Program pro školy

Verze pro tisk

Výzva k účasti na 15. ročníku výtvarné soutěže Mene Tekel

Organizátoři projektu Mene Tekel vyhlašují k 10. prosinci patnáctý ročník výtvarné soutěže Cesty ke svobodě.

Festival se uskuteční od 17. do 23. května 2021.

Mezinárodní projekt Mene Tekel je nekomerčním multidisciplinárním festivalem proti totalitě, pro paměť národa s cílem připomínat historické mezníky nejen naší země, ale i dalších států evropského společenství.

Téma výtvarné soutěže Cesty ke svobodě reflektuje poslání Mene Tekel v širším kontextu historických i soudobých událostí. Umožňuje tak nejmladší generaci vyjádřit uměleckými formami vztah k základním otázkám svobody, demokracie a lidských práv způsobem adekvátním znalostem, názorům, prožitkům a osobnostnímu profilu účastníků.

Termín uzávěrky je 31. března 2021.

Soutěžní práce posoudí odborná porota, která vyhodnotí nejúspěšnější díla a umožní jejich prezentaci v době konání festivalu. Výtvarné práce zůstávají majetkem tvůrce a budou po skončení akce vráceny autorům.

Soutěž probíhá ve dvou disciplínách:

Soutěžní práce musí být čitelně označeny s uvedením názvu díla, jména a věku autora, vedoucího pedagoga, školy a kontaktního spojení.

O výsledku hodnocení odborné poroty budou účastníci včas informováni, aby se mohli dostavit k převzetí ocenění na vernisáži mezinárodního výstavního projektu v rámci XV. ročníku festivalu Mene Tekel.

Slavnostní vernisáž se uskuteční v pondělí 12. dubna 2021 ve 13.00 hod. v ambitu kláštera u kostela Panny Marie Sněžné, Praha 1, Jungmannovo náměstí 18 (metro B, stanice Můstek).

Kontaktní osoba: Daniela Řeřichová, D.rerichova@seznam.cz, tel. 724227733, www.menetekel.cz

 

 

Soubory ke stažení

Pro stáhnutí klikněte na odkaz pravým tlačítkem a z nabídky vyberte Uložit odkaz jako...