Info pro školy

Verze pro tisk

 

Vyhlášen jedenáctý ročník výtvarné soutěže Mene Tekel

Organizátoři mezinárodního projektu proti totalitě Mene Tekel vyzývají k účasti na jedenáctém ročníku výtvarné soutěže s tématem Cesty ke svobodě.

Téma reflektuje poslání festivalu Mene Tekel s cílem podnítit mladou generaci k zamyšlení nad otázkami existence každého člověka v širším kontextu historických i soudobých událostí. Vyhlašovatelé zadáním nepřímo odkazují k Všeobecné deklaraci lidských práv a svobod, přijaté v Helsinkách Valným shromážděním OSN v prosinci 1948, a umožňují tak uchopit téma způsobem adekvátní znalostem, prožitkům, názorům a osobnostnímu profilu účastníků.

Termín uzávěrky je 15. ledna 2017

Soutěžní práce posoudí odborná porota, která vyhodnotí nejúspěšnější díla a umožní jejich prezentaci v době konání festivalu. Soutěžní práce zůstávají majetkem tvůrce a budou po skončení akce vráceny autorům.

Soutěž probíhá ve dvou disciplínách:

Soutěžní práce musí být čitelně označeny s uvedením názvu díla, jména a věku autora, vedoucího pedagoga, školy a kontaktního spojení.

Řádně označené soutěžní práce je třeba doručit nejpozději 15. ledna 2017 na adresu vyhlašovatele: Umění bez bariér, Mgr. Jan Řeřicha, Náplavní 7, 120 00 Praha 2.

O výsledku hodnocení odborné poroty budou laureáti včas informováni, aby se mohli dostavit k převzetí ocenění na vernisáži mezinárodního výstavního projektu v rámci XI. ročníku festivalu Mene Tekel.

Slavnostní vernisáž se uskuteční v pondělí 27. února 2017 ve 13.00 hod. v ambitu kostela Panny Marie Sněžné při klášteře Řádu menších bratří — františkánů, Praha 1, Jungmannovo náměstí 18 (metro B, stanice Můstek).

 


Oceňování dětí-autorů vítězných prací a vybrané práce účastníků výtvarné soutěže základních uměleckých škol v oborech volná tvorba a fotografie je možné si prohlédnout ve fotogalerii z vernisáže mezinárodního výstavního projektu Kde domov můj… v ambitu kláštera Panny Marie Sněžné.

 

Výtvarná soutěž Mene Tekel 2016 — oceněné práce

Věková kategorie 6—10 let

1. cena — Jakub Skokan: název Podzim na naší chalupě (ZUŠ Olešská, Praha 10, vyučující Mgr. Eva Hašková)
1. cena — Tereza Havlíková: název Kde domov můj… (ZUŠ  Marie Podvalové, Praha 9 — Čakovice, vyučující MgA. Jana Anděličová)
2. cena — Anežka Doudová: název Moje rodina (ZUŠ Sedlčany, vyučující Mgr. Lenka Feldsteinová)
2. cena - Marie Pelouchová, Markéta Ellis, Matyas Řeřicha, Martin Matějíček: název Krajina na kraji (ZUŠ Třeboň, vyučující MgA. Pavla Řeřichová)
3. cena — Veronika Nejedlá: název Kněžna Libuše (ZUŠ Klapkova, Praha 8, vyučující Mgr. Andrea Medunová Součková)

Věková kategorie 11-15 let

1. cena — Jana Hopjanová: název Mým domovem je má rodná Opava (ZŠ Šrámkova, Opava, vyučující Mgr. Jana Chrásková)
1. cena — Elizabeth Zaltsman: název Zrcadlení (ZUŠ Štítného, Praha 3, vyučující ak. mal. Helena Horálková)
2. cena — Sára Veselá: název S nadějí (ZUŠ Blatiny, Praha 6, vyučující Zlatica Grznárová)
3. cena — Johana Seemanová: název Podoby české krajiny (ZUŠ Olešská, Praha 10, vyučující Mgr. Eva Hašková)
3. cena — Šárka Slabá a Anna Fulínová: název Kde domov můj… (ZUŠ Ilji Hurníka, Praha 2, vyučující MgA. Štěpán Růžička)

Věková kategorie: nad 16 let

1. cena — Štěpán Pecka: název Soumrak v našem sadu (ZUŠ Sedlčany, vyučující  Mgr. Lenka Feldsteinová)
2. cena — Veronika Zpěváková: název Syrský Betlém (ZUŠ Štítného, Praha 3, vyučující ak. mal. Helena Horálková)
3. cena — Nikola Rosenthalová: název Hrabáč a jeho rodina (ZUŠ Marie Podvalové, Praha 9 — Čakovice, vyučující MgA. Jana Anděličová)

