Info pro školy

Verze pro tisk

Oceněné práce výtvarné soutěže Cesty ke svobodě

V rámci slavnostní vernisáže výstavního projektu Cesty ke svobodě v ambitu kláštera u kostela Panny Marie Sněžné byly 26. února oceněny výtvarné práce účastníků stejnojmenné soutěže.

Ceny předávala místopředsedkyně Konfederace politických vězňů ČR Vlasta Preislerová, předsedkyně Výboru pro kulturu ZHMP Eliška Kaplický Fuchsová a ředitel projektu Mene Tekel Jan Řeřicha.

Porota ohodnotila zaslané soutěžní práce takto:

Věková kategorie: 6—10 let

1. cena — Tirsa Šramlová: název Ke světlu (ZUŠ Praha 9, U Prosecké školy, vyučující MgA. Věra Mejtová)

2. cena -  skupinová práce: název Menu svobody I — Nicole Brychová, Dominik Valášek, Kristián Mašata, Aneta Zemková, Karolína Valášková, Sofie Johana Oulehlová, Alžběta Vondráčková, Sofia Burkhardtová, Žofie Kuthanová, Kristina Pěchová, Johana Pešková (ZUŠ Praha 7, Šimáčkova, vyučující Mgr. Jaroslava Plačková)

3. cena — Lea Springorumová: název Čekání — beznaděj (ZUŠ Praha 6, Nad Alejí, vyučující Mgr. Kateřina Ježková)

3. cena — Robert Hopjan: název Legiovlak — Cesta ke svobodě přes Transsibiřskou magistrálu (ZŠ Opava, Šrámkova, vyučující Mgr. Jana Chrásková)

Zvláštní cena — Sally Lancouchová: název Díky svobodě, o kterou maminka a tatínek bojovali v roce 1989, můžu dnes jet za babičkou do Berlína… (Mateřská škola Komenského, Uherské Hradiště, vyučující Bc. Veronika Němečková)

Zvláštní cena — Radim Pospíšil: název Cesta ke svobodě (ZŠ Salvátor, Valašské Meziříčí, vyučující: Mgr. Ludmila Cahová)

Zvláštní cena — Samuel Louda: název Teror (ZUŠ Praha 3, Štítného, vyučující ak. mal. Eva Mautnerová)

Zvláštní cena — Johana Muchková: název K výšinám (ZUŠ Marie Podvalové, Praha 9, vyučující Mgr. Klára Podlahová)

Zvláštní cena — skupinová práce: název Cesty ke svobodě — Lenka Bílá, Veronika Cepáková, Markéta Ellis, Martina Ellis, Tomáš Neve, Andrea Průšová, Jiří Sobotka, Kristýna Staňková, Bára Stellnerová, Tereza Vítková, Magdalena Pelouchová, Marianne Řeřichová, Eliška Mrázová, Matyas Řeřicha, Anna Janatová (ZUŠ Třeboň, vyučující MgA. Pavla Řeřichová)

Věková kategorie: 11-15 let

1. cena — Soňa Zválená: název Co nás spojuje (ZUŠ Praha 6, Nad Alejí, vyučující Mgr. Ivan Sládek)

2. cena — Emilie Bejčková: název Cesta za svobodou (ZUŠ Vadima Petrova, Praha 4, vyučující MgA. Matěj Zámečník)

2. cena — Klára Vachudová: název Cesta ke svobodě (ZUŠ Praha 3, Štítného, vyučující ak. mal. Helena Horálková)

3. cena — Eliška Charvátová: název Svoboda slova (ZUŠ Praha 10, Olešská, vyučující Mgr. Eva Hašková)

Zvláštní cena — skupinová práce žáků: název Naši letci v RAF — Vanesa Breitkopfová, Michal Ehler, Jana Hopjanová, Patricie Chrásková, Michael Milenov Iliev, David Kosmál, Michal Kosmál, Veronika Koudelová, Vojtěch Kroča, Lukáš Kůžel, Robin Pracný, Hana Silná, Eliška Stejskalová, Tereza Šanová, Matěj Šembera, Jakub Vostal (ZŠ Opava, Šrámkova, vyučující Mgr. Jana Chrásková)

Věková kategorie: nad 16 let

1. cena — Barbora Skokanová: název A stejně se osvobodíme (ZUŠ Praha 10, Olešská, vyučující Mgr. Eva Hašková)

2. cena — Veronika Jirásková: název FEEL FREE? FEEL SAFE? (ZUŠ Marie Podvalové, Praha 9, vyučující MgA. Jana Anděličová)

3. cena — Marianka Bouřilová: název Strach (ZUŠ Praha 6, Nad Alejí, vyučující Mgr. Iva Vodrážková)

Zvláštní cena - Valerie Fedorová: název Run away (Fakultní ZUŠ Hudební a taneční fakulty AMU, vyučující Mgr. Monika Švajková)

Cena festivalu 2018 — Nela Mičková: název Ukrytá svoboda (ZUŠ Praha 9, U Prosecké školy, vyučující MgA. Věra Mejtová)

Fotogalerie:

 

Nabídka programů pro školy

V rámci dvanáctého ročníku mezinárodního projektu Mene Tekel opět nabízíme programy vhodné pro výuku Vlastivědy, Dějepisu a analogických předmětů. Cílem je přiblížit novodobé dějiny prostřednictvím individuálních svědectví pamětníků významných událostí či historických mezníků dvacátého století. Programy jsou koncipovány se záměrem iniciování reflexe a debaty směřující k pochopení naší nedávné minulosti a jejího kritického zhodnocení.

