Ohlasy médií

Verze pro tisk

Začal festival Mene Tekel, výstavami i filmy varuje před bezprávím a nesvobodou

iHNed.cz | 28.2.2017 | Strana: 0 | Autor: ČTK | Téma: Ministr kultury

Začal další ročník festivalu Mene Tekel, jenž připomíná historické mezníky Československa a bojuje proti totalitě.

Dvě výstavy jsou věnovány životním osudům a  mučednické smrti kněží.

V kině Ponrepo se promítají filmy o  Lotyšsku a Litvě.

Několika výstavami a koncertem v pražském klášteře Panny Marie Sněžné začal další ročník festivalu zaměřeného proti totalitě Mene Tekel.

Projekt nazvaný Cesty víry, cesty ke  svobodě zahrnuje několik expozic, které budou v ambitu kláštera přístupné do 9. března. Připomínají pronásledování katolíků v Československu po roce 1948 nebo deportace litevských občanů po anexi Litvy Sovětským svazem v roce 1941. 

Část programu festivalu je letos věnována dvěma zemím — Lotyšsku a Litvě. Dokumenty o těchto zemích budou moci diváci spatřit v kině Ponrepo ve dnech 1. a 2.  března vždy od 18 hodin a s následnou besedou.

Festival Mene Tekel chce připomínat historické mezníky Československa i dalších států Evropy s  přesahem do těch částí světa, kde jsou porušována základní lidská práva. Na festivalu spolupracuje také Konfederace politických vězňů.

Zakladatelé festivalu Daniela a Jan Řeřichovi v pondělí zahájili sérii výstav v ambitu kláštera na  Jungmannově náměstí. První z nich se jmenuje Diktatura versus naděje a věnuje se pronásledování římskokatolické církve v  Československu během komunistické totality.

Na výstavě se podílely mnohé archivy a  badatelské ústavy. Mapuje šíři perzekuce církve a postižení mocenských nástrojů k likvidaci církevního a duchovního života společnosti. Stejně tak ovšem ukazuje, jak církev těmto tlakům čelila.

Dvě výstavy jsou věnovány životním osudům a  mučednické smrti kněží Jana Buly a Václava Drboly. Ten byl významnou osobností brněnské diecéze. V roce 1951 byl nezákonně odsouzen v inscenovaném soudním procesu a krátce nato popraven.

Farář Jan Bula z Rokytnice na Třebíčsku byl o rok později popraven v souvislosti s babickým případem. Po  roce 1989 byli oba soudně rehabilitováni a v novém tisíciletí bylo zahájeno jejich beatifikační řízení, po jehož ukončení by měli být prohlášeni za blahoslavené.

Výstava zvaná Tváře Cejlu je pak věnována lidem, kteří byli kvůli svému přesvědčení po roce 1948  pronásledováni, vězněni či popraveni totalitním režimem v  brněnské věznici na Cejlu 71. Expozice představuje silné příběhy vězňů, mezi nimiž byli básníci a spisovatelé Jan Zahradníček, Václav Renč, Bohumil Robeš či Zdeněk Rotrekl.

V ambitu kláštera je též otevřena výstava o  historickém významu masivních deportací litevských občanů po  anexi Litvy Sovětským svazem roku 1941. Z Litvy bylo deportováno kolem 300 tisíc lidí, téměř desetina tehdejší populace, z nichž více než 156 tisíc zmizelo v lágrech sibiřského gulagu.

Festival Mene Tekel přináší svědectví o  protiprávnosti totalitních režimů. Soustřeďuje se zejména na  připomínání odkazu obětí nacismu a komunismu. Během festivalového týdne se každoročně uskuteční zhruba 30 různých akcí. Festival se vždy koná v termínu kolem 25. února.

