Dcery politických vězňů vzpomínají na Jana Řeřichu

Verze pro tisk

My, občané nového století, nejsme připraveni přijímat smrt z jednoho dne na druhý, těžko se loučíme, ač víme, že naše životy nejsou věčné. Jediné, co nám zbývá mimo písemných záznamů, filmových či jiných dokumentů, je naše paměť. Postavme pomyslné pomníky, na dobrého člověka se zapomenout ani nedá.


Píši tento nekrolog těžkou rukou za Spolek DCER, kondolujeme manželce MgA. Daniele Řeřichové, celé rodině zemřelého, loučíme se těmito skromnými slovy od velkého našeho přítele, pana Mgr. Jana Řeřichy.

Spolek DCERY 50. let / H. T.

------------------------------------------

My, Spolek Dcery 50. let, věnujeme vzpomínku panu Janu Řeřichovi, který byl nám všem, dcerám politických vězňů, velmi blízký. Několikaletá spolupráce v rámci mezinárodního festivalu proti totalitě Mene Tekel, jehož byl ředitelem, který připomínal neblahé důsledky komunistického puče, mezi námi vytvořila silné lidské pouto. 

Jeho odchodem ztrácí náš národ člověka, který svojí prací připomínal zásadní mezníky ve vývoji Československa a poté i České republiky a přinášel pravdivá svědectví o totalitních režimech.

Jeho odchod cítíme jako velkou ztrátu nejen pro nás, kdož jsme ho znali, ale pro celý národ.

Dagmar Moravcová
Dcery 50. let

 

Redakce: MK