Info pro školy

Verze pro tisk

Vyhlášen jedenáctý ročník výtvarné soutěže Mene Tekel

Organizátoři mezinárodního projektu proti totalitě Mene Tekel vyzývají k účasti na jedenáctém ročníku výtvarné soutěže s tématem Cesty ke svobodě.

Téma reflektuje poslání festivalu Mene Tekel s cílem podnítit mladou generaci k zamyšlení nad otázkami existence každého člověka v širším kontextu historických i soudobých událostí. Vyhlašovatelé zadáním nepřímo odkazují k Všeobecné deklaraci lidských práv a svobod, přijaté v Helsinkách Valným shromážděním OSN v prosinci 1948, a umožňují tak uchopit téma způsobem adekvátní znalostem, prožitkům, názorům a osobnostnímu profilu účastníků.

Termín uzávěrky je 15. ledna 2017

Soutěžní práce posoudí odborná porota, která vyhodnotí nejúspěšnější díla a umožní jejich prezentaci v době konání festivalu. Soutěžní práce zůstávají majetkem tvůrce a budou po skončení akce vráceny autorům.

Soutěž probíhá ve dvou disciplínách:

Soutěžní práce musí být čitelně označeny s uvedením názvu díla, jména a věku autora, vedoucího pedagoga, školy a kontaktního spojení.

Řádně označené soutěžní práce je třeba doručit nejpozději 15. ledna 2017 na adresu vyhlašovatele: Umění bez bariér, Mgr. Jan Řeřicha, Náplavní 7, 120 00 Praha 2.

O výsledku hodnocení odborné poroty budou laureáti včas informováni, aby se mohli dostavit k převzetí ocenění na vernisáži mezinárodního výstavního projektu v rámci XI. ročníku festivalu Mene Tekel.

Slavnostní vernisáž se uskuteční v pondělí 27. února 2017 ve 13.00 hod. v ambitu kostela Panny Marie Sněžné při klášteře Řádu menších bratří — františkánů, Praha 1, Jungmannovo náměstí 18 (metro B, stanice Můstek).

 

Oceňování dětí-autorů vítězných prací a vybrané práce účastníků výtvarné soutěže základních uměleckých škol v oborech volná tvorba a fotografie je možné si prohlédnout ve fotogalerii z vernisáže mezinárodního výstavního projektu Kde domov můj… v ambitu kláštera Panny Marie Sněžné.

 


 

Soubory ke stažení

Pro stáhnutí klikněte na odkaz pravým tlačítkem a z nabídky vyberte Uložit odkaz jako...