Ministr Herman ocenil rytíře a mecenáše kultury, cenu dostali cembalistka Růžičková či Válka z Doxu — čtěte ZDE http://art.ihned.cz/umeni/c1-65640530-mene-tekel-festival-praha

Ministr kultury jmenoval sochaře Olivu rytířem

Slovácký deník | 1.3.2017 | Rubrika: Slovácko | Strana: 2 | Autor: (zs, pb) | Téma: Ministr kultury

Praha, Velehrad — Ministr kultury Daniel Herman jmenoval v neděli v rámci 11. ročníku mezinárodního festivalu Mene Tekel v Praze rytíře, dámy a mecenáše české kultury. Pocty se dostalo umělcům, kteří se významně podíleli na rozvoji etickýc, kulturních a duchovních hodnot. Rytířem jmenoval ministr kultury velehradského sochaře Otmara Olivu, houslistu Eduarda Vokurku a evangelického duchovního Svatopluka Karáska. Cembalistka Zuzana Růžičková a zakladatelka českého hospicového hnutí Marie Svatošová se staly dámami české kultury. Titul mecenáš české kultury dostali zakladatel pražského Centra současného umění DOX Leoš Válka a lékařka Karola Hejlová, která v roce 2013 věnovala osobní fond a  rozsáhlou knihovnu Památníku národního písemnictví. Oceněn byl in memoriam i její manžel Vilém. Letos to byl už třetí ročník udělování zmíněných titulů.
V minulých letech jej kupříkladu získali sochař Olbram Zoubek, zpěvačka Marta Kubišová, spisovatel Jiří Stránský nebo spisovatelka Magdalena Horňanová. Rytíř české kultury Otmar Oliva připomenul důležitost nezapomínat.
„Zapomínání je kořenem zla a cestou do otroctví. Já bych varoval před nevracením se k sobě a zapomínáním,“ řekl velehradský sochař.
U slavnostního předávání cen byl osobně přítomen také velehradský starosta Aleš Mergental. „Jsem přesvědčený, že  ministrem propůjčený titul je v případě Otmara Olivy naprosto oprávněný. Nejen tím, co dělal a jak žil v  minulosti, ale také jak žije a tvoří dnes, s jakou vůlí a  jasným směřováním podle mravních principů a hodnot, může být pro nás příkladem. Je mi ctí, že obec Velehrad může zprostředkovávat lidem setkání s Olivovým dílem na výstavě v  místním turistickém centru,“ řekl Slováckému deníku po  ceremoniálu Aleš Mergental.

Foto popis| SLAVNOSTNÍ MOMENT. Otmar Oliva (zcela vpravo) přebírá ocenění od  ministra kultury Daniela Hermana.
Foto autor| Foto: ČTK
Region| Střední Morava

Festival Mene Tekel varuje před bezprávím a nesvobodou

Praha — Několika výstavami a koncertem v klášteře Panny Marie Sněžné začal další ročník festivalu proti totalitě Mene Tekel. Projekt Cesty víry, cesty ke  svobodě zahrnuje několik expozic, které budou v ambitu kláštera přístupné do 9. března. Připomínají pronásledování katolíků v  Československu po roce 1948 nebo deportace litevských občanů po anexi Litvy Sovětským svazem v roce 1941. 

Část programu festivalu je letos věnována dvěma zemím — Lotyšsku a Litvě. Dokumenty o těchto zemích budou moci diváci zhlédnout v  kině Ponrepo ve dnech 1. a 2. března vždy od 18:00 a s následnou besedou. Festival Mene Tekel, který chce připomínat historické mezníky Československa i dalších států Evropy s přesahem do částí světa, kde jsou porušována základní lidská práva. Na festivalu spolupracuje také třeba Konfederace politických vězňů.

Zakladatelé festivalu Daniela a Jan Řeřichovi dnes zahájili sérii výstav v ambitu kláštera na Jungmannově náměstí. První z  nich se jmenuje Diktatura versus naděje a věnuje se pronásledování římskokatolické církve v Československu v době komunistické totality. Na  výstavě se podílely mnohé archivy a badatelské ústavy. Mapuje šíři perzekuce církve a postižení mocenských nástrojů i konkrétních metod užívaných k likvidaci církevního i duchovního života společnosti, na  druhé straně pak způsoby, jak církev těmto tlakům čelila.

