Etická komise předala dekrety oceněným účastníkům třetího odboje

Verze pro tisk

Z rukou Mgr. Jiřího Kauckého, předsedy Etické komise, převzala ocenění paní Ludmila Hermanová z KPV ČR, dále byli oceněni Jaromír Kampas, Ing. Ivan Pokorný, Pavel Votický, Milan Procházka, Jiří Novák, Stanislav Šmic, Jan Přikryl, PhDr. Adolf Žerdík, Vladimír Pavlů, Jaroslav Melichar.
Slavnostnímu ceremoniálu byli přítomni představitelé mnoha významných institucí, mj. Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ústavu pro studium totalitních režimů, Archivu bezpečnostních složek, Konfederace politických vězňů a další čestní hosté. Jménem ministerstva kultury poděkoval statečným osobnostem Daniel Herman, za Ústav pamäti národa vystoupil předseda Ondrej Krajňák, o významu ceny promluvil prof. PhDr. Jan Sokol.

d.ř.

Redakce: MK