Václav Malý

Verze pro tisk

Biskup Václav Malý se narodil 21. září 1950 v Praze. Po absolvování gymnázia studoval v letech 1969 — 1976 na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích a v roce 1976 byl v Praze vysvěcen na kněze. V období 1976 — 1978 působil jako kaplan ve Vlašimi a v Plzni.

Václav MalýV únoru 1977 podepsal Chartu 77 a v roce 1978 se stal členem Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Od ledna 1979 mu byl odebrán „státní souhlas“, pracoval jako zeměměřičský figurant.

V květnu 1979 byl zatčen, obviněn z podvracení republiky a do prosince 1979 byl držen ve vazbě. V letech 1980 — 1986 pracoval jako topič v pražských hotelech.

V letech 1981 — 1982 byl mluvčím Charty 77 a v roce 1989 Občanského fóra.

V období 1990 — 1991 působil v duchovní správě kostela sv. Gabriela, potom šest let jako farář v kostele sv. Antonína v Praze — Holešovicích.

3. prosince 1996 byl jmenován titulárním biskupem marcelliánským a pomocným biskupem pražským. Konsekrován byl 11. ledna 1997 v Praze.

Je předsedou české rady Iustitia et pax ČBK, která se zabývá dodržováním lidských práv v ČR i ve světě a vystupuje proti jejich porušování.