Aktuálně

 1. Jáchymovské peklo: odkaz i varování

  • Datum: 3. 6. 2013 v 11.27,
  • Již po čtyřiadvacáté se ve dnech 24. a 25. května konal pietní akt, připomínající utrpení lidí, kteří v padesátých letech minulého století nuceně pracovali v uranových dolech na Jáchymovsku. Pracovními tábory tehdy prošlo na 70 tisíc vězňů.

   Zástupci Mene Tekel spolu s velkou rodinou muklů uctili památku všech, kteří za cenu osobních obětí vzdorovali komunistické totalitě. Více uvnitř článku…

 2. Ozvěny Mene Tekel v Třeboni

  • Datum: 17. 5. 2013 v 11.19,
  • V rámci každoročního putování vybraných programů Mene Tekel po různých regionech se v pátek 14. června koná v lázeňském městě Třeboň vzpomínková akce Odkaz budoucím generacím, vztahující se k tragické historické zkušenosti Lotyšské republiky. Po podepsání tzv. Paktu Molotov-Ribbentrop 23. srpna 1939 Lotyšsko připadlo do sféry strategických zájmů SSSR. Během noci z 13. na 14. června 1941 byly desítky tisíc obyvatel Lotyšska násilně deportovány na Sibiř. O dopadu této zločinné akce na osudy obyvatel vypovídá sugestivní výstavní projekt „Dopisy ze Sibiře napsané na březové kůře“. Vernisáž zahájí velvyslanec Lotyšské republiky v ČR J.E. Kaspars Ozolinš za účasti představitelů lázeňského města Třeboň, doprovodný kulturní program připravila Základní umělecká škola Třeboň. Více uvnitř článku…

 3. Australský časopis o festivalu

  • Datum: 17. 5. 2013 v 11.07,
  • Mene Tekel má velmi dobré renomé v různých částech světa a je škoda, že četné nabídky zahraničních zájemců o účast na festivalu nemohou bohužel organizátoři akceptovat z důvodu omezeného finančního rozpočtu.

   Článek z lotyšského krajanského časopisu v Austrálii naleznete uvnitř článku

 4. Básník Rudolf Dobiáš na adresu Mene Tekel

  • Datum: 22. 3. 2013 v 10.58,
  • Náledující poselství patří všem spolupracovníkům a sympatizantům festivalu.

   Vážená  pani Řeřichová a vážený pán Řeřicha.
   Tri týždne mi trvalo, kým som našiel slová, ktorými sa pokúšam pomenovať svoje pocity z tohtoročného Mene Tekel.

   Je to sedem rokov práce na stavbe chrámu, zasvätenému martýrom dvadsiateho
   storočia.
   Sedem symfónií, venovaných tým, ktorí v nepriateľskom obkľúčení nekapitulovali, lebo verili, že pravda a láska zvíťazia.

   Sedem pokračovaní nedokončeného príbehu miliónov statočných mužov a žien a sirôt žijúcich rodičov.
   Sedemkrát vstala ukrižovaná pravda z hrobu a ukázala sa tým, čo nestratili nádej i náhodným okoloidúcim, hľadajúcim nádej.

   Ďakujem Vám aj v mene navždy umlčaných, lebo ich hlas je počuť najďalej.
   S úctou
   Rudolf Dobiáš

 5. Sedmý ročník skončil, ať žije Mene Tekel 2014!

  • Datum: 12. 3. 2013 v 11.27,
  • Letošní festival byl provázen mimořádným zájmem návštěvníků, kteří ocenili široký programový záběr i profesionální realizaci celotýdenního projektu. Poděkování patří všem spolupracovníkům a sympatizantům, bez jejichž obětavé podpory by festival nemohl plně dostát svým cílům. Více uvnitř článku…

 6. Mene Tekel 2013 — ze záznamu na ČT24

 7. Slovenská Konfederácia aktuálně k festivalu

  • Datum: 2. 3. 2013 v 20.54,
  • V posledním čísle dvouměsíčníku „Naše svedectvo“, vydávaném Konfederácií politických väzňov Slovenska vyšel rozhovor s dramaturgyní festivalu Danielou Řeřichovou. Více uvnitř článku…

 8. Reportáž o Mene Tekel od nezávislé televize NTD

  • Datum: 28. 2. 2013 v 11.03,
  • V Praze probíhá 7. ročník festivalu proti totalitě a násilí „Mene Tekel“. Vznikl jako reakce na nezájem společnosti o osud politických vězňů padesátých let, ale i na absenci výuky o tomto období ve školském systému. Sedmidenní festival je otevřenou platformou pro autentická svědectví, uměleckou reflexi i odbornou analýzu doby komunistické diktatury. Více v odkazu na videoreportáž V Praze probíhá festival, který je "trnem v oku" komunistům.

