Info pro školy

Verze pro tisk

Třináctý ročník výtvarné soutěže byl završen předáním cen vítězům, jejichž práce zhodnotila odborná porota následovně:

Výtvarná soutěž Mene Tekel 2019

 

Věková kategorie: 6 — 10 let

1.  místo
Yannick Monsallier: název Sametová revoluce

2.  místo
Šárka Hřebačková: název Za mřížemi

3.  místo
Bibiána Drličková: název Udatný český lev-svobody čest

3. místo
Julie Cermanová: název Píle a výdrž

 

Zvláštní cena poroty

Skupinová práce
Monika Adamová, Stanislav Navrátil, Vilém Navrátil: název Cesty ke svobodě

Věková kategorie: 11-15 let

1.  místo
Jana Hopjanová: název Svobodná Praha
1. místo
Robert Hopjan: název Živá pochodeň

2. místo
Emma Kantnerová: název Hlubina úniku
2. místo
Terezie Machačová: název Listopad 1989-poslední zvonění
3. místo
Nikola Holovčáková a Annie Wright: název I malá změna může otevřít cestu ke svobodě
3. místo
Anna Wawroszová: název Cesta ke svobodě

Věková kategorie: nad 16 let

1. místo
Anna Křížová: název Manipulace
2. místo
Kryštof Knorr: název Na cestě ke svobodě
3.  místo
Bára Molčíková: název  Smutek

Kategorie 3D objekty

1.  místo
Skupinová práce: Vojtěch Kroča, Lukáš Kůžel, David Kosmál, Matěj Šembera, Veronika Koudelová, Tereza Šanová, Patricie Chrásková, Michal Ehler
 název Cesta ke svobodě

2.  místo
Tereza Pospíšilová: název Svoboda

3.  místo
Truong Le Lam Khanh: název Svobodná

Cena poroty

Eliška Krátká: dvojobraz název Znalosti, Vědění — Cesta ke svobodě
Juditka Mannová: název Komunisté dědečkovi sebrali pole, když jsme ho dostali zpátky, vysadili jsme stromy a teď můžu pouštět draky

Fotoreportáže:

 

Organizátoři Mene Tekel systematicky věnují pozornost nejmladší generaci, pro niž připravují programy s cílem seznámit ji s našimi novodobými dějinami.

 

PROGRAM 2019 

Úterý 26. února a středa 27. února

9.30 hod. Divadlo Minor, Praha 1, Vodičkova 6 

Program pro školy ve spolupráci s Divadlem Minor.

Záhada hlavolamu

Kultovní kniha Jaroslava Foglara (6. 7. 1907— 23. 1. 1999), populárního českého spisovatele literatury pro mládež a významné osobnosti českého skautského hnutí, je strhujícím dílem, které baví již několik generací. Skrývá v sobě nejen dobrodružství, ale především morální poselství. I z těchto důvodů se předlohy ujalo pražské divadlo Minor, které v režii Jakuba Vašíčka vytvořilo svébytný a aktivizující inscenační tvar.

Dramaturgie: Tomáš Jarkovský. Scéna: Kamil Bělohlávek. Kostýmy: Tereza Venclová Vašíčková. Hudba: Daniel Čámský.

Hrají: Daniel Šváb, Ondřej Bauer, Pavol Smolárik, Mikuláš Čížek, Václav Jelínek, Monika Načeva, Karel Kratochvíl, Kristýna Pangrácová Franková, Hedvika Řezáčová, Markéta Dvořáková, Anna Bubníková, Barbora Mišíková, Daniel Samek / Tomáš Zonyga, Jan Hrovatitsch, Jan Matásek, Dalibor Mucha, Lubomír Nohavica, Tomáš Vychytil.

Kapacita sálu je vyčerpána.

 

Čtvrtek 28. února

10.00 hod. Kino Ponrepo, Bartolomějská 11, Praha 1 

Pronásledování rodin v době nesvobody

Program pro školy je koncipován se záměrem iniciování reflexe a debaty směřující k pochopení naší nedávné minulosti a jejího kritického zhodnocení.

Připraveno ve spolupráci spolku Dcery 50. let, žáků a pedagogů Základní školy, Příbram II, Jiráskovy sady 273 a Základní školy, Příbram VIII, Školní 75.