Dvě výstavy jsou věnovány životním osudům a mučednické smrti kněží Jana Buly a Václava Drboly. Václav Drbola byl významnou osobností brněnské diecéze. V roce 1951 byl nezákonně odsouzen v inscenovaném soudním procesu a krátce nato popraven. Farář Jan Bula z Rokytnice na Třebíčsku byl o rok později popraven v souvislosti s babickým případem. Po roce 1989 byli oba soudně rehabilitováni a v novém tisíciletí bylo zahájeno jejich beatifikační řízení, po jehož ukončení by měli být prohlášeni za  blahoslavené.

Výstava Tváře Cejlu je věnována lidem, kteří byli kvůli svému přesvědčení po roce 1948 perzekvováni, vězněni nebo popraveni totalitním režimem v brněnské věznici na Cejlu 71.  Představuje silné příběhy vězňů, mezi nimiž byli básníci a spisovatelé Jan Zahradníček, Václav Renč, Bohumil Robeš či Zdeněk Rotrekl. V ambitu kláštera je i výstava o historickém významu masivních deportací litevských občanů po anexi Litvy Sovětským svazem roku 1941. Z Litvy bylo deportováno kolem 300.000 lidí, téměř desetina tehdejší populace, z  nichž více než 156.000 zmizela v lágrech sibiřského gulagu.

Festival Mene Tekel přináší svědectví o protiprávnosti totalitních režimů. Soustřeďuje se zejména na připomínání odkazu obětí nacismu a komunismu. Během festivalového týdne se každoročně uskuteční zhruba 30 různých akcí. Festival se vždy koná v termínu kolem 25. února.

Zdroj: www.ceskenoviny.cz

Herman jmenoval Rytíře a Dámy kultury

Hradecký deník | 27.2.2017 | Rubrika: Kultura | Strana: 8 | Autor: (kul) | Téma: Ministr kultury

Praha — Akademický sochař Otmar Oliva, jazzman Eduard Vokurka a písničkář a duchovní Svatopluk Karásek.

To je trojice statečných mužů, kterým včera ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) předal ocenění Rytíř české kultury. Zároveň profesorce Zuzaně Růžičkové a lékařce Marii Svatošové udělil cenu Dáma české kultury.

PROTI TOTALITĚ

V rámci 11. ročníku festivalu proti totalitě Mene Tekel vyzdvihl umělce, jejichž profesní cesta byla násilně přerušena totalitní mocí či byli kvůli svým mravním postojům perzekvováni. Ceny byly předány včera v  Divadle na Vinohradech.

„Je třeba neustále připomínat nejen přínos a význam oceněných osobností pro českou kulturu. Je nutné ocenit, vyzdvihnout jejich morální kvality, jejich statečnost, jejich rovnou páteř a odvahu postavit se v dobách temnoty na  stranu světla, i když za to mnozí přinesli oběť nejvyšší. Skláním se proto před uměním i statečností oceněných a je mi ctí jim za vše alespoň takto symbolicky poděkovat stejně jako těm, kteří nezištně podporují českou kulturu a umělce,“ uvedl ministr kultury Daniel Herman. Kromě Rytířů a Dam kultury byli oceněni ještě mecenáši české kultury, kteří dlouhodobě podporují tuzemské umělecké dění. Letos se oceněnými stali Vilém Hejl (in memoriam) a Karola Hejlová a také Leoš Válka.

OCENĚNI I ČAPKOVÉ

Vedle žijících osobností ministr uděluje tradičně stejné ceny také zesnulým velikánům. Letošními Dámami kultury in memoriam byly jmenovány archeoložka Růžena Vacková a spisovatelka Dagmar Šimková. Obě byly komunistickým režimem uvězněné kvůli svému postoji vůči tehdejší politice.

Rytíři kultury se pak posmrtně stalo hned několik světoznámých českých tvůrců. Nově jimi jsou Karel a  Josef Čapkové, Karel Pecka a Pavel Tigrid.