 

Nabídka programů pro pro první stupeň ZŠ

Úterý 27.  února a středa 28. února 9.30 hod. Divadlo Minor, Praha 1, Vodičkova 6 

Program pro školy ve spolupráci s Divadlem Minor

To byl jen vtip!

Divadelní projekt vznikl z důvodu stále se zvyšující míry agresivity a šikany ve školách.

Jedná se o interaktivní představení založené na technice divadla fórum. Smyslem je předat dětem poznání, že pokud mohou změnit chod dění na jevišti, jsou toho schopny také ve skutečném životě.

Kde je hranice mezi legrací, drzostí a šikanou?

Ve sledovaném příběhu se děti setkají s postavami, které porušují hranice tak dlouho, až se něco přihodí…

Dětští diváci pak sami zahrají danou postavu a pokusí se změnit děj k lepšímu. Edukativní metodou rozpoznávají skrytá úskalí různých forem násilí a formují tak své postoje.

Režie: Michaela Váňová, odborná spolupráce Martin Sedláček a Ondřej Klíč, hudba Jan Malásek. Hrají: Barbora Černochová, Marcela Máchová, Gustav Hašek, Michal Šášinka

Objednávky přijímá Divadlo Minor   

 

Nabídka programů pro druhý stupeň ZŠ

Čtvrtek 1. března 10.00 hod. Kino Ponrepo, Bartolomějská 11,  Praha 1 

Svědectví Dcer 50. let

Interaktivní program společenství Dcery 50. let, které dlouhodobě spolupracuje se spolkem Storytelling.

Vypravěčská inscenace reflektuje osobní zkušenosti dětí politických vězňů z doby komunistické totality a předává autentická svědectví o perzekuci, které byla vystavena celá rodina odsouzeného. Představení je doprovázeno vizuálními prvky i osobními výpověďmi členek spolku Dcery 50. let a nabízí jedinečnou možnost přímého kontaktu s pamětníky.

Dcery pod čepcem

Příběhy Dcer v době jejich dospívání, kdy první zkušenosti s navazováním kontaktů s chlapci byly provázeny nejenom typickými projevy tohoto věku a ovlivňovány tehdejší tradicemi této doby, studem, neznalostí a nevědomostí. Hlavním znakem pro Dcery byla však obava, jak přijme vyvolený skutečnost, že dívka pochází z rodiny, kde otec je dlouhodobě uvězněný a kde živitelem a hlavou rodiny je matka.

Program pro školy připravil spolek Dcery 50. let

Na závěr programu beseda zúčastněných.

Vstup zdarma.

Z důvodu kapacity sálu a koordinace míst je nutné účast předem zajistit na e-mailu: D.rerichova@seznam.cz nebo info@menetekel.cz

 

Doprovodný program v rámci volnočasových aktivit

Výstava Cesty ke svobodě

Ambit kláštera Panny Marie Sněžné, Praha 1, Jungmannovo nám. 1

Scénář, režie a produkce MgA. Daniela Řeřichová a Mgr. Jan Řeřicha. Kurátor Mgr. Michal Kuchta

Výstava Cesty ke svobodě v ambitu kláštera Panny Marie Sněžné potrvá do 8. března.

Otevřeno denně 10.00—18.00 hod. Vstup volný.

 

Vyhlášen dvanáctý ročník výtvarné soutěže Mene Tekel

Organizátoři mezinárodního projektu proti totalitě Mene Tekel vyzývají k účasti na dvanáctém ročníku výtvarné soutěže Cesty ke svobodě.

Téma reflektuje poslání festivalu Mene Tekel s cílem podnítit mladou generaci k zamyšlení se nad otázkami existence každého člověka v širším kontextu historických i soudobých událostí. Vyhlašovatelé zadáním nepřímo odkazují k Všeobecné deklaraci lidských práv a svobod, přijaté v Helsinkách Valným shromážděním OSN v prosinci 1948, a umožňují tak uchopit téma způsobem adekvátní znalostem, prožitkům, názorům a osobnostnímu profilu účastníků.

Termín uzávěrky je 21. ledna 2018

Soutěžní práce posoudí odborná porota, která vyhodnotí nejúspěšnější díla a umožní jejich prezentaci v době konání festivalu. Soutěžní práce zůstávají majetkem tvůrce a budou po skončení akce vráceny autorům.

Soutěž probíhá ve dvou disciplínách:

Soutěžní práce včetně přihlášky je třeba doručit nejpozději 21.  ledna 2018 na adresu vyhlašovatele: Umění bez bariér, Mgr. Jan Řeřicha, Náplavní 7, 120 00 Praha 2.

O výsledku hodnocení odborné poroty budou laureáti včas informováni, aby se mohli dostavit k převzetí ocenění na vernisáži mezinárodního výstavního projektu v rámci XII. ročníku festivalu Mene Tekel.

Slavnostní vernisáž se uskuteční v pondělí 26. února 2018 ve 13.00 hod. v ambitu kostela Panny Marie Sněžné, Praha 1, Jungmannovo náměstí 18 (metro B, stanice Můstek).

 

Soubory ke stažení

Pro stáhnutí klikněte na odkaz pravým tlačítkem a z nabídky vyberte Uložit odkaz jako...