Týdenní festival skončil — výstava pokračuje

Verze pro tisk

Byla doba, kdy prezidentem naší země byl mimořádně vzdělaný člověk. Stanul v jejím čele přesto, že neváhal bořit národní mýty a stereotypy, bojovat proti pověrám, předsudkům a nesnášenlivosti. Společnosti nastavoval kritické zrcadlo; byl přesvědčen, že každý národ musí obhájit své právo na existenci tím, co umí a dokáže. Přísné nároky kladl na každého jednotlivce. Odmítal malost a zápecnictví. Také proto kupříkladu na českou otázku nahlížel v kontextu mezinárodního dění a činil ji nedílnou součástí evropského vývoje.

Autor výstavy: Zdeněk Hazdra
Editoři a jazyková redakce: Pavel Ryjáček, Jan Hron
Grafika: Pavel Vodička
Výstavu připravil Ústav pro studium totalitních režimů

Výstava připomíná deset nejdůležitějších fenoménů našich moderních dějin a seznamuje s osudy lidí, kteří je zažili doslova na vlastní kůži.

Důležité fenomény našich moderních dějin výtvarně zpracoval komiksový ilustrátor Vojtěch Šeda Ke každému je připojen jeden z pamětnických příběhů, které nás inspirují a zároveň nám připomínají, že naše dnešní svoboda není samozřejmostí.

Návštěvníci se tak seznámí s příběhy československého legionáře první světové války, veterána druhé světové války, letce RAF, přeživší holokaustu, vězněm gulagu, protinacistickým a protikomunistickým odbojářem, politickým vězněm, disidentem a demonstrantkou při Sametové revoluci.

Autoři výstavy:
Texty: Ondřej Nezbeda, Michal Šmíd / Ilustrace: Vojtěch Šeda / Grafika: Petr Šabach / Produkce: Zbyněk Jurkovský, Olga Plchová / Odborná spolupráce: Doc. PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D.  / Jazyková redakce: Jitka Šmídová

Výstavu připravilo Post Bellum

Výstavy připravilo OS Paměť společně s Gymnáziem a střední odbornou školou Moravské BudějoviceStřední uměleckoprůmyslovou školou Jihlava-Helenín. Z této školy jsou k vidění práce studentů ateliérů Reklamní tvorba a Design a vizuální komunikace. Studenti se zamýšlejí nad odkazem železné opony a nad způsoby, jak jej připomínat. Trojrozměrné modely pak vybízejí k přemýšlení či přímo k budoucí možné realizaci. Součástí je výstava Překonej stěnu smrti o úspěšných i neúspěšných "cestách" přes železnou oponu. Soubor výstav byl prezentován na několika místech v Rakousku včetně Vídně, dále v Mikulově a v Jihlavě.

Vybrané práce účastníků stejnojmenné výtvarné soutěže pro žáky a studenty ZŠ a ZUŠ.

Téma výtvarné soutěže Cesty ke svobodě reflektuje poslání Mene Tekel v širším kontextu historických i soudobých událostí. Umožňuje tak nejmladší generaci vyjádřit uměleckými formami vztah k základním otázkám svobody, demokracie a lidských práv způsobem adekvátním znalostem, názorům, prožitkům a osobnostnímu profilu účastníků.

Soutěž probíhá ve dvou disciplínách: výtvarná díla libovolných technik a fotografie.

Projekt připravili Ivana Fašianoková, Miroslav Lédl, Daniela Řeřichová a pedagogové zúčastněných škol.

Redakce: MK