasta Preislerová, Ing. František Šedivý, Leo Žídek, místopředsedové KPV ČR

14.00 hod. Hlavní sál Senátu PČR, Valdštejnské nám., Praha 1

Pod záštitou místopředsedy Senátu PČR Jaroslava Kubery

Mezinárodní konference  Odkaz hrdinů: Češi a Poláci ve společném boji proti nacismu a komunismu“

Moderuje historik PhDr. Tomáš Grulich

Program:

I. část Osobní svědectví a historická analýza

II. část Společná cesta československého a polského odboje  

III.  část Společenské setkání, číše vína

 

Sobota 3. března

Patroni dne Ing. František Šedivý, Leo Žídek, místopředsedové KPV ČR

14.00 hod. Porotní síň Vrchního soudu na Pankráci, Praha 4

Pod záštitou JUDr. Jaroslava Bureše, předsedy Vrchního soudu v Praze, a generálního ředitele Vězeňské služby ČR genmjr. PhDr. Petra Dohnala

Rekonstrukce politického procesu  „Kučera a spol.“

Životní příběh armádního generála Tomáše Sedláčka

Závěrečný seminář studentů Právnické fakulty Univerzity Karlovy v odborné gesci děkana Právnické fakulty UK Prof. JUDr. Jana Kuklíka.

Scénář a režie Mgr. Jan Řeřicha.

Odborná spolupráce PhDr. Alena Šimánková, PhDr. Aleš Kýr a Alena Kafková.

V rámci rekonstrukce byly se svolením autora, historika Jiřího Plachého, užity výňatky z knihy pamětí gen. T. Sedláčka „Vydržet!“

Armádní generál Ing. Tomáš Sedláček (8. ledna 1918 Vídeň — 27. srpna 2012 Praha)

Archivní stenozáznamy historických postav citují a ztvárňují studenti a absolventi Právnické fakulty Univerzity Karlovy:

16.30 hod. Vestibul Vazební věznice Pankrác

Pietní zastavení u pamětní desky obětem nacistické a komunistické totality

 

Neděle 4. března

Patroni dne Vlasta Preislerová, Leo Žídek, Ing. František Šedivý, místopředsedové KPV ČR

14.00 Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, Pražský hrad

Tradiční završení festivalu Mene Tekel — ekumenická bohoslužba za popravené, umučené a zemřelé politické vězně

Připraveno ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražským, Ekumenickou radou církví a Konfederací politických vězňů ČR.

Bohoslužbě bude předsedat pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka, OP

Vystoupí Smíšený pěvecký sbor ČVUT, katedrální sbor a sólisté. 

Váženým hostem bude J. Em. John kardinál Onaiyekan, arcibiskup Abuje, hlavního města Nigérie.

Skladbu bohoslužby připravil arcibiskupský ceremoniář, jáhen Mgr. Vojtěch Mátl.

Hudební dramaturgie MgA. Josef KšicaMgA. Jan Steyer.

Režijní a scenáristická spolupráce Mgr. Jan Řeřicha.

 

Výstava Cesty ke svobodě v ambitu kláštera Panny Marie Sněžné potrvá do 8. března.

Otevřeno denně 10.00—18.00 hod.

Vstup na programy Mene Tekel je volný.