Kategorie Fotografie

1. cena — Ondřej Kymla: název Domovina (ZUŠ Sedlčany, vyučující Mgr. Lenka Feldsteinová)
2. cena — Skupinová práce: název Barvy našeho domova (Štěpán Brothánek, Veronika Cepáková, Oliver Dráb, Markéta Ellis, Martina Ellis, Nela Hloušková, Luca Marn, Eliška Mrázová, Martin Matějček, Tomáš Neve, Magdalena Pelouchová, Marie Pelouchová, Matyas Řeřicha, Zuzana Valentová; ZUŠ Třeboň, vyučující MgA. Pavla Řeřichová)

Zvláštní cena:

Cena poroty:

 

Nabídka programů pro školy v rámci desátého ročníku mezinárodního projektu MENE TEKEL

Úterý 23. února

Ve spolupráci s Divadlem Minor

9.30 hod. Divadlo Minor, Praha 1, Vodičkova 6

Jak kohouti obarvili svět

Žila byla jedna rodina a v té rodině tři děti. A maminka s tatínkem. Ti byli možná trochu výstřední, ale zato uměli vyprávět krásné příběhy. Jenom ty nezvané návštěvy kdyby pořád nechodily…

Režisér Jakub Vašíček a dramaturg Tomáš Jarkovský adaptovali pro divadlo pohádky Martina Jirouse, Františka Stárka a Jany Veselé. Příběh o rodině, která je násilně rozervána, když otce odvedou do vězení a matka zůstává sama doma s dětmi, rámuje příběhy o vzdoru vůči režimu, vůči nesmyslným zákazům a nespravedlivým represím.
Výběr a dramatizace příběhů, na kterých chtěli autoři ukázat dětem zrůdnost a nesmyslnost minulého režimu, je promyšlená a inscenace rozhodně není dětsky patetická.

Objednávky vstupenek v divadle Minor.

 

Středa 24. února

10.00 hod. Kino Ponrepo, Bartolomějská 11, Praha 1

Stopy ve sněhu /Stopy v snehu/

Dokument, 52 minut, Slovenská republika
Námět: Ondrej Krajňák, scénář a režie: Slavomír Zrebný
Produkce a distribuce: Ústav pamäti národa

Dokumentární film o pašování  literatury do Česloslovenska v období nesvobody.
Komunistický režim v Československu neumožňoval občanům svobodný přístup k informacím. Jen v padesátých letech bylo v Československu zlikvidováno okolo 28 milionů knih, mnoho autorů bylo zakázaných a byla zřízena cenzura.
Film mapuje nejen samotné pašování, ale také tisk knih, samizdatů a jejich distribuci.

Ústředním motivem je příběh tří kamarádů, kteří se zapojili do pašování literatury přes hory. V roce 1983 byli zatčeni, uvězněni a následně odsouzeni. Soudní proces vyvolal protesty veřejnosti a na mezinárodním poli se jich zastal dokonce americký prezident Ronald Reagan.

Film analyzuje fenomén pašování literatury a objasňuje motivace lidí, kteří nezištně riskovali vlastní svobodu, aby napomohli k vnitřní svobodě a poznání ostatních.

Za účasti tvůrčí delegace a pana Branislava Borovského, jednoho z hlavních aktérů filmu. Beseda s diváky.

Vstup zdarma. Z důvodu kapacity sálu a koordinace míst je nutné účast předem zajistit na e-mailu: D.rerichova@seznam.cz nebo info@menetekel.cz

 

Pátek 26. února

10.00 hod. Kino Ponrepo, Bartolomějská 11, Praha 1

Slovosledi: Zrezivělé dětství

Může dětství zrezivět? Pokud ze dne na den zmizí z našeho života milovaná bytost, pak se strojek v hodinkách dětství zasekne a všechno je najednou jiné. Vyprávění o dětech, jejichž rodiče se v 50. letech 20. století stali obětí politických procesů. O jejich dětských snech a přáních a o tom, jak jiný je svět, do kterého jsme se narodili my.

