Program 2022

Verze pro tisk

Program XVI. ročníku Mene Tekel 17. — 23. října 2022

Prolog festivalu

Pondělí 26. září

17.00 Ambit kláštera františkánů u Panny Marie Sněžné,
Jungmannovo náměstí 18, Praha 1

Vernisáž výstavy Století mučedníků

Dějiny 20. století byly poznamenány vzestupem totalitních ideologií a následným potlačováním lidských práv. Mezi miliony perzekvovaných patřili křesťané různých vyznání, kteří obětovali svůj život a přinesli svědectví o své víře.

Výstava představuje 27 osobností z různých evropských států, které zasvětily svůj život službě Bohu, lidem a společnosti. 

Českou verzi a katalog výstavy připravilo Muzeum paměti XX. století ve spolupráci s Platformou evropské paměti a svědomí. Po Albánii, Estonsku, Francii, Maďarsku, Polsku a Rumunsku je výstava poprvé prezentována v České republice.

Autoři: Artur Aleksiejuk / Luigi Aluisi O.F.M / Maria Axinte / Wojciech Bednarski / Volodymyr Birchak / Petr Blažek / Cor Faber / Jožica Friedrich / Marta Georgieva / Isó Gergely / Yana Hrynko / Łukasz Kamiński / Iryna Kurhanska / Merita Mece / Marge-Marie Paas / Greta Paskočiumaitė / Jaroslav Slašťan / Immanuel Volkonski

Výstava potrvá do 22. října 2022, vstup zdarma.

Původní anglickou verzi výstavy připravila Platforma evropské paměti a svědomí v roce 2021. 

Online anglická verze je dostupná zde: www.centuryofmartyrs.eu

 

Pondělí 17.10.

15.00 Nám. Míru, Praha 2 

Vernisáž výstavy Střípky revoluce

Výstavu zahájí starostka městské části Praha 2 Ing. Alexandra Udženija

Program uvede Debora Štolbová

Vystoupí harmonikářka Lucie Eva Doušová

Každý, kdo zažil listopad 1989, má svůj vlastní příběh sametové revoluce. 

Výstava nejen představí průběh této dějinné události, ale také odvypráví několik strhujících příběhů. Panely navíc obsahují prvky tzv. rozšířené reality, díky nimž „ožijí“ v mobilních telefonech.

Celý cyklus uzavírá panel reflexí — sametovou revoluci hodnotí dva pamětníci- politická vězeňkyně a příslušník StB. Otevírají tak diskusi, nakolik odlišně mohou zlomovou událost našich dějin vnímat různé skupiny obyvatelstva. 

Výstavu zpracovala nezisková organizace Post Bellum.

19.00 Kino Mat, Karlovo nám. 19, Praha 2 

Slavnostní zahájení festivalu Mene Tekel

Programem provází Debora Štolbová.

Vystoupení zástupců spolupořádajících organizací.

Česká premiéra dokumentu Evy Tomanové Syn nepřítele státu.

Účast filmové delegace.

Zanedlouho  uplyne sedm desetiletí od jednoho z největších  politických procesů v naší zemi. Před Nejvyšším soudem v Praze tehdy stanulo 14 obžalovaných komunistických funkcionářů. Mezi nimi byl i Otto Šling.

Soud odsoudil jedenáct z nich k trestu smrti, k propadnutí majetku a ke ztrátě čestných práv občanských. 

Karel Šling je posledním přímým potomkem popravených.

Svého otce nikdy nepoznal, a přesto mu narýsoval celý život.

Jako syn vlastizrádce popraveného komunisty byl od dětství vystaven perzekuci a šikaně.

Karel se od komunistů distancoval mj. podpisem Charty 77. Na nátlak StB se vystěhoval do Anglie, kde žije dodnes.

Poprvé se stali jeho příbuzní nepřáteli státu jako poloviční Židé za nacistického Německa. Podruhé to bylo v procesu s R. Slánským, který  3. 12. 1952 skončil popravou jeho otce.

Film vypovídá nejen o osobním traumatu jedné z druhotných obětí komunistického režimu, ale zároveň o smutné kapitole našich dějin z hlediska vyrovnání se s minulostí.

Účastní se filmová delegace.