 9. Přímé přenosy na ČT24 z Mene Tekel

  • Datum: 27. 2. 2013 v 8.30,
  • V úterý 26. února se konala od 10:00 hod. v promítací síni Ponrepo diskuse Umění v nesvobodě — Svědomí umělce, kterou v přímém přenosu přenášela ČT24 Kultura on-line, kde si diskusi můžete pustit i ze záznamu. Ve spolupráci s ČT24 můžete vidět v přímém přenosu také rekonstrukci soudního procesu s Karlem Peckou, spisovatelem a politickým vězněm 50. let. V hlavní roli vystoupí herec Divadle bez zábradlí Petr Pospíchal, ostatní postavy ztvární posluchači PF UK. Kdy a kde: 2. 3. od 14:00 hod. v porotní síni Vrchního soudu v Praze na Pankráci. Více o přenosech najdete v článku Co je KULTURA ON-LINE.

 10. Svatovítská katedrála k poctě politických vězňů

  • Datum: 12. 2. 2013 v 12.24,
  • Na závěr festivalu v neděli 3. března ve 14 hodin se uskuteční ekumenická bohoslužba za popravené, umučené a zemřelé politické vězně. Modlitby pronesou pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka, Joel Ruml, synodní senior Českobratrské církve evangelické a předseda Ekumenické rady církví, Daniel Fajfr, předseda Rady Církve bratrské a první místopředseda Ekumenické rady církví, Zdeněk Eberle, místopředseda Rady Evangelické církve metodistické, vladyka Kryštof, metropolita Pravoslavné církve. Kazatelem je Mons. Václav Malý, světící biskup pražský. Spoluúčinkuje pěvecký sbor ČVUT pod vedením sbormistra Jana Steyera. Katedrální žestě — umělecký vedoucí Josef Zámečník, varhany — Josef Kšica.

   Součástí bohoslužby je scénický tanec na téma Stabat Mater Antonína Dvořáka v podání Základní umělecké školy Jaroslava Kociána z Ústí nad Orlicí.

 11. Řekni ďáblovi ne

  • Datum: 10. 2. 2013 v 21.16,
  • Jedním z hlavních záměrů Mene Tekel je iniciovat mladou generaci k vyjádření vlastního názoru na mravní otázky lidské existence. Letošní projekt spolupráce studentů, kteří se svými díly přihlásili k tématu „Umění v nesvobodě“, zaštítil prorektor pro studijní záležitosti Akademie výtvarných umění v Praze Prof. Vladimír Kokolia. Návštěvníci výstavy v Křížové chodbě Karolina budou moci posoudit, jak posluchači AVU Sylva Březnová (Ateliér sochy I Jaroslava Róny), Jaroslav Fritsch (Ateliér malby I prof. Jiřího Sopka), Michal Janiga (Ateliér figurálního sochařství prof. Jana Hendrycha), Lenka Kahuda Klokočková (Ateliér grafiky I prof. Jiřího Lindovského), Ondřej Vinš (Ateliér malby IV prof. Martina Mainera) a Helena Štěrbová (absolventka Ateliéru restaurování výtvarných děl sochařských prof. Petra Siegla) vnímají a tvůrčím způsobem reflektují otázky moci, manipulace, odcizení, oběti, symbolu či paměti.

 12. Lotyšská režisérka Dzintra Geka opět prestižním hostem

  • Datum: 25. 1. 2013 v 16.15,
  • Svým silným životním příběhem a nekompromisní tvorbou nadchla návštěvníky třetího ročníku Mene Tekel. Letos Dzintra Geka uvede slavnostní premiéru nového snímku ze svého rozsáhlého projektu o násilném vysídlování občanů pobaltských republik. Film „Sibiřská bilance“ z roku 2011 sleduje putování skupinky mužů a žen, vydávajících se na místo někdejšího utrpení jejich nejbližších. Zastavení na ostrovech, v nuzných příbytcích současných obyvatel, postavení kříže, setkání s těmi, kteří nikdy neopustili nehostinný kraj, je prosto jakéhokoliv patosu. Děti a vnuci dávají prostřednictvím dobových fotografií nahlédnout do pohnutých osudů lidí, jimž tragická noc 14. června 1941 vzala domov, rodinu, přátelství, často i život…

 13. Zapomenutá hanba

  • Datum: 23. 1. 2013 v 7.29,
  • Svědectví lidí perzekvovaných komunistickým režimem bude mít stále větší historickou i etickou hodnotu. Pamětníci odcházejí, a tak je nutno si vážit každé autentické výpovědi těch, kteří bez kompromisu obstáli v totalitní hrůzovládě. Patří k nim např. Dagmar Skálová, významná činitelka českého skautingu odsouzená k mnoha letům žaláře, či Zdeněk Peška, ústavní právník a sociálně demokratický politik souzený v procesu s Miladou Horákovou. Pozoruhodnou osobností je Klement Lukeš, nevidomý muž mnoha společenských zájmů; dramatické osudy život přichystal i významnému politikovi čs. strany lidové Vojtěchu Jandečkovi a dodnes žijícímu politickému vězni Františku Suchému. Více uvnitř článku…

