Festival Mene Tekel vyvrcholí bohoslužbou

Verze pro tisk

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se zástupci ekumeny při ní požehnají zvonu Václav, který pak bude slavnostně převezen do  staroměstského kostela sv. Havla.

Bohoslužbu zpěvem doprovodí Smíšený pěvecký sbor ČVUT. Vzhledem k  120. výročí úmrtí hudebního skladatele Johannese Brahmse zazní části slavného Brahmsova Requiem. Herec Tomáš Töpfer přečte „Modlitbu za  pravdu“ Karla Čapka.

Součástí bohoslužby bude i scénický tanec s názvem "Mene Tekel!" v  podání žáků tanečního oboru ZUŠ Jaroslava Kociana v Ústí nad Orlicí. Choreografie Pavlína Lipenská, kostýmy Růžena Sychrová.

Zdroj: Stanislav Zeman, Arcibiskupství pražské

 

Redakce: MK