Hodnocení projektu Mene Tekel 2020

Verze pro tisk

Tento cíl byl opět zdařile realizován prostřednictvím spolupráce se ZUŠ, ZŠ, gymnázii a především se studenty a absolventy Právnické fakulty UK, kteří připravili tři působivé akce reflektující poslání Mene Tekel a iniciující širokou veřejnost k zamyšlení nad historickými mezníky 20. století.

V rámci mediální kampaně bylo dosaženo pokrytí všech typů médií — televizních, rozhlasových, internetových i tištěných s cílem oslovit co nejširší vrstvy diváků napříč věkovými i sociálními skupinami.

Každoroční spolupráce s hlavním mediálním partnerem — Českou televizí — se uskutečnila jednak formou spotové kampaně, kterou zhlédlo 2 300 000 diváků, jednak spoluprací s jednotlivými redakcemi; mimořádným přínosem bylo opětovné zajištění iVysílání.
Velmi úspěšná byla také spolupráce s druhým veřejnoprávním médiem — Českým rozhlasem Plus, s rádiem Applaus a s televizí Noe.

Významným nástrojem propagace festivalu se stalo streamování vybraných typů programů MT.

Součástí kampaně bylo využití reklamních ploch na různých místech Prahy, inzerce v tištěných periodicích či publikované rozhovory s organizátory a hosty festivalu v televizi, rozhlase i tisku.

Festival se tak oprávněně zařadil mezi prestižní projekty v oblasti reflexe novodobých dějin.

Realizace

XIV. ročník mezinárodního festivalu proti totalitě s podtitulem Memento George Orwella se uskutečnil v plánovaném termínu 24. 2. — 1. 3. 2020 v Praze. Výstavní projekt trval do 5.3.

Čestnou záštitu poskytli:

Jiří Oberfalzer, místopředseda Senátu Parlamentu ČR

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor Univerzity Karlovy

MUDr. Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy

Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský

MgA. Hana Třeštíková, radní pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy hl. m. Prahy

Jan Wolf, předseda Výboru pro oblast kultury, výstavnictví, cestovního ruchu a  zahraničních vztahů hl. m. Prahy

Organizátoři: Umění bez bariér, z. s., hl. m. Praha, Univerzita Karlova, Ústav pro studium totalitních režimů, Městská knihovna Praha.

Spolupracující instituce: Senát Parlamentu ČR, Právnická fakulta UK, Post Bellum, Paměť národa, Symposion, z. s., Knihovna Václava Havla, Římskokatolická farnost u kostela Panny Marie Sněžné, Pražský akademický klub 48, Dcery 50. let, z. s., sdružení Paměť.

Hlavní mediální partneři: Česká televize, Český rozhlas Plus.

Program

V pondělí 24. února

ve 13 hodinpřivítali organizátoři desítky dětí z různých koutů ČR na slavnostní vernisáži mezigeneračního výstavního projektu Cesty ke svobodě. V přátelském prostředí ambitu kláštera u kostela Panny Marie Sněžné se uskutečnilo také oceňování vítězných děl v rámci stejnojmenné výtvarné soutěže pro žáky ZUŠ a ZŠ. Poháry a diplomy úspěšným účastníkům předávala radní hl. m. Prahy MgA. Hana Třeštíková.

Po slavnostním ceremoniálu se slova ujali zástupci organizací, jejichž výstavy byly součástí několikadílné expozice.

Mimořádně erudovanou výstavu TGM to nikdy nebude mít lehké představil její autor ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D.

Výstavu Příběhy 20. století připomínající deset nejdůležitějších fenoménů našich moderních dějin přiblížila PhDr. Markéta Reszczyńská za společnost Paměť národa.

Unikátní soubor výstav Železná opona v nás, kterou ve spolupráci s Gymnáziem a střední odbornou školou Moravské Budějovice a Střední uměleckoprůmyslovou školou Jihlava-Helenín připravilo sdružení Paměť, představil historik Miroslav Lehký.