Foto popis| OCENĚNÝ. Mezi Rytíři kultury je i Svatopluk Karásek.

Foto autor| Foto: ČTK

Region| Východní Čechy

Ministr kultury Herman ocenil Rytíře, Dámy a Mecenáše české kultury

lidovky.cz | 26.2.2017 | Rubrika: Zprávy / Kultura | Strana: 0 | Autor: ČTK | Téma: Ministr kultury

Ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) v  neděli ocenil Rytíře, Dámy a Mecenáše české kultury. Dámami se  staly cembalistka Zuzana Růžičková a zakladatelka českého hospicového hnutí Marie Svatošová. Rytíři pak jsou sochař Otmar Oliva, houslista Eduard Vokurka a evangelický duchovní Svatopluk Karásek. Titul Mecenáš české kultury dostali lékařka Karola Hejlová a zakladatel centra DOX Leoš Válka.

Oceněno bylo také několik osobností in memoriam. Tituly předal ministr v rámci 11. ročníku mezinárodního festivalu Mene Tekel v Praze.

„Je třeba neustále připomínat nejen přínos a význam oceněných osobností pro českou kulturu. Je nutné ocenit, vyzdvihnout jejich morální kvality, jejich statečnost, jejich rovnou páteř a odvahu postavit se v dobách temnoty na  stranu světla, i když za to mnozí přinesli oběť nejvyšší,“ uvedl Herman.

S Karolou Hejlovou byl in memoriam oceněn i  její manžel Vilém. „Jsem velmi dojata, protože vím, že větší zásluhy má můj předčasně zesnulý manžel,“ řekla. Hejlová v  roce 2013 věnovala osobní fond a rozsáhlou knihovnu Památníku národního písemnictví. Titul Mecenáše české kultury dostal i  zakladatel holešovického Centra současného umění DOX Leoš Válka. Uvedl, že jej ocenění těší, přestože se necítí být stoprocentním mecenášem. „Předpokládám, že to zahrnuje i  tituly iniciátora, provozovatele, budovatele,“ řekl.

Pro ocenění Dámy české kultury si přišla cembalistka a pedagožka Zuzana Růžičková, která vzpomněla hrdinství svého otce a důležitost pamatovat si příběhy statečných lidí. Spisovatelka a iniciátorka hospiců Marie Svatošová zmínila nutnost duchovního rozměru lidského života.

Duchovní Svatopluk Karásek poděkoval rodině a všem svým přátelům, mezi nimi zmínil třeba hudebníka Mejlu Hlavsu či básníka Ivana Martina Jirouse. „Někdy bývám srab a  posera, ale dnes jsem rytířem bez bázně a hany,“ řekl na závěr své řeči.

Důležitost nezapomínat pak připomněl sochař Otmar Oliva. „Zapomínání je kořenem zla a cestou do otroctví. Já bych varoval před nevracením se k sobě a zapomínáním,“ řekl. Na závěr večera převzal titul houslista Eduard Vokurka, který přiletěl z Toronta, kde žije.

V obou kategoriích ocenil Herman také osobnosti navržené in memoriam. Dámami české kultury se staly dvě politické vězeňkyně. Publicistka a profesorka Růžena Vacková a spisovatelka Dagmar Šimková. Titul Rytíř české kultury in memoriam byl udělen spisovateli, disidentu a  politickému vězni Karlu Peckovi, publicistovi, spisovateli a  politikovi Pavlu Tigridovi a bratrům Josefu a Karlu Čapkovým.

Letos se jednalo již o třetí ročník udělování těchto titulů. V minulosti jej získali mimo jiné zpěvačka Marta Kubišová, spisovatelka Magdalena Horňanová, sochař Olbram Zoubek či spisovatel Jiří Stránský. Loni pak například herec, režisér a scenárista František Miška, mecenáška Meda Mládková a in memoriam skladatel, herec a  zpěvák Karel Hašler.

http://www.lidovky.cz/ministr-herman-o…a.aspx?c=A170226_215700_ln_kultura_pkv

 


 

 

 

 

Redakce: MK