Vypravěčská inscenace je složena ze skutečných příběhů a vykresluje dobu ze vzpomínek pamětníků takovou, jaká doopravdy byla. Vypravěčky zavedou studenty vyšších ročníků ZŠ a středních škol do prostředí nesvobody a představí pocity podobně starých i mladších dětí z doby 50. let 20. století. Studenti tak budou mít možnost prostřednictvím osudů neznámých hrdinů lépe porozumět tomu, jak vypadal život v době totality a porovnat ho s tím, co znají dnes v demokratické zemi.

Inscenace byla nazkoušení metodou storytellingu a vznikla ve spolupráci spolku Storytelling a organizace Dcery.
Lektor: Barbora Schneiderová
Vypráví: Markéta Holá, Petra Horváthová, Eva Burešová
Délka: 45 minut

Střípky z projektu Dcery 50. let

natočených studenty FAMU s dcerami politických vězňů jako dokument událostí padesátých let minulého století v jejich příbězích a vzpomínkách. Projekt je určen k výuce novodobé historie na školách a poukazuje na zrůdnost totalitních ideologií.
Natočeno ve spolupráci s občanským sdružením DMS (Dokumenty, mládež § společnost)
Délka: 30 minut


Moderovaná živá diskuse vystupujících se studenty a účastníky programu.
Délka: 30 minut

Vstup zdarma. Z důvodu kapacity sálu a koordinace míst je nutné účast předem zajistit na e-mailu: D.rerichova@seznam.cz nebo info@menetekel.cz

 

Další programy vhodné pro školy

Sobota 27. února

18.00 hod. Vršovické divadlo MANA, Moskevská 967/34, Praha 10 

Koncert hudební skupiny Missa-Karel Kryl revival

Sedmičlenná skupina Missa vznikla v květnu 1999 a téměř od počátku hraje písně Karla Kryla folkově upravené pro více nástrojů. Komponovaná vystoupení dotváří projekce, verše i aktuální glosy.

Kapela dosud odehrála přes 200 koncertů a vydala dvě CD (2002 a 2009). Kapelu vede Jan Tomsa, členy jsou Martin Rubáš, Lenka Smejkalová, Madla Vachulová, Dana Klásková, Michael Plachý, Iva Kolářová.

Vstup zdarma

Ambit kláštera Panny Marie Sněžné, Praha 1, Jungmannovo nám. 18

Šestidílný výstavní projekt Kde domov můj…

23. února — 3. března 2016
Denně od 10 do 18 hodin, vstup zdarma

 

********

Vyhlášen desátý ročník výtvarné soutěže Mene Tekel

Organizátoři mezinárodního projektu proti totalitě Mene Tekel vyzývají k účasti na desátém ročníku výtvarné soutěže, jejímž tématem je Kde domov můj…

Téma reflektuje poslání festivalu Mene Tekel s cílem podnítit mladou generaci k zamyšlení nad otázkami existence každého člověka v širším kontextu historických i soudobých událostí. Vyhlašovatelé zadáním nepřímo odkazují k Všeobecné deklaraci lidských práv a svobod, přijaté v Helsinkách Valným shromážděním OSN v prosinci 1948, a umožňují tak uchopit téma způsobem adekvátní znalostem, prožitkům, názorům a osobnostnímu profilu účastníků.

Termín uzávěrky je 18. ledna 2016. 

Soutěžní práce posoudí odborná porota, která vyhodnotí nejúspěšnější díla a umožní jejich prezentaci v době konání festivalu. Soutěžní práce zůstávají majetkem tvůrce a budou po skončení akce vráceny autorům.

Soutěž probíhá ve dvou disciplínách:

Soutěžní práce musí být čitelně označeny s uvedením názvu díla, jména a věku autora, vedoucího pedagoga, školy a kontaktního spojení.

Řádně označené soutěžní práce je třeba doručit nejpozději 18. ledna 2016 na adresu vyhlašovatele: Umění bez bariér, Mgr. Jan Řeřicha, Náplavní 7, 120 00 Praha 2.

O výsledku hodnocení odborné poroty budou laureáti včas informováni, aby se mohli dostavit k převzetí ocenění na vernisáži mezinárodního výstavního projektu v rámci X. ročníku festivalu Mene Tekel.

Slavnostní vernisáž se uskuteční v pondělí 22. února 2016 ve 13.00 hod. v ambitu kostela Panny Marie Sněžné při klášteře Řádu menších bratří — františkánů, Praha 1, Jungmannovo náměstí 18 (metro B, stanice Můstek).

 

Soubory ke stažení

Pro stáhnutí klikněte na odkaz pravým tlačítkem a z nabídky vyberte Uložit odkaz jako...