Městské knihovně Praha se v 18 hodin konala vernisáž retrospektivní výstavy Třináct ročníků festivalu proti totalitě ve fotografiích.

Výstavu uvedl dlouholetý partner festivalu a bývalý ministr kultury Mgr. Daniel Herman. Připomněl nejen významné osobnosti, které svou účastí přispěly k vysokému kreditu festivalu, ale také několik set spolupracovníků, kteří se třináct let podíleli na jeho odborné i umělecké stránce.

Následně v 19 hodin byl v režii Mgr. Daniela Hnáta slavnostně zahájen 14. ročník festivalu Mene Tekel.

V roli hostitele přivítal návštěvníky ředitel Městské knihovny v Praze RNDr. Tomáš Řehák, dále se slova ujali prorektor Univerzity Karlovy prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., DSc., ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D., za hl. m. Prahu předseda Výboru pro oblast kultury, výstavnictví, cestovního ruchu a zahraničních vztahů Jan Wolf, jménem Ústavu pamäti národa promluvil PhDr. Matej Medvecký a za Právnickou fakultu UK vystoupil Mgr. Lukáš Blažek, Ph.D. Představitelé spolupracujících institucí zdůraznili význam a poslání festivalu a připomněli odkaz jeho zakladatele Mgr. Jana Řeřichy.

Slavnostní ceremoniál tradičně završila báseň politického vězně Jiřího Herzingera Mene Tekel.

Ve druhé části zhlédli návštěvníci premiéru filmového dokumentu Projekt Orwell aneb 2+2=4?

V tvůrčí delegaci byla kromě režiséra Václava Müllera, výtvarnice Moniky Pavlovičové, herce Petra Pochopa a střihače Petra Smělíka také spisovatelka Masha Karp z Velké Británie, překladatelka děl autorů světového významu a mj. autorka první literární biografie George Orwella v ruském jazyce.

V úterý 25. února

dopoledne se u pamětní desky v Nerudově ulici konal pietní aktpři příležitosti 72. výročí pochodu studentů za svobodu a demokracii na Pražský hrad v roce 1948.

Vzpomínková akce je každoročně připravována ve spolupráci se Senátem Parlamentu ČR, Pražským akademickým klubem 48 a dalšími partnery.

K významné historické události se vyjádřili zástupci Senátu PČR, Mene Tekel, PAK 48, Velvyslanectví Slovenské republiky, Magistrátu hl. m. Prahy, ČVUT, Univerzity Karlovy, Církve československé husitské, ÚSTR, Studentské komory Rady vysokých škol a dalších institucí hlásících se k odkazu demokratických idejí.

V 15 hodin se ve vestibulu Právnické fakulty UK uskutečnila vernisáž výstavy Jedenáctkrát divadlo faktu. Pocta Janu Řeřichovi.

S respektem ke svému oblíbenému učiteli připravili studenti a absolventi Právnické fakulty UK faktograficky i výtvarně pozoruhodnou výstavu jako ohlédnutí za jedenácti případy politických procesů, které ve spolupráci s režisérem Mgr. Janem Řeřichou (†2019) v rámci vědeckého semináře Rekonstrukce politického procesu 50. let analyzovali a veřejnosti představili v letech 2009-2019 formou divadla faktu v porotní síni Vrchního soudu v Praze.

Následně se v 16 hodin konala Veřejná prezentace samostatné vědecké práce studentů vztahující se k politickým procesům.

V mimořádně přátelském duchu proběhl unikátní program v gesci studentů a absolventů PF UK, kteří zpracovali rozbor tří posledních rekonstruovaných případů a své závěry doplnili o ukázky z archivních dokumentů.

Součástí byla velmi zdařile provedená prezentace sociologického šetření mezi studenty na téma povědomí o politických procesech 50. let.

Obě akce evokovaly inspirativní atmosféru týmové práce, jakou zažili účastníci při tvorbě divadla faktu pod vedením jeho autora Jana Řeřichy.

