Info pro školy

Verze pro tisk

Vyhlášen dvanáctý ročník výtvarné soutěže Mene Tekel

Organizátoři mezinárodního projektu proti totalitě Mene Tekel vyzývají k účasti na dvanáctém ročníku výtvarné soutěže Cesty ke svobodě.

Téma reflektuje poslání festivalu Mene Tekel s cílem podnítit mladou generaci k zamyšlení se nad otázkami existence každého člověka v širším kontextu historických i soudobých událostí. Vyhlašovatelé zadáním nepřímo odkazují k Všeobecné deklaraci lidských práv a svobod, přijaté v Helsinkách Valným shromážděním OSN v prosinci 1948, a umožňují tak uchopit téma způsobem adekvátní znalostem, prožitkům, názorům a osobnostnímu profilu účastníků.

Termín uzávěrky je 21. ledna 2018

Soutěžní práce posoudí odborná porota, která vyhodnotí nejúspěšnější díla a umožní jejich prezentaci v době konání festivalu. Soutěžní práce zůstávají majetkem tvůrce a budou po skončení akce vráceny autorům.

Soutěž probíhá ve dvou disciplínách:

Soutěžní práce včetně přihlášky je třeba doručit nejpozději 21.  ledna 2018 na adresu vyhlašovatele: Umění bez bariér, Mgr. Jan Řeřicha, Náplavní 7, 120 00 Praha 2.

O výsledku hodnocení odborné poroty budou laureáti včas informováni, aby se mohli dostavit k převzetí ocenění na vernisáži mezinárodního výstavního projektu v rámci XII. ročníku festivalu Mene Tekel.

Slavnostní vernisáž se uskuteční v pondělí 26. února 2018 ve 13.00 hod. v ambitu kostela Panny Marie Sněžné, Praha 1, Jungmannovo náměstí 18 (metro B, stanice Můstek).

 

Soubory ke stažení

Pro stáhnutí klikněte na odkaz pravým tlačítkem a z nabídky vyberte Uložit odkaz jako...