Já jsem… Zdeněk Nejedlý

Verze pro tisk

V únoru 2018 uplynulo 140 let od narození Zdeňka Nejedlého — univerzitního profesora, historika, hudebního vědce a zastánce národních tradic 19. století, ale také prvorepublikového sympatizanta komunistických idejí, Stalinova obdivovatele a posléze i člena československých poválečných vlád, spoluodpovědného za dění po únoru 1948.

Z. Nejedlý patřil k vědecké elitě. Měl hluboký vztah k rodné Litomyšli, do jejíchž kulturních tradic zasáhl jako málokdo. Stopy jeho práce jsou zde patrné od přelomu 19. a 20. století a objevují se s větší či menší intenzitou prakticky až do konce jeho života. Od roku 1978 je zde symbolicky přítomen prostřednictvím sochy, která rozděluje společnost stejně jako ji štěpil vztah k Nejedlému v době, kdy žil.

Autoři a organizátoři projektu zvou k procházce po osudech „posledního husity“, jak sám sebe nazýval. Vyvstává před námi dramatický příběh člověka, který se narodil za rakousko-uherské monarchie a během dvaceti let existence samostatného československého státu se změnil z Palackého a Masarykova stoupence v obhájce Sovětského svazu. Na něj pak navazuje zpráva o tom, jak se Litomyšlané dodnes vypořádávají s odkazem tohoto muže. Při vhledu do jeho mnohovrstevnatého života nechceme relativizovat nic ze skutečných zel, na nichž se podílel, ani snižovat jeho pozitivní činy.

Jeden lidský osud. Setkávání s jinými. Rozhodnutí, jež nejde vzít zpět. Nechť jsou nám životy těch, kteří tu byli před námi, zrcadly, v nichž uzříme sami sebe, své osudy i osudy blízkých, a pocítíme tíhu odpovědnosti.Zdroj: Městská galerie Litomyšl

Redakce: MK