Stále je čas napravit křivdy

Verze pro tisk

Večerní program byl umocněn osobními vzpomínkami přímých účastníků procesu J. Kopřivy, M. Matějky, K. Metyše a V. Portmana, jejichž svědectví vyvolala u publika zasloužený obdiv a uznání. Auditorium zaplněného divadelního sálu vestoje aplaudovalo statečným spoluobčanům a přispělo tak k symbolické morální satisfakci za prožité útrapy.
d.ř.

foto Zdeňka Hanusová

litomysl-pamet-naroda-rijen-2016-01-650px

litomysl-pamet-naroda-rijen-2016-01-650px.jpg

litomysl-pamet-naroda-rijen-2016-01-650px.jpg

Redakce: MK