Tisková zpráva Mene Tekel

Verze pro tisk

Filmovým divákům festival nabídne premiéru dokumentu režiséra Václava Müllera Projekt Orwell aneb 2 + 2 = 4?, jehož uvedení se zúčastní mj. i specialistka na Orwellovo dílo a autorka knižní biografie, britská spisovatelka Masha Karp. Film bude promítnut také v rámci interaktivního programu pro školy.

Filmový dokument Whistleblowing a disidentství v současnosti představí strhující zpracování jedné z největších špionážních kauz dnešní doby.

Lotyšský film Otec Noc klade na misky vah osobní statečnost a zodpovědnost.

A v premiéře bude možné zhlédnout také neobyčejný snímek Poslední cyklista, který vznikl jako rekonstrukce původní divadelní hry uvedené v terezínském ghettu. Projekci v Knihovně Václava Havla bude přítomen autor — kurátor festivalu vzájemné inspirace The Havel Festival Edward Einhorn.

Koncert skupiny Missa — Karel Kryl Revival připomene básníka a rebela, jehož písně se už staly nedílnou součástí festivalu.

Jako každoročně si pietními akty ve výroční den připomeneme u pamětní desky v Nerudově ulici 72. výročí pochodu studentů za svobodu a demokracii na Pražský hrad dne 25. února 1948 a téhož dne položíme Kytici jednoty k soše T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí.

V průběhu festivalových programů udělíme ceny nejlepším dětským výtvarníkům a představíme veřejnosti nové publikace o době, na kterou nesmíme zapomenout. Letos to budou odborné práce studentů Právnické fakulty UK, v nichž studenti zdokumentovali průběh několika politických procesů z doby komunismu, a historická publikace Zory Dvořákové Ohlédnutí za totalitou.

Celý festival budou provázet rozhovory s pamětníky o prožitém bezpráví, přednášky historiků a debaty s autory. Budou mezi nimi například britská autorka Masha Karp, znalec Karla Kryla Jan Skrbek, lotyšská velvyslankyně v ČR Gunta Pastore či zakladatelé nově založeného Muzea paměti XX. století.

V rámci mezinárodní konference Orwellovy výzvy dnešku v Senátu Parlamentu ČR budou předány ceny Pavla Faiereisla Fragmenty paměti.

Projekt organizuje Umění bez bariér, z.s. v úzké spolupráci s hl. m. Prahou, Univerzitou Karlovou, Ústavem pro studium totalitních režimů, Městskou knihovnou Praha. Partnery jsou Senát Parlamentu ČR, Symposion — FP, z.s., Post Bellum a Paměť národa.

d.ř.

Redakce: MK