Na programech se podíleli děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., Mgr. Lukáš Blažek, Ph.D., JUDr. Ivana Bláhová, PhD., Mgr. Tereza Blažková, PhDr. Alena Šimánková, PhDr. Aleš Kýr  a studenti semináře Rekonstrukce politického procesu 50. let

Stejně jako v předchozích letech díky i-vysílání ČT zhlédly tento originální formát vědeckého semináře tisíce dalších diváků.

Městské knihovně Praha pak od 19 hodin probíhal tříhodinový koncert hudební skupiny Missa-Karel Kryl revival, připomínající stále aktuální tvorbu legendy čs. Protestsongu — básníka s kytarou a Rytíře české kultury Karla Kryla.

Hostem večera v režii kapelníka MgA. Jana Tomsy byl doc. Ing. Jan Skrbek, muzikant a znalec tvorby K. Kryla.

 

Ve středu 26. února

od deseti hodin byl realizovánMKPinteraktivní program pro školy.

Co pro nás představuje pojem totalita? Je toto téma stále aktuální nebo se nás již netýká?

Říkají nám něco jména George Orwell či Edward Joseph Snowden?

Živou diskusi vedla moderátorka Jarmila Balážová se studenty gymnázií, kteří se zúčastnili aktivizujícího programu, jehož součástí byla projekce filmu Projekt Orwell aneb 2+2=4?

Na podnětné dotazy z publika odpovídal režisér Václav Müller a spisovatelka Masha Karp.

Na stejném místě se od 16 hodin uskutečnil program České ozvěny  George Orwella v režii nově vzniklého Muzea paměti XX. století. Erudovaný pořad připravili historici PhDr. Petr Blažek, Ph.D. a  PhDr. Jan Kalous, Ph.D.; ukázky z tvorby George Orwella četl ředitel muzea Mgr. Jiří Šesták, Ph.D.

Od 17 hodin se v Literární kavárně Academia konala prezentace knihy historičky a spisovatelky PhDr. Zory Dvořákové Ohlédnutí za totalitou.

V rámci inspirativní spolupráce s Klubem Dr. Milady Horákové byla představena nová kniha Dámy české kultury Zory Dvořákové.

Úvodního slova se ujal Mgr. Filip Novák za Klub dr. Milady Horákové a o vzniku knihy poutavě hovořil ředitel nakladatelství Milan Nevole. Spisovatelka Zora Dvořáková, která je zároveň výtvarnicí, ozřejmila důvody, které ji vedly k napsání osmnácti příběhů charakterizujících různé formy totality v běžném lidském životě.

Od 18 hod proběhla v Domě čtení v Praze 10 Diskuze o situaci v současné Arménii.

Doprovodný program připravila MKP. Přednášela Mgr. Tereza Soušková, šéfredaktorka časopisu Mezinárodní politika.

Městské knihovně Praha byl od 19 hodin realizován pořad Whistleblowing a disidentství v současnosti jako doprovodný program MKP.

Diváci zhlédli film „Snowden", strhující příběh, který vedl až k největší špionážní kauze moderní doby.
Téma, které reflektovalo stěžejní ideu letošního ročníku MT, bylo živě diskutováno s odborníky.

Ve čtvrtek 27. února

od deseti hodinse v MKP uskutečnil další moderovaný program pro školy, tentokrát v gesci spolku Dcery 50. let.

Obsahově i formálně atraktivní pořad nastudoval pedagog příbramské ZŠ Mgr. Vladimír Herák se školním dramatickým sborem. Vystoupení zaujalo originalitou a spontánností a vyvolalo adekvátní ohlas u publika.

Součástí programu bylo autentické svědectví syna politického vězně Václava Stiebera.

Program zasvěceně moderovala paní Milena Kozumplíková.

Hlavním sále Senátu Parlamentu ČR se od 14  hodin konala Mezinárodní konference Orwellovy výzvy dnešku.