V letech 1948-1960 bylo z politických důvodů uvězněno 242 tisíc lidí. KSČ nejen likvidovala tzv. „nepřátele státu“, ale druhotnými oběťmi se přirozeně stávali rodiče, manželky, děti. O traumatech z dětství, rozpadlých vztazích, nejistotě z budoucnosti a permanentním strachu podají osobní svědectví členky spolku Dcery 50. let Anna Macková, Anna Podpěrová, Milena Kozumplíková a Dagmar Moravcová, která program připravila. Zazní vzpomínka výtvarníka-pedagoga Jana Lišky na perzekvovaného dědečka i písně, které nastudovali žáci pod taktovkou sbormistra Vladimíra Heráka. V rámci pořadu vystoupí autor knih o politických vězních komunistického režimu Lubomír Vejražka. Vizuální součástí je prezentace projektu „Minulostí k budoucnosti — Jan Baptista Bárta“, věnovaného příbramskému rodákovi, jenž dodával duchovní sílu a odvahu vězněným otcům rodin. (J. B. J. Bárta — římskokatolický kněz, organizátor neoficiálního teologického vzdělávání a vůdčí postava jednoho z největších proticírkevních politických procesů „Josef Bárta a spol.“)

Kapacita sálu je vyčerpána.

 

Ambit kláštera u kostela Panny Marie Sněžné, Praha 1, Jungmannovo náměstí

Mezigenerační výstavní projekt Cesty ke svobodě

Scénář, režie a produkce MgA. Daniela Řeřichová a Mgr. Jan Řeřicha. Kurátor Mgr. Michal Kuchta.

Výstava Rozkulačeno! Půlstoletí perzekuce selského stavu

Připraveno ve spolupráci Ústavu pro studium totalitních režimů, Národního zemědělského muzea a Asociace soukromého zemědělství.

Kurátor výstavy: Jaroslav Rokoský

Autoři: Libor Svoboda, Martin Tichý, Jiří Urban, Petr Blažek, Jaroslav Pinkas

Výstava reflektuje období násilné kolektivizace v době komunistického režimu, kdy došlo k zásadní proměně venkova, jejíž důsledky jsou patrné dodnes. Expozice připomíná těžké osudy vysídlených rodin a sedláků, kteří se stali oběťmi tehdejší propagandy. Velkostatkáři i drobní rolníci nejenže přišli o svou půdu, ale končili ve věznicích a pracovních táborech, jakožto nepřátelé státu.

Výstava současně také mapuje zemědělce za Rakouska-Uherska, první republiky, protektorátu, socialismu i v dnešní době. Zaměřuje se i na stav životního prostředí, hledání tradic, proměnu zemědělské krajiny i venkova.

Výstava Rozkulačeno! Půlstoletí perzekuce selského stavu získala zvláštní ocenění na doporučení čestného výboru v kategorii Muzejní výstava roku 2016 v soutěži Gloria musaealis.

Výstava Vyhnanci

Autoři projektu: Miroslav Kasáček, Luděk Navara

Historické fotografie: Marie Račická, Monika Hlaváčová, František Bartes, Pavel Bartes a rodiny vystěhovaných.

Při příležitosti otevření pamětní síně P. Jana Buly byla v rekonstruované faře v Lukově u Moravských Budějovic umístěna stálá výstava o vystěhovaných rodinách z Lukova a nedalekých Vícenic z první poloviny padesátých let minulého století.

Z Lukova a Vícenic bylo v první polovině 50. let vyhnáno osm rodin, jeden sedlák byl odsouzen, ale vystěhování unikl. Domy vyhnanců většinou změnily majitele, pole, louky a lesy převzalo JZD. V důsledku kolektivizace se významně změnil ráz vesnice i krajiny.

 

Výstava Umění Pravdivosti-Soucitu-Snášenlivosti (Art of Zhen, Shan, Ren) zobrazuje vnitřní svět lidí, kteří se věnují duchovní disciplíně Falun Gong (zvané také Falun Dafa) a vnější lidskou tragédii praktikujících, žijících v Číně, kteří jsou kvůli svému způsobu života krutě perzekvováni čínským komunistickým režimem. Falun Gong je prastará metoda zušlechťování těla a mysli, jejíž podstatou jsou zásady pravdivosti, soucitu a snášenlivosti.

