František Šedivý

Verze pro tisk

Ing. František Šedivý se narodil 2.7. 1927 v Zadní Třebani. Studoval na reálce, z níž byl v roce 1942 během heydrichiády vyloučen a František Šedivýroku 1944 pracovně nasazen v továrně Junkers. V té době se jako spojka aktivně účastnil protinacistického odboje.

Po komunistickém puči v únoru 1948 se zapojil do boje proti tehdejšímu režimu vydáváním a distribucí letáků, organizováním ilegálních skupin a pomocí při útěcích do zahraničí. Začátkem padesátých let se mu podařilo odhalit agenta provokatéra Golda. Následkem toho byl roku 1952 zatčen a ve věku 25 let v procesu Šedivý a spol. (byl označen jako vedoucí skupiny) za trestný čin velezrady a vyzvědačství odsouzen na 14 let odnětí svobody. Vězněn byl na Mírově a dlouhá léta strávil v uranových dolech v Jáchymově, a to v táboře L (takzvané Věži smrti) a v příbramských Bytízi a Vojně. V únoru 1964 byl podmínečně propuštěn.

Po roce 1989 se angažuje v Konfederaci politických vězňů, v níž v současné době zastává pozici prvního místopředsedy. Je předsedou Klubu dr. Milady Horákové a členem mezinárodního PEN klubu.

Je autorem knih a publikací, reflektujících brutální metody komunistického režimu — např. Pod věží smrti, Legie živých aneb Jáchymovské peklo. Básnické vidění podtrhuje syrová věcnost hrůzných faktů, korespondující s osobní zkušeností mukla.

U příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu dostal 28. října 2009 z rukou prezidenta republiky Václava Klause Řád Tomáše Garrigua Masaryka II. třídy za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie a lidská práva.