Prestižní akce pod záštitou místopředsedy Senátu PČR Jiřího Oberfalzera má u návštěvníků vždy vysoký kredit a je o ni mimořádný zájem.

Na úvod konference převzala bývalá politická vězeňkyně paní Hana Truncová z rukou projektové manažerky Mene Tekel plaketu Osobnost festivalu jako poděkování za třicet let zpřístupňování novodobých dějin nejmladší generaci prostřednictvím autentických výpovědí o totalitních režimech 20. století.

V rámci odborného programu vystoupil prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., děkan Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, který se mj. intenzivně zabývá politickými systémy v postkomunistickém areálu z politologického hlediska.

Příspěvek RNDr. Tomáše Řeháka, ředitele Městské knihovny v Praze, byl zaměřen na trendy v oblasti práce s informacemi v době, kdy čelíme často i účinkům falešných zpráv.

Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D., ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů, se ve svém vystoupení věnoval odkazu George Orwella v jeho díle „1984“.

Za nepřítomného prof. JUDr. Jana Kuklíka, DrSc., děkana Právnické fakulty Univerzity Karlovy, přednesl příspěvek, zaměřený na reflexi trendů v oblasti práva, koordinátor konference Mgr. Lukáš Blažek, Ph.D.

Velmi poutavě přiblížila své osobní zkušenosti s totalitním režimem sympatická spisovatelka Masha Karp z Velké Británie.

Předání ceny Pavla Faiereisla — Fragmenty paměti

Následoval slavnostní ceremoniál moderovaný PhDr. Olgou Sozanskou, předsedkyní Symposion — FP, z. s.

Výsledkem dlouhodobé spolupráce spolku s Mecenášem české kultury Pavlem Faiereislem je udělování vlastní ceny FRAGMENTY PAMĚTI formou tvůrčího stipendia autorům, kteří ve své tvorbě připomínají společensky závažná témata naší minulosti a přítomnosti.

Cenu převzali:

Jaroslav Čvančara, pedagog, historik, spisovatel, publicista, hudebník, badatel.
Petr Šimíček, pedagog, organizátor středoškolských studentských konferencí, spoluzakladatel vzdělávacího portálu Moderni-dejiny.cz.

Pavel Vošický, akademický malíř, politický vězeň, aktivista.

Daniela Řeřichová, organizátorka kulturních a vzdělávacích projektů reagujících na aktuální témata společnosti.

Tereza Blažková, studentka Právnické fakulty UK, která se  dlouhodobě zaměřuje na období komunistické totality a období jí bezprostředně předcházející.

Na závěr konference vystoupil historik PhDr. Petr Blažek, Ph.D., který analyzoval výstupy odborné části. Vyzdvihl také mimořádnou roli multidisciplinárního projektu Mene Tekel, který si svou čtrnáctiletou existencí vydobyl ojedinělé postavení v evropském prostoru.

Konferenci se zájmem sledovali nejen přítomní v sále, ale díky streamování je k dispozici všem zájemcům na několika webových portálech.

V kině Mat se v 18 hodin uskutečnil Večer pro Lotyšsko.

Pod záštitou a za osobní přítomnosti velvyslankyně Lotyšského velvyslanectví v ČR Dr. Sc. Pol. Gunta Pastore se konala slavnostní předpremiéra lotyšského filmu Otec Noc (Tēvs nakts) — neobyčejný příběh obyčejného člověka během druhé světové války.

Žanis Lipke byl nenápadný dělník do té doby, než učinil rozhodnutí, jímž sice vystavil smrtelnému nebezpečí sebe i svou rodinu, ale zachránil mnoho nevinných lidí.

Čtrnáctiletá spolupráce s Velvyslanectvím Lotyšské republiky v ČR opět přinesla zajímavé podněty i milá setkání.

V pátek 28. února

se od 17 hodin v Knihovně Václava Havla uskutečnil divácky mimořádně přitažlivý program Orwellovské ministerstvo pravdy? Československá justice 50. let, na němž se  podílela Právnická fakulta UK a Ústav pro studium totalitních režimů.

