Jan Řeřicha zpracovává desátou rekonstrukci politického procesu

Verze pro tisk

Díky iniciativě nynějšího děkana Prof. J. Kuklíka byl v rámci Katedry právních dějin vypsán vědecký seminář Rekonstrukce politického procesu 50. let, jímž během devíti let prošly tři stovky posluchačů Právnické fakulty UK.

V rámci Mene Tekel tak byly zpracovány soudní kauzy napříč sociálním spektrem: obnova procesu s profesorkou historie Růženou Vackovou, se spisovatelkou a politickou vězeňkyní Dagmar Šimkovou, s  letcem RAF mjr. Josefem Bryksem, se spisovatelem a politickým vězněm Karlem Peckou, s popravenými studenty Právnické fakulty K. Bacílkem a B. Kovaříčkem, s JUDr. O. Hlachovou a  MUDr. J. Hlachem, s teologem F.A. Stříteským či monstrproces proti katolické církvi Machalka a spol.

Veřejné prezentace prostřednictvím festivalu MT na Vrchním soudě zaznamenává Česká televize a je jim trvale věnována významná mediální pozornost.

Interaktivní forma studia, závěrečný seminář i vlastní právní analýza konkrétních případů inspirovaly řadu studentů k navazující vědecké činnosti i vydávání odborných publikací, mapujících zneužívání trestních předpisů k politickým perzekucím.

Díky spolupráci zainteresovaných subjektů tak vznikl pozoruhodný projekt s potenciálem hledání koeexistence zákonů a mravních hodnot.

d.ř.

Redakce: MK