Přežijí nevládní organizace rok 2020?

Verze pro tisk

K otázce hodnocení a stavu neziskového sektoru se mj. vyjádřili ministr spravedlnosti R. Pelikán, ředitel společnosti Člověk v tísni Š. Pánek či D. Kroupa za UJP. Velmi zajímavé bloky se týkaly otázek partnerství NNO s veřejnou správou a bilance neziskového sektoru pohledem aktivních odborníků. Živá diskuse se rozpoutala při analýze financování NNO a veřejně obecných služeb, kde se účastníci shodli, že současný model financování neodpovídá praktickým potřebám a je nutné tento problém do budoucna urychleně vyřešit.

Oba jednací dny probíhaly v přátelské atmosféře, k níž přispěla i vystoupení zainteresovaných zástupců státní správy a samosprávy.

d.ř.

 

Redakce: MK