 14. Marie Šandová točí časosběrný dokument o přípravě rekonstrukce

  • Datum: 21. 1. 2013 v 17.05,
  • Několikaměsíční cestu od prvního setkání režiséra Jana Řeřichy se studenty Právnické fakulty až po závěrečné veřejné zakončení semináře „Rekonstrukce politických procesů padesátých let“ na Vrchním soudě v Praze zaznamenává režisérka Marie Šandová. Známou dokumentaristku zaujalo téma odkrývání historických fakt spolu s hledáním vlastního postoje současníků k dramatickému osudu spisovatele a politického vězně Karla Pecky . Studium materiálů právního charakteru je jen jedním střípkem z mozaiky barvitého obrazu názorů, osobních zkušeností, mravních principů a zodpovědnosti vůči spravedlnosti, jak je vnímána jednotlivými aktéry fiktivní obnovy rekonstrukce.

 15. Spisovatelka Helena Havlíčková sympatizuje s festivalem

  • Datum: 20. 1. 2013 v 11.09,
  • Již od prvního ročníku Mene Tekel je s námi, přestože žije ve vzdálené Francii. Helena Havlíčková, spisovatelka, iniciátorka partnerství olomoucké a versailleské diecéze, nositelka medaile Svatého Jana Sarkandra, zůstává v trvalém přátelském kontaktu s organizátory festivalu. Ve svém novoročním dopise D. a J. Řeřichovým popřála Mene Tekel i nadále dar předávat prostřednictvím široce koncipovaného projektu poselství o naději, o úctě k mravním principům i neodejmutelné odpovědnosti každého člověka za své činy. Více uvnitř článku…

Starší články

RSS

XV. ročník mezinárodního festivalu proti totalitě, zlu a násilí, pro paměť národa Mene Tekel se uskutečnil od 11. do 17. října 2021
Téma: Právo na právo.

 

umeni-bez-barier-logo.jpg

Pořadatelé 

Umění bez bariér, z.s., hl. m. Praha, Městská část Praha 2, Ústav pro studium totalitních režimů, Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku
Projekt je realizován za finanční podpory Magistrátu hl.m. Prahy a Městské části Praha 2

Hlavní mediální partner

ct-logo-200px.jpg

Mediální partner

 cesky-rozhlas-plus.jpg

Videospot 2021 pro ČT

spot-mt-2021-II

Záznam konference ze Senátu PČR 2020

senat-videoreportaz-2020.jpg

Reportáže ČT o Mene Tekel

Partnerem festivalu je Hotel DUO Praha, kde jsou ubytováni prestižní hosté festivalu.

Hotel Duo Praha jan-hotels-logo-small.jpg

Záštitu v r. 2021 převzali

Spolupracující organizace a instituce

Senát Parlamentu ČR, Česká televize, Ústav pro studium totalitních režimů, Univerzita Karlova v Praze, Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, Lotyšské, LitevskéEstonské velvyslanectví v ČR, Muzeum romské kultury, stát. přísp. organizace, Národní archiv, Český rozhlas, Právnická fakulta UK, Arcibiskupství pražské, Pražský akademický klub 48, Svaz PTP, Velvyslanectví Litevské republiky, Velvyslanectví Lotyšské republiky, Velvyslanectví Estonské republiky, Český svaz technických praporů, Klub dr. Milady Horákové, Dcery 50. let

Partneři festivalu

Městská část Praha 2

Logo Hlavní město Praha

 Senát Parlamentu České republiky

 Novoměstská radnice

 Univerzita Karlova v Praze

logo-ustav-pro-studium-totalit-rezimu-134px.jpg

Muzeum romské kultury

Filmová akademie v Písku

ZUŠ Ilji Hurníka

velvyslanectvi-litevske-rep

Estonské velvyslanectví Praha

Velvyslanectví Lotyšské republiky

Muzeum 20. století

    logo-kpv.jpg

 Etela — obecně prospěšná společnost — http://www.etela.cz

Fany gastronomie

ptp-logo

studenti-za-svobodu

Metrostav_RGB_web.jpg

Sdružení křesťanských seniorů

Český rozhlas Plus

  fragmenty-pameti-logo-200px

     Velvyslanectví Litevské republiky

 Ekumenická rada církví

 logo_Dcery 2016_135px

dopravni-podnik-praha-partner-festivalu.jpg

 
 
https://