Byly představeny a okomentovány dvě publikace věnující se činnosti československé justice na konci 40. a na počátku 50. let.

Vystoupili Doc. PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D., a Mgr. Adam Zítek z Ústavu pro studium totalitních režimů, kteří poskytli odborný exkurz do uvedené problematiky.

Publikum nadchlo vystoupení studentů a absolventů Právnické fakulty UK Mgr. Lukáše Blažka, Ph.D., Mgr. Terezy Blažkové a JUDr. Ivany Bláhové, Ph.D., kteří velmi poutavě a zasvěceně přiblížili tvorbu nových zákonů po únoru 1948. 

Od 19 hodin pak následovalo setkání s kurátorem The Havel Festival Edwardem Einhornem, USA a premiéra filmuPoslední cyklista.

Návštěvníci měli unikátní možnost setkat se s mimořádnou osobností světového významu. Premiéru svého filmu představil Edward Einhorn, režisér, dramatik a libretista, vůdčí osobnost newyorského Untitled Theater #61: A Theater of Ideas.

Absolventa Johns Hopkins University a operní dramaturgie na newyorské Guildhall School celoživotně provází zájem o židovskou kulturu a o absurdní drama. V roce 2006 zorganizoval dnes již legendární Havel Festival v New Yorku, během něhož uvedl všech 17  Havlových her — většinu z nich za účasti autora.

Před třemi roky režíroval na scéně proslulého divadla La MaMa rekonstrukci satiricko-alegorické komedie Karla Švenka Poslední cyklista, u nás téměř neznámého díla z terezínského gheta. Filmovou verzi uvedl E. Einhorn v rámci festivalu Mene Tekel symbolicky v Knihovně V. Havla.

Koordinátorkou akce se stala překladatelka a teatroložka Jitka Sloupová.

V neděli 1. března

se v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě konala od 14 hodin Ekumenická bohoslužba za oběti

totality, připravená ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražským, Ekumenickou radou církví a dalšími partnery.

Bohoslužba, které předsedal pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka, OP, byla věnována mučednické smrti P. Josefa Toufara (1902—1950).

Čtrnáct obrazů, čtrnáct pozastavených situací na jeho trýznivé životní cestě bylo inspirováno knihou Miloše Doležala Velký pátek číhošťského faráře P. Josefa Toufara: křížová cesta.

Texty zazněly v interpretaci recitátorky Marie Štěpánové, patriarchy CČSH Tomáše Butty, náměstka synodního seniora ČCE Pavla Pokorného, kancléře SKC Petra Brzobohatého, generálního sekretáře ERC P.J. Vinše, zástupce KPV Lea Žídka či zástupce ŘKC jáhena Vojtěcha Mátla, který skladbu bohoslužby připravil.

Duchovní rozměr dodalo bohoslužbě vystoupení Smíšeného pěveckého sboru ČVUT pod vedením sbormistra MgA. Jana Steyera.

Bohoslužbu živě přenášela televize Noe.

Výstavní projekt Cesty ke svobodě v ambitu kláštera Panny Marie Sněžné mohli zájemci navštívit do 5. března.

Resumé

Čtrnáctý ročník festivalu Mene Tekel se uskutečnil v přátelské atmosféře, ve svobodné diskusi založené na věcných argumentech a respektu k druhým.

Představil pozoruhodné osobnosti i zajímavé tvůrčí počiny. Vytvořil platformu pro odbornou debatu vztahující se ke klíčovému tématu projektu.

O spolupráci projevily zájem další subjekty reflektující naše novodobé dějiny.

Organizátoři, účastníci i hosté vyjádřili přesvědčení o jedinečnosti tohoto kulturně vzdělávacího projektu a deklarovali součinnosti při jeho pokračování v roce 2021. 

Zpracovala MgA. Daniela Řeřichová, duben 2020


 

Redakce: MK