 

Úterý 18.10.

10.00 Kino Mat, Karlovo nám. 19, Praha 2 

Interaktivní program pro školy

Televizní obrazovka patří pracujícím

Jak se projevovaly komunistická ideologie a propaganda před sametovou revolucí 1989 v médiích a především ve zpravodajství a uměleckých pořadech Československé televize.

Ukázky dobových programů, diskuse s diváky.

Připravili Prof.  MgA. Martin Štoll, Ph.D., PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., MgA. Daniel Růžička

 

14.00 Kino Mat  

Příběhy Dcer padesátých let

Autentická svědectví dětí politických vězňů.

Projekce filmu Se ctí napříč režimy

Časosběrný snímek režiséra Martina Studeckého vznikal mezi lety 2016 a 2021. 

Hana Truncová (1924-2022) vyrůstala za první republiky v česko-německo-židovském prostředí města Teplice. Příchod nacistů a později komunistů naprosto změnil život jí i jejím nejbližším. Navzdory osobním obětem se postavila aroganci totalitní moci a tajně pomáhala lidem, které doba likvidovala. Co člověka nutí riskovat vše, aby pomohl druhým? Jakou roli hraje výchova, vzdělání a přátelé? 

Připraveno v součinnosti s Janou Arbanovou, Marií Janalíkovou, Milenou Kozumplíkovou a Petrem Fišerem.

 

Středa 19.10.

10.00 Kino Mat, Karlovo nám. 19, Praha 2 

Interaktivní program pro školy

Projekce filmu režisérky Very Lackové Jak jsem se stala partyzánkou

Dokument o Romech v odboji, kteří bojovali za naši svobodu a upadli do úplného zapomnění, a zemřeli tak podruhé.

Film oslovil svou autentičností diváky  v  zahraničí i u nás — mezinárodní premiéru měl na prestižním festivalu goEast ve Wiesbadenu, na němž získal cenu Award of the Federal Foreign Office for Cultural Diversity.

Režisérka Vera Lacková, pravnučka romského partyzána Jána Lacka, vypráví příběh svého pradědy a zároveň pátrá po osudech dalších romských partyzánů, kteří během druhé světové války bojovali na území Slovenského státu v řadách odboje. Zjišťuje nová, dosud nezveřejněná fakta, a objevuje potomky romských partyzánů, z nichž někteří ani historii své rodiny neznali.

Beseda s autorkou filmu.

 

14.00 Hlavní sál Senátu Parlamentu České republiky, Praha 1 Valdštejnské nám.

Konference Solidarita, právo a zodpovědnost v kontextu novodobých dějin

Vstup pouze na pozvánky.

Záštita RNDr. Jitka Seitlová, místopředsedkyně Senátu PČR.

Moderuje PhDr. Petr Kostka.

Vystoupí

     Naše dědictví a propojení společnosti

Přestávka, Coffee break

Prezentace knihy PhDr. Olgy Sozanské Poslední prvotina

Autorka s lehkostí, vtipem a upřímností líčí svoje dětství v padesátých letech. Nesoudí, konstatuje. Dětskýma, udivenýma očima se dívá na svět kolem sebe. Absurditu života v komunismu má čtenář jak na dlani. Olga Sozanská nezlehčuje těžkosti, které rodina kvůli komunistickému režimu musí snášet, ale ani si křivdy nehýčká.

Knihu představí PhDr. Petr Blažek, Ph.D.

Čtení ukázek, autogramiáda.

Konference je streamována.

19.00 Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1

Rehabilitace generála Syrového

Postava Jana Syrového, bývalého ministra obrany a předsedy československé vlády od 22. září do 30. listopadu 1938, je spojována s obdobím národního ponížení v důsledku Mnichovské dohody. Poválečná éra, kdy byl generál Syrový odsouzen k dvacetiletému trestu těžkého žaláře, ke ztrátě vojenské hodnosti a propadnutí jmění, tvoří kapitolu z hlediska národních osudů ještě problematičtější. Současná česká justice, která se od roku 2021 zabývala jeho kauzou a nakonec letos očistila Syrového jméno, se tím zákonitě vyslovila i k jeho historické roli a povaze doby, kdy tento muž politicky působil i strádal. 