Falun Gong, který poprvé veřejnosti představil v roce 1992 Mistr Li Hongzhi, se velmi brzy rozšířil do 80 zemí světa a počet praktikujících dosáhl 100 milionů. Od 20. července 1999 je Falun Gong v Číně zakázán a čínská komunistická strana zahájila brutální pronásledování a cílenou propagandu proti lidem, kteří se této meditační praxi v Číně věnují.

Technika a styl malby je převážně klasický — umělci používají tradiční techniky olejomalby starých mistrů. Obrazy zobrazují jak duchovní prožitky, naplněné klidem, mírem a harmonií, tak i tvrdou realitu perzekuce lidí, kteří svůj způsob života založili na nenásilí. Výstava tak připomíná problematiku porušování lidských práv v Číně.

 

Výstava Cesty ke svobodě

Vybrané práce účastníků výtvarné soutěže základních a základních uměleckých škol v oborech volná tvorba a fotografie.

Připraveno ve spolupráci se spolkem Umění bez bariér. Spolupracovali: Ivana Fašianoková Rakoušová, Miroslav Lédl, Daniela Řeřichová a pedagogové výtvarné výchovy.

Oceněná díla, vyhodnocená odbornou porotou, symbolizují hlavní záměr projektu MT směrem ke vzdělávání a poznávání historie v nejširších společenských souvislostech.

 

Komiksová kniha Do švestek jsme doma.

Jaké nástrahy číhaly na uprchlíky po únoru 1948, jak těžký byl pobyt v uprchlických táborech, cesta na druhý konec světa a zvykání si na neznámé prostředí? To vše se čtenáři dozví v příběhu fiktivní rodiny Novákových, který je však postaven na reálných základech.

Autor scénáře PhDr. Martin Nekola, Ph.D. je historik, který se exilovou problematikou zabývá řadu let a patří k našim předním odborníkům. Kresbu opatřil kreslíř Jakub Dušek, mající bohaté zkušenosti s tvorbou historických komiksů.

Výstava Cesty ke svobodě v ambitu kláštera u kostela Panny Marie Sněžné potrvá do 7. března 2019.

Otevřeno denně 10.00—18.00 hod. Vstup volný.

 

Vyhlášen třináctý ročník výtvarné soutěže Mene Tekel

Organizátoři mezinárodního projektu proti totalitě Mene Tekel vyzývají k účasti na třináctém ročníku výtvarné soutěže Cesty ke svobodě.

Téma reflektuje poslání festivalu Mene Tekel s cílem podnítit mladou generaci k zamyšlení se nad otázkami existence každého člověka v širším kontextu historických i soudobých událostí. Vyhlašovatelé zadáním nepřímo odkazují k Všeobecné deklaraci lidských práv a svobod, přijaté v Helsinkách Valným shromážděním OSN v prosinci 1948, a umožňují tak uchopit téma způsobem adekvátní znalostem, prožitkům, názorům a osobnostnímu profilu účastníků.

Termín uzávěrky je 20. ledna 2019.

Soutěžní práce posoudí odborná porota, která vyhodnotí nejúspěšnější díla a umožní jejich prezentaci v době konání festivalu. Soutěžní práce zůstávají majetkem tvůrce a budou po skončení akce vráceny autorům.

Soutěž probíhá ve dvou disciplínách:

Soutěžní práce včetně přihlášky je třeba doručit nejpozději 20.  ledna 2019 na adresu vyhlašovatele: Umění bez bariér, Mgr. Jan Řeřicha, Náplavní 7, 120 00 Praha 2.

O výsledku hodnocení odborné poroty budou laureáti včas informováni, aby se mohli dostavit k převzetí ocenění na vernisáži mezinárodního výstavního projektu v rámci XIII. ročníku festivalu Mene Tekel.

Slavnostní vernisáž se uskuteční v pondělí 25. února 2019 ve 13.00 hod. v ambitu kostela Panny Marie Sněžné, Praha 1, Jungmannovo náměstí 18 (metro B, stanice Můstek).

Kontaktní osoba: Daniela Řeřichová, D.rerichova@seznam.cz, tel. 724 227 733

Soubory ke stažení

Pro stáhnutí klikněte na odkaz pravým tlačítkem a z nabídky vyberte Uložit odkaz jako...