S peripetiemi spojenými s úsilím o generálovu rehabilitaci návštěvníky seznámí historik Jaroslav Rokoský, advokát rodiny Syrových Lubomír Müller a Jan Syrový, jeden z žijících potomků generálova rodu. Moderuje David Svoboda. 

Připravilo Muzeum paměti XX. století.​

Čtvrtek 20.10.

10.00 Kino Mat, Karlovo nám. 19, Praha 2 

Interaktivní program pro školy

Můj krok pro mír a solidaritu

 

Připraveno ve spolupráci s Internation Women´s Peace Group.

Cílem pořadu je prostřednictvím umění přiblížit problematiku války a míru mladým lidem.
V tanečním představení tvoří uprchlíci z Ukrajiny celistvý tým s českými účastníky. Interaktivní část představení umožňuje setkání s mladými lidmi z řad uprchlíků, kteří studovali, měli své koníčky, přátele, prostě žili své životy jako jejich vrstevníci v České republice, dokud se jejich osudy dramaticky nezměnily v důsledku války.

 

20.00 Kino Mat, Karlovo nám., Praha 2 

Večer pro Lotyšsko

Záštitu převzala velvyslankyně Dr. Sc. Pol. Gunta Pastore.

Projekce filmu Moje nejoblíbenější válka.

Animovaný dokument přibližuje autorčiny vzpomínky na dětství v Sovětském svazu v době studené války. Poutavý osobní příběh o dospívání a hledání vlastní identity, pravdy a loajality. Nejdříve se s malou Ilze setkáváme na farmě jejího dědečka, kde si hraje na válku, a následně je konfrontována s hrůzami válečných hrozeb ve škole. 

Film je promítán s českými titulky a po skončení následuje beseda.

 

Pátek 21. 10.

19.00 Velký sál, Novoměstská radnice, Karlovo nám. 1/23, Praha 2 

Jazzový koncert

Spolupořádá městská část Praha 2.

Programem provází místostarosta Ing. Jaroslav Šolc.

Jazz jako symbol svobody, souznění a solidarity nemůže na festivalu Mene Tekel chybět.

Letos uslyšíme Petru Kohoutovou, rodačku z Podskalí, která má na svém uměleckém kontě mj. účast v muzikálech a mnoha uskupeních, např. Chorea Bohemica, Musica Antiqua Praha, Originální Pražský Synkopický Orchestr, Melody Makers OH, Sestry Havelkovy aj.

Petra Kohoutová přivede na pódium své žáky z Hudebně dramatického oddělení Pražské konzervatoře: jsou jimi Alisa Gertsovskaya, Maxmilián Kocek a Mikuláš Matoušek.

Společně s The Swing zazpívají písně swingové, židovské a muzikálové za doprovodu Jany Vychodilové klavír), Jiřího Růžičky (klavír) a Víta Fialy (kontrabas).

The Swings, pánské vokální kvarteto, u jehož zrodu v roce 1990 stál jazzový zpěvák a skladatel Petr Hanzlík, představí českou i americkou swingovou klasiku v originálním aranžmá.

Petr Hanzlík se zabývá také vlastní tvorbou, kde čerpá především z baroka a jazzu, a podílí se na hudební dramaturgii činoherních děl.

Obsazení: Petr Hanzlík- kapelník, aranžmá, zpěv, Pavel Švestka- zpěv, housle, foukací harmonika, Petr Jindra- zpěv, kytara, Jiří Hruška- zpěv.

 

Neděle 23. 10.

14.00 Kostel sv. Ignáce, Karlovo nám., Praha 2

Ekumenická bohoslužba za oběti totalit

Připraveno ve spolupráci s Ekumenickou radou církví a Římskokatolickou duchovní správou kostela sv. Ignáce, Praha 2.

Bohoslužbě bude předsedat Mgr. Daniel Ženatý, předseda Ekumenické rady církví a synodní senior Českobratrské církve evangelické.

Ceremonii bohoslužby připravili generální sekretář ERC ThDr. Petr Jan Vinš, rektor kostela P. František Hylmar a politický vězeň 50. let pan Leo Žídek.

xxxxxxxxxxxxxxx

V průběhu festivalu autogramiády, besedy, setkávání, pietní akt

 
 
https://